Krzywdy Cytaty

Krzywdy Cytaty: Kobiety i słonie nigdy nie zapominają krzywdy. -H. H. Munro


kobiety-i-słonie-nigdy-nie-zapominają-krzywdy
Krzywdy Cytaty: Wiem, nau­czo­no cię wie­rzyć nazwom, w świat czar­no-biały jak na fotografii i wciąż go ma­lujesz taką farbą. Iluz­jo­nis­ta śle­pej magii… Jas­ność tkwi w chęci zrozumienia, choć mro­ku nie uni­ces­twisz nigdy. Wśród mno­gości dróg jest ścieżka cierpienia - tam ludzka miłość i nieludzkie krzywdy. Wiesz, dla mnie nie ma Dob­ra i Zła... Choć ro­zum chce naz­wać, ser­ce milczy. Nie mi oce­niać spo­pielały świat, gdzie miłość wciąż płonie w og­niu krzywdy. -Papillondenuit


Krzywdy Cytaty: Są krzywdy, których człowiek czujący swą godność, znieść nie może. -Henryk Sienkiewicz


są-krzywdy-których-człowiek-czujący-swą-godność-znieść-nie-może
Krzywdy Cytaty: Skarżysz się, że znosisz krzywdy i niesprawiedliwość... Pamiętaj, że największym nieszczęściem jest je wyrządzać. -Pitagoras


skarżysz-ę-że-znosisz-krzywdy-i-niesprawiedliwość-pamiętaj-że-największym-nieszczęściem-jest-wyrządzać
Krzywdy Cytaty: Lekarstwem na wszelkie nieszczęścia i krzywdy, troski, smutki i zbrodnie ludzkości jest miłość. -Child


lekarstwem-na-wszelkie-nieszczęścia-i-krzywdy-troski-smutki-i-zbrodnie-ludzkoś-jest-miłość
Krzywdy Cytaty: Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-ludzie-stają-ę-naprawdę-źli-jedynym-uczuciem-jakie-im-pozostaje-jest-radość-z-cudzej-krzywdy
Krzywdy Cytaty: Smut­ne to cza­sy, kiedy naiw­nością jest nie spodziewać się za­dawa­nej przez in­nych krzywdy. -jatoja


smut­ne-to cza­sy-kiedy-naiw­nośą-jest nie spodziewać ę-za­dawa­nej-przez-in­nych-krzywdy
Krzywdy Cytaty: Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem, ja­kie im po­zos­ta­je, jest ra­dość z cudzej krzywdy. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-ludzie-stają ę-nap­rawdę-źli-­dynym-uczu­ciem-ja­kie-im po­zos­­-jest ra­dość-z cudzej-krzywdy
Krzywdy Cytaty: Nie wolno się na swoją epokę boczyć, nie wyrządzając sobie samemu krzywdy. -Robert Musil


nie-wolno-ę-na-swoją-epokę-boczyć-nie-wyrządzając-sobie-samemu-krzywdy
Krzywdy Cytaty: Największą satysfakcją: wspierać szczęście bliźnich, stać się im niezbędnym i potrzebnym. Najwyższa wiedza jest ta, która uczy ludzi tak żyć, by drugiemu nie wyrządzać krzywdy. -Zenta Maurina


największą-satysfakcją-wspierać-szczęście-bliźnich-stać-ę-im-niezbędnym-i-potrzebnym-najwyższa-wiedza-jest-która-uczy-ludzi-tak-żyć-by
Krzywdy Cytaty: Na człowieka sytego pracują setki głodnych, niedożywionych, wyzyskiwanych, żyjących w poczuciu krzywdy społecznej, niesprawiedliwości i doznanego zawodu; są to ludzie, o których nie wolno zapominać, gdy siadamy do stołu. -Stefan Wyszyński kard


Krzywdy Cytaty: Trony więdną nie zasilane krwią, żywotność ich rośnie tą masą krzywdy, zaprzeczonego życia, tego wiecznie innego, co zostało przez nie wyparte i zanegowane. -Bruno Schulz


trony-więdną-nie-zasilane-krwią-żywotność-ich-rośnie-tą-masą-krzywdy-zaprzeczonego-życia-tego-wiecznie-innego-co-zostało-przez-nie-wyparte
Krzywdy Cytaty: Największa krzywda, jaką znają dzieje, gdy krzywdy chcącej krzywda się nie dzieje. -Jan Sztaudynger


największa-krzywda-jaką-znają-dzieje-gdy-krzywdy-chcącej-krzywda-ę-nie-dzieje
Krzywdy Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti


nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
Krzywdy Cytaty: Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie. -Niccolo Machiavelli


ludzi-należy-albo-zjednywać-sobie-pieszczotą-albo-niszczyć-bo-za-drobne-krzywdy-będą-ę-mścili-a-doznawszy-wielkich-nie-będą-już-w-stanie
Krzywdy Cytaty: wykrzycz wykrztuś ściany krta­ni jak krze­mieniem o krze­mień potrzyj brzmienia krzywą zakreśl pot­rzebę wyprzedź i pokrzep a w poprzek trzewi się przebij ze skrze­pem słów co krzywdy a kysz przegonią  -jatoja


Krzywdy Cytaty: – Nie można pojąć krzywdy, jeśli jej się samemu nie doznało. – Można – jeżeli się samemu krzywdziło. -Zofia Nałkowska


nie-można-pojąć-krzywdy-śli-jej-ę-samemu-nie-doznało-można-żeli-ę-samemu-krzywdziło
Krzywdy Cytaty: A są rzeczy, których nie sposób zdobyć nawet magią. I są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy. -Andrzej Sapkowski