Księżyca Wciąż Cytaty

Księżyca Wciąż Cytaty: piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem  -Adamo70


Księżyca Wciąż Cytaty: zbierasz zapach z mo­jej skóry tuż zza ucha i od­dechem roz­wiewasz włosy chciałam Ci tylko pokazać wie­czor­ne niebo a zamieram ze wzrokiem ut­kwionym w ko­ronie drzew z wyciągniętą do księżyca ręką chłonę rozkoszy pełzające ogniki i zdradzam się dreszczem od­su­wasz się i na ramiona zarzu­casz mi własną kurtkę ob­serwu­jesz księżyc w który wciąż mierzę palcem  -Deszcz


Księżyca Wciąż Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Księżyca Wciąż Cytaty: Drogi pamięci są wciąż te same, wciąż utarte, a kto próbuje wśród nich zabłądzić, trudzi się nadaremnie. -Dana Dumitriu


drogi-pamię-są-wciąż-te-same-wciąż-utarte-a-kto-próbuje-wśród-nich-zabłądzić-trudzi-ę-nadaremnie
Księżyca Wciąż Cytaty: Pies wy­je do księżyca, człowiek do mikrofonu. -Magdalena Samozwaniec


Księżyca Wciąż Cytaty: Jes­teśmy niebem dla księżyca. -Giordano Bruno


Księżyca Wciąż Cytaty: Pies wyje do księżyca, człowiek do mikrofonu. -Anonim


pies-wyje-do-księżyca-człowiek-do-mikrofonu
Księżyca Wciąż Cytaty: W świet­le księżyca na­bieram blas­ku dnia  -StachuKrankiela


w świet­-księżyca-na­bieram-blas­ku-dnia 
Księżyca Wciąż Cytaty: Pozwól czasem światłu księżyca wejść w ciebie. -Sidonie Gabrielle Colette


Księżyca Wciąż Cytaty: Pozwól czasem światłu księżyca wejść w siebie. -Sidonie Gabrielle Colette


Księżyca Wciąż Cytaty: Do­tykiem wiatru, ciepłą pełnią księżyca. Wyklęta myślą. -Papużka


do­tykiem-wiatru-ciepłą-pełą-księżyca-wyklę-myślą
Księżyca Wciąż Cytaty: a jej łzy zabłysnęły w blas­ku księżyca niczym diamenty  -niktdlaciebie


a jej-łzy-zabłysnęły-w blas­ku-księżyca-niczym-diamenty 
Księżyca Wciąż Cytaty: Sie­dzieli na ławce, a ich twarze ma­jaczyły bla­do,w blas­ku księżyca. -królik xd


sie­dzieli-na ławce-a-ich-twarze-­jaczyły-bla­dow-blas­ku-księżyca
Księżyca Wciąż Cytaty: Poeta - ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca. -Jean Cocteau


poeta-ktoś-kto-pragnie-w-jasny-dzień-pokazać-światło-księżyca
Księżyca Wciąż Cytaty: Księżyca szept Roz­szerza źrenice Pot­worów ukrytych W nas samych. -Angel Des Penseurs


księżyca-szept-roz­szerza-źrenice-pot­worów-ukrytych-w-nas-samych
Księżyca Wciąż Cytaty: Sza­leństwo opętało jej dob­re ser­ce... Brud psycho­zy ok­rył jej po­wieki .... Ona wciąż się uśmie­cha, wciąż uda­je bo wy i tak nie zro­zumiecie .... -loquentia


sza­ństwo-opęło-jej-dob­re-ser­-brud psycho­zy-ok­rył-jej-po­wieki-ona wciąż ę-uśmie­cha-wciąż-uda­-bo wy i tak
Księżyca Wciąż Cytaty: Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp. -krysta


mo­wa-miłoś-mus­ka-naj­czul­sze-miejsca-w-blas­ku-księżyca-krys­ty­na-sz-15082014r-insp
Księżyca Wciąż Cytaty: Występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp  -natalia(__ups


występując-in­cogni­to-można-po­malo­wać-gwiaz­dki-choćby-i pełą-księżyca-insp