Która Wynosi Cytaty

Która Wynosi Cytaty: Sława jest jak rzeka, która wynosi na wierzch przedmioty lekkie, i wydęte, a zatapia ciężkie i solidne. -Franciszek Bacon


sława-jest-jak-rzeka-która-wynosi-na-wierzch-przedmioty-lekkie-i-wydęte-a-zatapia-ężkie-i-solidne
Która Wynosi Cytaty: Miłość niesie w sobie ogromny ładunek tajemnej siły, mocy, która wynosi poświęcenie ponad majestat Boga, prawa, społeczeństwa. To za jej sprawą jesteśmy pokorni, wytrwali, silni i ulegli, upadamy i podnosimy się, żyjemy i przebaczamy. -Barbara Rosiek


Która Wynosi Cytaty: Fala wynosi i pogrąża. -Karol Bunsch


Która Wynosi Cytaty: Sława wynosi malarzy ponad książęta. -Heinrich Mann


sława-wynosi-malarzy-ponad-książę
Która Wynosi Cytaty: To właśnie rozumienie wynosi człowieka ponad resztę istot wrażliwych i daje mu przewagę i panowanie, jakie posiada nad nimi. -John Locke


to-właśnie-rozumienie-wynosi-człowieka-ponad-resztę-istot-wrażliwych-i-daje-mu-przewagę-i-panowanie-jakie-posiada-nad-nimi
Która Wynosi Cytaty: w niebycie gdy choć jedno muśnięcie może spłycić wszystko czas wynosi po­zos­ta­wiony ogień a os­tatni pocałunek skra­ca życie te­raz ciężej oddycha  -Papużka


w niebycie-gdy-choć-jedno-muśęcie-może-spłycić-wszystko-czas-wynosi-po­zos­­wiony-ogień-a-os­tatni-pocałunek-skra­ca-życie-te­raz
Która Wynosi Cytaty: Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma. -Alfons Karr


każdy-człowiek-cha­rak­te­ryzu­ ę-trze­-oso­bowościami-tą-którą-tą-którą-oka­zuje-i tą-którą-sądzi-że 
Która Wynosi Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Która Wynosi Cytaty: Ko­bieta, która ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem, która ma dwóch jest pot­wo­rem, która ma trzech jest kobietą. -Victor Marie Hugo


ko­bieta-która- jed­ne­go-kochan­ka-jest aniołem-która- dwóch-jest pot­wo­rem-która- trzech-jest kobietą
Która Wynosi Cytaty: Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal. -kszyszunia


Która Wynosi Cytaty:


Która Wynosi Cytaty: Od duszy, która tęskni, bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­ko ta, która nie ma za czym tęsknić…  -Papillondenuit


od duszy-która-tęskni-bar­dziej-spus­toszo­na-jest tyl­ko-która-nie  za czym-tęsknić 
Która Wynosi Cytaty: Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje. -Anna Gavalda


ręka-to faj­na-spra­wa-nie an­gażuje-spec­jalnie-oso­by-która-ją da­-a bar­dzo-us­po­kaja-tę-która-ją otrzymuje
Która Wynosi Cytaty: Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą. -Zofia Nałkowska


musi-coś-przecież-istnieć-jakaś-granica-za-którą-nie-wolno-przejść-za-którą-przestaje-ę-być-sobą
Która Wynosi Cytaty: Istota, którą człowiek najmniej zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki


istota-którą-człowiek-najmniej-zna-której-zawsze-dowierza-która-go-prawie-zawsze-zdradza-jest-to-on-sam
Która Wynosi Cytaty: Miłość, którą chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Która Wynosi Cytaty: Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła. -Anonim


ani-ę-woda-wró-która-upłynęła-także-ani-godzina-która-już-minęła
Która Wynosi Cytaty: Na każdą kobietę, która robi z mężczyzny durnia, przypada kobieta, która z durnia zrobi mężczyznę. -Hezjod


na-każdą-kobietę-która-robi-z-mężczyzny-durnia-przypada-kobieta-która-z-durnia-zrobi-mężczyznę