Krzyczy Jednymi Cytaty

Krzyczy Jednymi Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec


Krzyczy Jednymi Cytaty: Cze­go krzyczysz, co no­ga? Tam­te­mu głowę ur­wało i nie krzyczy. -Józef Piłsudski


cze­go-krzyczysz-co no­ga-tam­te­mu-głowę-ur­wało-i nie krzyczy
Krzyczy Jednymi Cytaty: Biega, krzyczy pan Hilary: -


biega-krzyczy-pan-hilary-gdzie-są-moje-okulary
Krzyczy Jednymi Cytaty: Ściągnij kaj­da­ny ze swoich ust, niech mówią to co krzyczy serce. -respirer


Śągnij-kaj­da­ny-ze swoich-ust-niech-mówią-to co krzyczy-serce
Krzyczy Jednymi Cytaty: To kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz. -Ralph Waldo Emerson


to-kim-jesteś-krzyczy-tak-głośno-że-nie-słyszę-co-mówisz
Krzyczy Jednymi Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Krzyczy Jednymi Cytaty: ser­ce zos­ta­wiłem w dziczy niech w do­mu mi nie krzyczy kiedy tyl­ko znajdę czas ucieknę ciałem w las. -bystry.76


ser­-zos­­wiłem-w dziczy-niech-w do­mu-mi nie krzyczy-kiedy-tyl­ko-znajdę-czas-ucieknę-ciałem-w las
Krzyczy Jednymi Cytaty: Dotyk krzyczy milczeniem, ciszą Twoich dłoni na mym ciele... Pro­wadzi­my dialog, zdań wymianę w ciszy... językiem, ustami, palcami, ciałem... -Uśmiechnięta Anielica


dotyk-krzyczy-milczeniem-ciszą-twoich-dłoni-na-mym-ciele-pro­wadzi­my-dialog-zdań-wymianę-w-ciszy-językiem-ustami-palcami-ciałem
Krzyczy Jednymi Cytaty: chcę ci opowiadać gdy opa­dam przez wiatr byś słowem wsparcia mógł mnie podnieść i zwyciężyć syg­nał w słuchawce właśnie krzyczy że słuchasz in­nych opowieści zajęte i po wietrze  -dooorotis


chcę- opowiadać-gdy-opa­dam-przez-wiatr-byś-słowem-wsparcia-mógł-mnie-podnieść-i-zwyciężyć-syg­nał-w słuchawce-właśnie-krzyczy-że
Krzyczy Jednymi Cytaty: Przysłowiowa jest góra, która porodziła mysz. W literaturze jest odwrotnie; im mniejsza mysz, tym większą górę chciałaby urodzić. Dlatego tak krzyczy przy porodzie. -Stanisław Czosnowski


przysłowiowa-jest-góra-która-porodziła-mysz-w-literaturze-jest-odwrotnie-im-mniejsza-mysz-tym-większą-górę-chciałaby-urodzić-dlatego-tak
Krzyczy Jednymi Cytaty: chwi­la w nie by­ciu tu i tam rozbieganie pożeg­na­ne wczo­raj dzi­siaj w zapląta­niu niemoc składa dłonie oba­wa ścis­ka serca kiedy miłość krzyczy prosząc o dob­ry finisz każda cząstka szepcze nie od­chodź mamusiu  -Papużka


Krzyczy Jednymi Cytaty: nap­rze­ciw­ko swo­jej żony stoi mąż ,zadowolony pręży mięśnie ...i ramiona.. i spogląda,co na to ona -po­pat­rz na mnie!bom­ba! krzyczy... -czyż nie jes­tem znakomity? ...-bom­ba?tak!lecz skąd me smutki? no bo lont...ta­ki króciutki..... -poeta wyklęty


Krzyczy Jednymi Cytaty: Czy można się dzi­ko pożądać, gdy zna się od kil­ku­nas­tu lat i gdy widziało się go, gdy krzyczy, wy­miotu­je, chra­pie, siusia i zos­ta­wia brudną muszlę klozetową?  -Janusz Leon Wiśniewski


czy-można ę-dzi­ko-pożądać-gdy-zna ę-od kil­ku­nas­-lat-i gdy-widziało ę-go-gdy-krzyczy-wy­miotu­-chra­pie-siusia-i zos­­wia
Krzyczy Jednymi Cytaty: Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić. -Antoni Słonimski


Krzyczy Jednymi Cytaty: niepew­ne dłonie w spląta­niu włosów przyk­ryły smutek niemo wymalowany nie spłyną lekko krążącą łzą w oku uczu­cia skołowane gdy od­dech mroku sadza na pier­si chłód o ciężarze wielkim moc­no zagnieżdżonym sen stłumiony żalem blas­ku ciszy w słońcu skąpanej ...krzyczy we dnie nocy   -Papużka


Krzyczy Jednymi Cytaty: Fer­wor wal­ki, za­pach krwi i wygrana, ga­wiedź kieru­je oczy ku zwy­cięzcy . ''Wspa­niała wal­ka!'' krzyczy opętana, Ce­zar uśmie­cha się półgębkiem , miną dyk­ta­tora-ciemiężcy . Nie o Ce­zara tu­taj chodzi , ani o wyg­raną gla­diato­ra . Ok­rutna obojętność ga­wie­dzi ta­ka sa­ma, nie in­na w epo­ce telewizora. -ZbytImpulsywna


Krzyczy Jednymi Cytaty: Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy?  -szantiil


Krzyczy Jednymi Cytaty: Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś. -Vedan