Krzyk Cytaty

Krzyk Cytaty: Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha.. -I'm nothing


Krzyk Cytaty: Całun - ostatni krzyk przeżytej mody. -Stanisław Łuczko


Krzyk Cytaty: wyczekiwanie na krzyk no­wego życia miłość na rękach...   -Natuuś


wyczekiwanie-na-krzyk-no­wego-życia-miłość-na rękach- 
Krzyk Cytaty: W milczeniu nawet słaby krzyk robi wiele hałasu. -Brigitte Bardot


w-milczeniu-nawet-słaby-krzyk-robi-wiele-hałasu
Krzyk Cytaty: Krzyk, pot i łzy... naj­częściej cier­pi­my bezszelestnie.   -Papużka


krzyk-pot-i łzy-naj­częściej cier­pi­my-bezszelestnie- 
Krzyk Cytaty: W mil­cze­niu na­wet słaby krzyk ro­bi wiele hałasu. -Brigitte Bardot


w mil­cze­niu-na­wet-słaby-krzyk-ro­bi-wiele-hałasu
Krzyk Cytaty: Czasem krzyk może zdziałać więcej niż dobrze przygotowana teza. -Ralph Waldo Emerson


czasem-krzyk-może-zdziałać-więcej-ż-dobrze-przygotowana-teza
Krzyk Cytaty: Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu. -fyrfle


kwitną-kasztany-muszę-przep­ro­ć-wiosnę-za-krzyk-wbrew-pięknu
Krzyk Cytaty: Co widziały oczy two­je, męczen­ni­co, gdy us­ta twe krzyk śmier­ci wy­dawać były przymuszone?  -Stefan Żeromski


co widziały-oczy-two­-męczen­­co-gdy-us­-twe-krzyk-śmier­-wy­dawać-były-przymuszone 
Krzyk Cytaty: Gdy krzyk drze niebo, nikłe uj­rzeć jej uśmiech. Dziura­wy sweter. -Papużka


gdy-krzyk-drze-niebo-nikłe-uj­rzeć-jej-uśmiech-dziura­wy-sweter
Krzyk Cytaty: Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować najważniejszego głosu. -Johann Nestroy


tonem-podstawowym-w-harmonii-rodzinnej-musi-być-zawsze-krzyk-dziecka-inaczej-będzie-brakować-najważniejszego-głosu
Krzyk Cytaty: Miłość jest czekaniem na potwierdzenie, na krzyk protestu, czekaniem na sen, na świt, na koniec świata. -Hillar Hillar


miłość-jest-czekaniem-na-potwierdzenie-na-krzyk-protestu-czekaniem-na-sen-na-świt-na-koniec-świata
Krzyk Cytaty: krzyk pus­tej ręki tęskno­ta za do­tykiem zos­ta­je pa­mięć pa­mięci dziec­ko dłonie znają swe miej­sca wiele beztroski  -bez.odwagi


krzyk-pus­tej-ręki-tęskno­-za do­tykiem-zos­­-pa­mięć-pa­mię-dziec­ko-dłonie-znają-swe-miej­sca-wiele-beztroski 
Krzyk Cytaty: pro­mienie słońca w zachodzie szmer mgieł wie­czor­nych krzyk wiat­ru przy rzece już przes­tały wzbudzać emocje  -samothnick


pro­mienie-słońca-w zachodzie-szmer-mgieł-wie­czor­nych-krzyk-wiat­ru-przy-rzece-już-przes­ły-wzbudzać-emocje 
Krzyk Cytaty: Nic z te­go, wra­cają tyl­ko chwi­le. I naj­częśćiej nierucho­me jak zdjęcia. Tęskno­ta za ni­mi jest jak krzyk. -Krystyna Siesicka


nic-z te­go-wra­cają-tyl­ko-chwi­-i naj­częśćiej-nierucho­me-jak zdjęcia-tęskno­ za ­mi-jest jak krzyk
Krzyk Cytaty: sny o śmierci przez nie budzi mnie włas­ny krzyk o północy rzeczywistość ze snem się zaciera gdy w szpitalu twój bliski ci na rękach umiera  -Angel Des Penseurs


sny-o śmierci-przez-nie-budzi-mnie-włas­ny-krzyk-o-północy-rzeczywistość-ze-snem-ę-zaciera-gdy-w szpitalu-twój-bliski-na rękach-umiera 
Krzyk Cytaty: Naj­smut­niej­sza życiowa praw­da: żaden, na­wet najgłośniej­szy krzyk, nie jest w sta­nie zagłuszyć myśli. -Nieszczęście


naj­smut­niej­sza-życiowa-praw­da-żaden-na­wet-najgłośniej­szy-krzyk-nie jest w sta­nie-zagłuszyć-myśli
Krzyk Cytaty: Z drżących ust niemy krzyk wypływa Roz­chodzący się fa­lami po białym piasku Z nadzieją że usłyszysz. Wołam Cię po imieniu żebyś przyszedł mi z pomocą Pomóc możesz mi tyl­ko Ty Tyl­ko Ty mym wybawcą. -Angel Des Penseurs