Która Ją da­je Cytaty

Która Ją da­je Cytaty: Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma. -Alfons Karr


każdy-człowiek-cha­rak­te­ryzu­ ę-trze­-oso­bowościami-tą-którą-tą-którą-oka­zuje-i tą-którą-sądzi-że 
Która Ją da­je Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Która Ją da­je Cytaty: Ko­bieta, która ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem, która ma dwóch jest pot­wo­rem, która ma trzech jest kobietą. -Victor Marie Hugo


ko­bieta-która- jed­ne­go-kochan­ka-jest aniołem-która- dwóch-jest pot­wo­rem-która- trzech-jest kobietą
Która Ją da­je Cytaty: Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal. -kszyszunia


Która Ją da­je Cytaty:


Która Ją da­je Cytaty: Od duszy, która tęskni, bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­ko ta, która nie ma za czym tęsknić…  -Papillondenuit


od duszy-która-tęskni-bar­dziej-spus­toszo­na-jest tyl­ko-która-nie  za czym-tęsknić 
Która Ją da­je Cytaty: Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje. -Anna Gavalda


ręka-to faj­na-spra­wa-nie an­gażuje-spec­jalnie-oso­by-która-ją da­-a bar­dzo-us­po­kaja-tę-która-ją otrzymuje
Która Ją da­je Cytaty: Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą. -Zofia Nałkowska


musi-coś-przecież-istnieć-jakaś-granica-za-którą-nie-wolno-przejść-za-którą-przestaje-ę-być-sobą
Która Ją da­je Cytaty: Istota, którą człowiek najmniej zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki


istota-którą-człowiek-najmniej-zna-której-zawsze-dowierza-która-go-prawie-zawsze-zdradza-jest-to-on-sam
Która Ją da­je Cytaty: Miłość, którą chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Która Ją da­je Cytaty: Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala. -Alfons Daudet


jest-różnica-między-kobietą-która-kocha-a-kobietą-która-ę-jedynie-kochać-pozwala
Która Ją da­je Cytaty: Na każdą kobietę, która robi z mężczyzny durnia, przypada kobieta, która z durnia zrobi mężczyznę. -Hezjod


na-każdą-kobietę-która-robi-z-mężczyzny-durnia-przypada-kobieta-która-z-durnia-zrobi-mężczyznę
Która Ją da­je Cytaty: Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła. -Anonim


ani-ę-woda-wró-która-upłynęła-także-ani-godzina-która-już-minęła
Która Ją da­je Cytaty: Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi. -Chiń„skie powiedzenie


osoba-która-twierdzi-że-coś-nie-może-być-zrobione-nie-powinna-przeszkadzać-tej-która-właśnie-to-robi
Która Ją da­je Cytaty: Są dwa rodzaje ludzkiej słabości - ta, która się łamie, i ta, która tylko się zgina. -James Lowell


są-dwa-rodzaje-ludzkiej-słaboś-która-ę-łamie-i-która-tylko-ę-zgina
Która Ją da­je Cytaty: Miłość, która prosi, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczuciem lokajskim. -Antoine De Saint - Exupery


miłość-która-prosi-jest-piękna-ale-która-błaga-jest-uczuciem-lokajskim
Która Ją da­je Cytaty: Nie ma nic cen­niej­sze­go od tej cząstki ciebie, która żyje w in­nych, która jest w to­bie. Wy­soko na wy­sokościach wszys­tko jest jednym. -Pierre Teilhard de Chardin


nie- nic-cen­niej­sze­go-od tej cząstki-ciebie-która-żyje-w in­nych-która-jest w to­bie-wy­soko na wy­sokościach-wszys­tko
Która Ją da­je Cytaty: Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość. -Albert Camus


była-w-tym-człowieku-tajemnica-tajemnica-którą-chciał-wyjaść-ale-w-gruncie-rzeczy-jest-tylko-tajemnica-biedy-która-ludziom-odbiera-imię-i