Kropce Cytaty

Kropce Cytaty: Za­bawa człowiekiem. Cały ma­terial­ny pun­kt widze­nia - wraz z naukową re­wolucją, ut­knął w kropce. Po krop­ce jest to, cze­go nie widzi­my. Rzeczy które są sa­me z siebie*... pełne od­po­wie­dzi i nie na ro­zum ludzki by to ogarnąć. -wdech


Kropce Cytaty: Prze­pisałem znów książkę Słowa biorąc od Ciebie Prze­pisałem Two­je życie Od­najdując w nim siebie Tak moc­no ze sobą zespoleni W każdym wer­sie i po kropce Prze­cinków drob­nych nie liczę W pew­nym miłos­nym zdaniu Coś na całe życie O naszym kochaniu  -Ciepłylolo


Kropce Cytaty: idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem  -jatoja