Krusze­je Cytaty

Krusze­je Cytaty: Tym wściekłość losów na siebie kruszę, że zawsze wolę to - co muszę. -Jan Sztaudynger


tym-wściekłość-losów-na-siebie-kruszę-że-zawsze-wolę-to-co-muszę
Krusze­je Cytaty: ta­ki lekki ta­ki przyjemny ta­ki delikatny su­nie po ramionach falą doz­nań oblewa krusze­je i pod­da­je się uwodź mnie zdo­bywaj po szczyt do sa­mego końca chce poczuć rozkosz two­jego ciała ... 23.11.2015 Malusia_035  -Malusia_035


Krusze­je Cytaty: Miłość mu­si być próbo­wana jak złoto w og­niu prób; tyl­ko mała miłość w og­niu prób krusze­je. Wiel­ka oczyszcza się i rozpala. -Stefan Wyszyński


miłość-mu­-być-próbo­wana-jak złoto-w og­niu-prób-tyl­ko-ła-miłość-w og­niu-prób-krusze­-wiel­ka oczyszcza ę-i rozpala
Krusze­je Cytaty: Cisza doskwiera Pla­my na słońcu Noc­ne prze­bar­wienia świat(ł)a Pus­tka odczynia Wszys­tkie słabości Mo­ja wiara jest nag(ł)a Krusze­je dotyk Bar­wi oddech Byłam tam byłam widzia(l)na  -karykaturalna


Krusze­je Cytaty: pod­no­siłeś ska­leczoną duszę po­rażką w niefar­cie umazaną dziś opa­kowa­nie ser­ca kruszę śro­dek popękaną porcelaną ar­tystą wnętrza byłeś twoim sty­lem nurt Rokoko szcze­rością swą grzeszyłeś na cier­pienie mając oko od­chodzisz dając smutek lecz de­cyz­ja już podjęta człowiek to naiw­ny głupek czer­stwy smak ten zapamięta pos­kle­jana te­raz uderzam o po­sadzkę marmurową zajściu te­mu nie dowierzam z potłuczoną zno­wu głową   -Papużka