Książki Cytaty

Książki Cytaty: Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg


jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Książki Cytaty: Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę. -John Ruskin


wszystkie-książki-można-podzielić-na-dwie-grupy-książki-na-chwilę-i-na-każdą-chwilę
Książki Cytaty: Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia


czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas
Książki Cytaty: I książki mają swoje losy. -Terencjusz


i-książki-mają-swoje-losy
Książki Cytaty: Z otwartej książki - bez przygotowania. -Anonim


z-otwartej-książki-bez-przygotowania
Książki Cytaty: I książki mają swo­je losy. -Terencjusz


Książki Cytaty: Prawa umierają, książki nigdy. -Leyton


prawa-umierają-książki-nigdy
Książki Cytaty: I książki mają swój los. -Anonim


i-książki-mają-swój-los
Książki Cytaty: Wolałem studiować książki niż ludzi. -Roger Bacon


wolałem-studiować-książki-ż-ludzi
Książki Cytaty: Książki są le­kar­stwem dla umysłu. -Demokryt


książki-są ­kar­stwem-dla-umysłu
Książki Cytaty: Wystrzegaj się ludzi jednej książki. -Tomasz Św


wystrzegaj-ę-ludzi-jednej-książki
Książki Cytaty: Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco


kto-czy­-książki-żyje-podwójnie
Książki Cytaty: Kto czyta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco


kto-czyta-książki-żyje-podwójnie
Książki Cytaty: Skracać książki to przedłużać czytelnikom życie. -Anonim


skracać-książki-to-przedłużać-czytelnikom-życie
Książki Cytaty: Książki mędrców są pom­ni­kami, nieuków - grobami. -Isokrates


książki-mędrców-są pom­­kami-nieuków- grobami
Książki Cytaty: Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki. -Anonim


Żadne-dzieło-człowieka-nie-przeżyje-książki
Książki Cytaty: Może kiedyś znowu zaczną wydawać książki. -Borys Pasternak


może-kiedyś-znowu-zaczną-wydawać-książki
Książki Cytaty: Strzeż się człowieka jed­nej książki. -św. Tomasz z Akwinu