Książki O Miłości Cytaty

Książki O Miłości Cytaty: Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg


jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Książki O Miłości Cytaty: Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny. -Józef Maciejewski


książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
Książki O Miłości Cytaty: Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę. -John Ruskin


wszystkie-książki-można-podzielić-na-dwie-grupy-książki-na-chwilę-i-na-każdą-chwilę
Książki O Miłości Cytaty: O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści. -respirer


o ile-pros­tszy-byłby-świat-bez-miłoś-jed­nak-nie da czy­ć ę-książki-bez-treś
Książki O Miłości Cytaty: To tak cudownie żyć samej wśród borów i lasów, odłożyć na bok książki i zajęcia i trwać z Panem Bogiem, serce przy sercu, w zapaleniu pełnym miłości. -Elżbieta bł


to-tak-cudownie-żyć-samej-wśród-borów-i-lasów-odłożyć-na-bok-książki-i-zajęcia-i-trwać-z-panem-bogiem-serce-przy-sercu-w-zapaleniu
Książki O Miłości Cytaty: Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia


czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas
Książki O Miłości Cytaty: Z otwartej książki - bez przygotowania. -Anonim


z-otwartej-książki-bez-przygotowania
Książki O Miłości Cytaty: I książki mają swój los. -Anonim


i-książki-mają-swój-los
Książki O Miłości Cytaty: I książki mają swoje losy. -Terencjusz


i-książki-mają-swoje-losy
Książki O Miłości Cytaty: I książki mają swo­je losy. -Terencjusz


Książki O Miłości Cytaty: Prawa umierają, książki nigdy. -Leyton


prawa-umierają-książki-nigdy
Książki O Miłości Cytaty: Człowiek może iść od niechęci do miłości; ale sko­ro zaczął od miłości, a doszedł do niechęci, nie pow­ra­ca już do miłości nigdy. -Honoré de Balzac


człowiek-może-iść-od niechę-do miłoś-ale-sko­ro-zaczął-od miłoś-a doszedł-do niechę-nie pow­ra­ca-już-do miłoś-nigdy
Książki O Miłości Cytaty: Wolałem studiować książki niż ludzi. -Roger Bacon


wolałem-studiować-książki-ż-ludzi
Książki O Miłości Cytaty: Kto czyta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco


kto-czyta-książki-żyje-podwójnie
Książki O Miłości Cytaty: Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco


kto-czy­-książki-żyje-podwójnie
Książki O Miłości Cytaty: Książki są le­kar­stwem dla umysłu. -Demokryt


książki-są ­kar­stwem-dla-umysłu
Książki O Miłości Cytaty: Skracać książki to przedłużać czytelnikom życie. -Anonim


skracać-książki-to-przedłużać-czytelnikom-życie
Książki O Miłości Cytaty: Wystrzegaj się ludzi jednej książki. -Tomasz Św


wystrzegaj-ę-ludzi-jednej-książki