Księdze Losu Cytaty

Księdze Losu Cytaty: Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii... -Thomas Carlyle


szczęśliwy-ten-naród-którego-nie-wszystkie-stronice-są-zapisane-w-księdze-jego-historii
Księdze Losu Cytaty: Szczęśli­wy ten naród, które­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdze je­go historii... -Thomas Carlyle


szczęśli­wy-ten-naród-które­go-nie wszys­tkie-stro­nice-są za­pisa­ne-w księdze-­go-historii
Księdze Losu Cytaty: Odnajdziesz swoją drogę w


odnajdziesz-swoją-drogę-w-księdze-są-w-niej-zebrane-słowa-boga-by-prowadzić-ludzi-i-żywić-ich-w-drodze
Księdze Losu Cytaty: Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania:


Księdze Losu Cytaty: Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści. -Pascale Campanille


większość-mężczyzn-którzy-chwalą-ę-że-czytają-w-swej-żonie-jak-w-otwartej-księdze-zna-jedynie-przedmowę-do-niej-potem-przechodzą-od-razu
Księdze Losu Cytaty: Ciesz się ze swego losu. -Horacy


ciesz-ę-ze-swego-losu
Księdze Losu Cytaty: Ciesz się ze swe­go losu. -Horacy


ciesz ę-ze swe­go-losu
Księdze Losu Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz


Księdze Losu Cytaty: Człowiek jest ko­walem swe­go losu. -Salustiusz


człowiek-jest ko­walem-swe­go-losu
Księdze Losu Cytaty: Każdy jest kowalem swego losu. -Appiusz Klaudiusz


Księdze Losu Cytaty: Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano. -Galileusz


Księdze Losu Cytaty: Czy­tać poz­wa­lam Ci we mnie jak w ot­wartej księdze. Naprawdę! Ale co z te­go jeśli nie znasz języ­ka ja­kim jest ona napisana? ...a i na zro­zumienie znaków tam za­war­tych nie poświęciłeś ani chwili  -Silvidian


Księdze Losu Cytaty: Człowiek robi się podobny do swego losu. -Zofia Nałkowska


Księdze Losu Cytaty: Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu. -Bias z Prieny


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
Księdze Losu Cytaty: Człowiek jest ko­walem swo­jego losu. -Giovanni Pico della Mirandola


Księdze Losu Cytaty: Szkoda, że koleje losu nie mają biletów powrotnych. -Jadwiga Rutkowska


szkoda-że-koleje-losu-nie-mają-biletów-powrotnych
Księdze Losu Cytaty: Prawdziwy mędrzec zawsze jest ze swego losu zadowolony. -Henryk Sienkiewicz


prawdziwy-mędrzec-zawsze-jest-ze-swego-losu-zadowolony
Księdze Losu Cytaty: Nie ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu. -Sofokles


nie-drogi-dla-śmiertelnych-by-uniknąć-nieszczęścia-losu