Kroplą Kiedyś Cytaty

Kroplą Kiedyś Cytaty: jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce  -Papużka


Kroplą Kiedyś Cytaty: Kropla goryczy psuje beczkę miodu. -Włodzimierz Ścisłowski


Kroplą Kiedyś Cytaty: Kropla szczerej miłości jest szlachetniejsza od morza wiedzy. -Franciszek Św


kropla-szczerej-miłoś-jest-szlachetniejsza-od-morza-wiedzy
Kroplą Kiedyś Cytaty: Czasem kropla nieostrożności waży więcej, niż beczka doświadczenia. -Władysław Grzeszczyk


czasem-kropla-nieostrożnoś-waży-więcej-ż-beczka-doświadczenia
Kroplą Kiedyś Cytaty: Kropla drąży skałę, nie siłą lecz ciągłym kapaniem . -Anonim


kropla-drąży-skałę-nie-łą-lecz-ągłym-kapaniem
Kroplą Kiedyś Cytaty: Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu. -Blaise Pascal


jedna-kropla-miłoś-jest-więcej-warta-ż-ocean-dobrych-chę-i-rozumu
Kroplą Kiedyś Cytaty: Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy. -Matka Teresa z Kalkuty


czujemy-że-nasza-działalność-to-tylko-kropla-w-morzu-ale-bez-niej-ocean-byłby-uboższy
Kroplą Kiedyś Cytaty: Natura powtarza wiecznie w szerszych rozmiarach tę samą myśl; dlatego kropla jest obrazem morza. -Fryderyk Chrystian Hebbel


natura-powtarza-wiecznie-w-szerszych-rozmiarach-tę-samą-myśl-dlatego-kropla-jest-obrazem-morza
Kroplą Kiedyś Cytaty: Jes­tem kroplą białka w oceanie chaosu, który na­zywa­my wszechświatem. Mnie wszys­tko jedno. -Tadeusz Konwicki


jes­tem-kroplą-białka-w oceanie-chaosu-który-na­zywa­my-wszechświatem-mnie wszys­tko-jedno
Kroplą Kiedyś Cytaty: Serce kobiety jest gąbką najchciwszą wilgoci, suchą, która pęcznieje natychmiast, skoro padnie na nią kropla uczucia. -Honore de Balzac


serce-kobiety-jest-gąbką-najchciwszą-wilgoci-suchą-która-pęcznieje-natychmiast-skoro-padnie-na-ą-kropla-uczucia
Kroplą Kiedyś Cytaty: Prze­siąknięta kroplą rumu gruszką częstując na ciele roz­puszczasz się jak czekolada de­korując słod­kie uniesienie. -bystry.76


prze­ąknię-kroplą-rumu-gruszką-częstując-na-ciele-roz­puszczasz-ę-jak-czekolada-de­korując-słod­kie-uniesienie
Kroplą Kiedyś Cytaty: Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli -Rumi


nie-jesteś-kroplą-w-oceanie-jesteś-całym-oceanem-zawartym-w-kropli
Kroplą Kiedyś Cytaty: Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni. -NaRcYzek


Kroplą Kiedyś Cytaty: Jeśli jedna kropla powiedziałaby:


jeśli-jedna-kropla-powiedziałaby-nie-jestem-potrzebna-nie-byłoby-oceanu
Kroplą Kiedyś Cytaty: Każda chwi­la jest kroplą wieczności, Życie mgnieniem jej oka. Ty­le jest spraw arcyważnych. -Leopold Staff


każda-chwi­-jest kroplą-wiecznoś-Życie-mgnieniem-jej-oka-ty­-jest spraw-arcyważnych
Kroplą Kiedyś Cytaty: Po­dob­no człowiek może wyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rach wody. Ty jes­teś tą kwaśną kroplą w wodzie mo­jego życia. -Gold Fishy


po­dob­no-człowiek-może-wyczuć-kroplę-so­ku-z cyt­ry­ny-w kil­ku­set-lit­rach-wody-ty-jes­teś-tą kwaśną-kroplą-w wodzie
Kroplą Kiedyś Cytaty: Kiedyś Cię kochałam Lecz kochać nie przestałam Kiedyś Mnie nie kochałeś Lecz te­raz Pokochałeś  -LunaNMM


kiedyś-cię-kochałam-lecz-kochać-nie przestałam-kiedyś-mnie-nie kochałeś-lecz-te­raz-pokochałeś 
Kroplą Kiedyś Cytaty: To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu. -Albert Schweitzer


to-co-możesz-uczynić-jest-tylko-maleńką-kroplą-w-ogromie-oceanu-ale-jest-właśnie-tym-co-nadaje-znaczenie-twojemu-życiu