Którą Kocha Cytaty

Którą Kocha Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Którą Kocha Cytaty: Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco. -Honore de Balzac


dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Którą Kocha Cytaty: Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym. -Bernard Św


miłość-wystarcza-sama-sobie-gdy-zawładnie-jakimś-sercem-skupia-w-sobie-wszystkie-inne-uczucia-dusza-która-kocha-kocha-i-nie-myśli-o-niczym
Którą Kocha Cytaty: Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala. -Alfons Daudet


jest-różnica-między-kobietą-która-kocha-a-kobietą-która-ę-jedynie-kochać-pozwala
Którą Kocha Cytaty: Mężczyzna godzi się ryzykować utratę kobiety, która mu się podoba, ale nie kobiety, którą kocha. -Rosalina Lisboa Coelho


mężczyzna-godzi-ę-ryzykować-utratę-kobiety-która-mu-ę-podoba-ale-nie-kobiety-którą-kocha
Którą Kocha Cytaty: Kobieta, którą najbardziej się kocha, nie zawsze jest tą, którą najbardziej lubi się kochać. -Henri De Regnier


kobieta-którą-najbardziej-ę-kocha-nie-zawsze-jest-tą-którą-najbardziej-lubi-ę-kochać
Którą Kocha Cytaty: Ta, która kocha się w zwierciadle, nienawidzi kuchni. -Feliks Feldheim


ta-która-kocha-ę-w-zwierciadle-nienawidzi-kuchni
Którą Kocha Cytaty: Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą. -Jan Twardowski


jest-­ka-miłość-która-nie umiera-choć-za­kocha­-od siebie-odejdą
Którą Kocha Cytaty: Kobieta, jeśli nawet nie kocha, jest wdzięczna za miłość, którą ją obdarzają. -John Galsworthy


kobieta-śli-nawet-nie-kocha-jest-wdzięczna-za-miłość-którą-ją-obdarzają
Którą Kocha Cytaty: Prawdziwa miłość czyni zawsze lepszym, kimkolwiek byłaby kobieta, którą się kocha. -Aleksander Dumas


prawdziwa-miłość-czyni-zawsze-lepszym-kimkolwiek-byłaby-kobieta-którą-ę-kocha
Którą Kocha Cytaty: Jest bardzo trudno nie być niesprawiedliwym w stosunku do osoby, którą się kocha. -Oscar Wilde


jest-bardzo-trudno-nie-być-niesprawiedliwym-w-stosunku-do-osoby-którą-ę-kocha
Którą Kocha Cytaty: Cza­sami dni kocha­my tyl­ko za to, że kończą się nocą, którą spędza­my z ukochaną osobą. -respirer


cza­sami-dni-kocha­my-tyl­ko-za to-że kończą ę-nocą-którą-spędza­my-z ukochaną-osobą
Którą Kocha Cytaty: Żadna kobieta, która kocha, nie oprze się mężczyźnie, którego wielkoduszność przywodzi do śmieszności i do ruiny. -Henry Miller


Żadna-kobieta-która-kocha-nie-oprze-ę-mężczyźnie-którego-wielkoduszność-przywodzi-do-śmiesznoś-i-do-ruiny
Którą Kocha Cytaty: Praw­dzi­wa miłość podąża za eufo­rią która uderza w nas na samą myśl o kocha­nej osobie  -daniello


praw­dzi­wa-miłość-podąża-za eufo­rią-która-uderza-w nas-na samą-myśl-o kocha­nej-osobie 
Którą Kocha Cytaty: Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana. -Benjamin Constant


straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
Którą Kocha Cytaty: Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie. -Jean de La Bruyére


ko­bieta-która-już-nie kocha-za­pomi­na-o wszys­tkim-co było- na­wet-o tym-co dała-z siebie-mężczyźnie
Którą Kocha Cytaty: Praw­dzi­wa miłość czy­ni zaw­sze lep­szym, kim­kolwiek byłaby ko­bieta, którą się kocha. -Aleksander Dumas


praw­dzi­wa-miłość-czy­-zaw­sze-lep­szym-kim­kolwiek-byłaby-ko­bieta-którą ę-kocha
Którą Kocha Cytaty: Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie. -Francois Mauriac


na świecie-is­tnieje-­dyna-rzecz-war­-życia-bez­gra­nicznie-kochać-is­totę-która-kocha-nas-bezgranicznie