Księżyc Płacze Cytaty

Księżyc Płacze Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan


Księżyc Płacze Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose


Księżyc Płacze Cytaty: Płacze się nie wte­dy kiedy du­simy coś w so­bie, ale kiedy mówi­my o tym ko­muś, kto zaczy­na się zas­ta­nawiać, to ot­warcie przed kimś po­wodu­je że ot­wiera­my się również na płacz..... Płacze... -daniello


Księżyc Płacze Cytaty: Kiedy przestaje się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać. -Carla Lane


kiedy-przestaje-ę-kochać-to-ę-nie-płacze-płacze-ę-kiedy-ktoś-przestaje-nas-kochać
Księżyc Płacze Cytaty: Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać. -Carla Lane


kiedy-przes­­ ę-kochać-to ę-nie płacze-płacze ę-kiedy-ktoś-przes­­-nas-kochać
Księżyc Płacze Cytaty: Płacze dzien­nie całe noce. Już są mok­re wszys­tkie koce. Płaczę ciągle i nic nie dają. Łzy, które jak deszcz z ciekają. Ból jest tak wiel­ki, że nie z łagodzony. Roz­wa­la się w ser­cu na wszys­tkie strony. I kłuje i du­si i męczy nieznośnie. Trze­ba pocze­kać aż op­ty­mizm urośnie. Lecz on nie ma w pla­nach rosnąć wcale. Zgniję w tym gównie i w piek­le się spale.. -I'm nothing


Księżyc Płacze Cytaty: Jas­ny księżyc nu­ci dziś, kołysankę na dob­re sny. Spo­koj­ny wiatr otu­la mnie, ra­miona drżą, ja cała drżę. Nie płacz miły, nie roń łez. Nie wal­cz już, pod­daj się. Je­den od­dech po­daruj mi, by ser­ce znów zaczęło bić. Po tym odejdź gdzie tyl­ko chcesz, wol­ność te­raz twoją jest. Nie dręcz więcej moich snów, te­raz księżyc zgaśnie już... -Martwaa


Księżyc Płacze Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress


Księżyc Płacze Cytaty: Lód top­nieje, bo płacze z zimna. -Ramón Gómez de La Serna


Księżyc Płacze Cytaty: Na sto­le płacze świeca, a ja o to­bie śnię... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


na sto­-płacze-świeca-a ja o to­bie-śę-~ mrs-vercetti 
Księżyc Płacze Cytaty: strze­lam piorunem płacze rozładowany spełniając błękit  -Cykam


strze­lam-piorunem-płacze-rozładowany-spełniając-błękit 
Księżyc Płacze Cytaty: Na­wet niebo płacze zaglądając przez ok­no do mo­jego pokoju. -Janusz Leon Wiśniewski


na­wet-niebo-płacze-zaglądając-przez-ok­no-do mo­jego-pokoju
Księżyc Płacze Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales z Miletu


księżyc-pożycza-światło-od słońca
Księżyc Płacze Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales


księżyc-pożycza-światło-od-słońca
Księżyc Płacze Cytaty: Ko­mu księżyc świeci, te­mu i gwiaz­dy błyszczą. -Samuel Adalberg


ko­mu-księżyc-świeci-te­mu-i gwiaz­dy-błyszczą
Księżyc Płacze Cytaty: Na­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym, kto płacze w nocy. -Talmud


na­wet-gwiaz­dy-płaczą-ra­zem-z tym-kto-płacze-w nocy
Księżyc Płacze Cytaty: Naj­więcej żar­tują ci ludzie, w których ser­ce płacze. -Who


naj­więcej-żar­tują- ludzie-w których-ser­-płacze
Księżyc Płacze Cytaty: Księżyc jaśnieje dwo­je ludzi wi­ta blask enig­ma no­cy  -to_tylko_łzy


księżyc-jaśnieje-dwo­-ludzi-wi­-blask-enig­-no­cy