Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Nadzieja to pożyczka, którą udziela nam szczęście. -Antoine Rivard
nadzieja-to pożyczka-którą-udziela-nam-szczęście
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine de Rivarol
nadzieja-pożyczka-której-udziela-nam-szczęście
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine Rivarol
nadzieja- pożyczka-której udziela-nam-szczęście
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Marze­nia nie zaw­sze się spełniają ... Spo­tyka­my set­ki zu­pełnie nam obojętnych osób , aż w końcu tra­fiamy na tą je­dyną która od­mieni nasze życie... a my da­lej szu­kamy nie dos­trze­gając , że szczęście ucieka nam między palcami... -aura69
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los. -Terencjusz
Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-którą-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Szczęście jest jak lek­ko­myślna dziew­czy­na, która ci w oczy po­pat­rzy, da całusa i le­ci da­lej; nie­szczęście jest jak po­ważna ko­bieta, która spo­koj­nie siada przy twoim łóżku i - żyje. -Heinrich Heine
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście. -Artur Schopenhauer
wesołość-to-jedyna-rzecz-która-w-gotówce-daje-szczęście-wszystko-inne-to-tylko-weksel-na-szczęście
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: We­sołość to je­dyna rzecz, która w gotówce da­je szczęście, wszys­tko in­ne to tyl­ko wek­sel na szczęście. -Arthur Schopenhauer
we­sołość-to ­dyna-rzecz-która-w gotówce-da­-szczęście-wszys­tko-in­ne-to tyl­ko-wek­sel-na szczęście
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki. -Charles de Saint - Evremond
serce-dano-nam-do-kochania-działamy-tedy-wbrew-intencjom-przyrody-ilekroć-z-rzeczy-która-powinna-rozkosz-nam-przynosić-czynimy-źródło-udręki
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Rozmaicie pojmują kobiety miłość; jedne kochają, drugie pragną tylko, aby być kochane. Pierwsze nawet w nieszczęściu przynoszą nam szczęście; szczęście zaś drugich jest bardzo często największym dla nas nieszczęściem. -Jan Zachariasiewicz
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane. -AnDree
szczęście-jest war­tośą-na którą-zasługu­-każdy-człowiek-bez-wzglę-na to czy-jest dob­ry-czy-zły-jed­nakże nie każde­mu
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Szczęście jest jak lekkomyślna dziewczyna, która ci w oczy popatrzy, da całusa i leci dalej; nieszczęście jest jak poważna kobieta, która spokojnie siada przy twym łóżku i - żyje. -Heinrich Heine
szczęście-jest-jak-lekkomyślna-dziewczyna-która-w-oczy-popatrzy-da-całusa-i-leci-dalej-nieszczęście-jest-jak-poważna-kobieta-która-spokojnie
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: To podróż da­je nam szczęście, nie jej cel. -Dan Millman
to podróż-da­-nam-szczęście-nie jej-cel
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną. -Terencjusz
Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-której-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: usłysz melodie która w to­bie szczęście gra niezagłuszona  -Cykam
usłysz-melodie-która-w to­bie-szczęście-gra-niezagłuszona 
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Udziela­my azy­lu zbiegom... okoliczności. -Alfons Allais
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Twój niepokój udziela się innym. -Anonim
twój-niepokój-udziela-ę-innym
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu... -Montesquieu
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Szczęście jest osobliwą postacią, którą rozpoznaje się tylko w negatywie. -Gilbert Cesbron
szczęście-jest-osobliwą-postacią-którą-rozpoznaje-ę-tylko-w-negatywie
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem. -Marie Von Ebner - Eschenbach
okazywana-nam-miłość-której-nie-odczuwamy-jako-łaskę-i-szczęście-jest-dla-nas-ężarem
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać. -Jan Św
bóg-wszystko-nam-dał-dając-nam-swego-syna-wszystko-nam-objawił-ofiarowując-nam-swoje-jedyne-słowo-po-jezusie-chrystusie-nie-już-na-co
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Jed­na z wielu wad, to udziela­nie rad. -Bujak Bogusław
jed­na-z wielu-wad-to udziela­nie-rad
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Roz­mo­wa z ko­leżanką : -a ja dzi­siaj jak myłam łazienkę to wy­ciągnełam rurę, a ma­ma włączyła pra­nie i za­lało nas, ale na szczęście sąsiadów nie. -ha­ha Ty to jes­teś zajebista. -Tak, te­raz smialo mo­zesz py­tac czy mi sie dob­rze po­wodzi. :D Szczęście w nie­szczęściu. A naj­ważniej­sze to widzieć coś po­zytyw­ne­go w tym co nam się w życiu przyt­ra­fia... :)  -N.A.N.A
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Na szczęście uczucia są zawsze młode, ba, wzruszające, nieporadne i dzięki temu chyba tak bardzo ujmują nam lat. -Urszula Kozioł
na-szczęście-uczucia-są-zawsze-młode-ba-wzruszają-nieporadne-i-dzięki-temu-chyba-tak-bardzo-ujmują-nam-lat
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Życie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych. -Czesław Banach
Życie-to nieus­tanna-szkoła-lek­cji-udziela­nych-i przyjmowanych
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Miłość jest to nitka, którą kobieta trzyma za dwa końce i daje nam do rozwinięcia. -Arsene Houssaye
miłość-jest-to-nitka-którą-kobieta-trzyma-za-dwa-koń-i-daje-nam-do-rozwinięcia
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Nieświadoma wierność wobec naszej własnej osobowości każe nam uświetniać istotę, którą kochamy. -Marcel Proust
nieświadoma-wierność-wobec-naszej-własnej-osobowoś-każe-nam-uświetniać-istotę-którą-kochamy
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka. -Anonim
marszczymy-brwi-bo-chcemy-złapać-szczypczykami-jakąś-wielką-myśl-która-ę-nam-wymyka
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-żeli-po­cie­chy-udziela-niebo-to po­mocy-ocze­kuje ę-od ludzi
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje. -Kuba Wojewódzki
naj­więcej-o mu­zyce-zaw­sze-nam-mówi-cisza-która-pa­nuje-jak ar­tysta-występuje
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam. -Paulo Coelho
jeśli-szczęście-ę-do-nas-uśmiecha-trzeba-z-tego-korzystać-i-starać-ę-mu-dopomóc-tak-jak-ono-pomaga-nam
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru, niż go sama posiada. -Stendhal
dzięki-osobliwej-tajemnicy-serca-ukochana-kobieta-udziela-więcej-czaru-ż-go-sama-posiada
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru niż go sama posiada. -Stendhal
dzięki-osobliwej-tajemnicy-serca-ukochana-kobieta-udziela-więcej-czaru-ż-go-sama-posiada
Którą Udziela Nam Szczęście Cytaty: Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli -Albert Schweitzer
szczęście-to-jedyna-rzecz-która-ę-mnoży-śli-ę-ją-dzieli