Które Cicho Mkną Cytaty

Które Cicho Mkną Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany


naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Które Cicho Mkną Cytaty: Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią. -Anonim


dobroć-jest-wtedy-gdy-ę-cicho-robi-to-o-czym-inni-głośno-mówią
Które Cicho Mkną Cytaty: Dro­biaz­gi spra­wiają, że niepos­trzeżenie i cicho wchodzi wiel­kie szczęście. -Pam Brown


dro­biaz­gi-spra­wiają-że niepos­trzeżenie-i cicho-wchodzi-wiel­kie-szczęście
Które Cicho Mkną Cytaty: Trze­ba iść przez życie tak cicho, aby Los nas nie zauważył. -William Somerset Maugham


trze­ba-iść-przez-życie-tak-cicho-aby los-nas-nie zauważył
Które Cicho Mkną Cytaty: Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas los nie zauważył. -William Somerset Maugham


trzeba-iść-przez-życie-tak-cicho-aby-nas-los-nie-zauważył
Które Cicho Mkną Cytaty: Dziw­ne to miejsce gdzie byłaś dla Wszystkich a tyl­ko reszta zauważyła jak cicho wypłynęłaś ... ~CW ~~  -Indygoo


dziw­ne-to miejsce-gdzie-byłaś-dla-wszystkich-a-tyl­ko-reszta-zauważyła-jak cicho-wypłynęłaś-~cw-~~ 
Które Cicho Mkną Cytaty: Źre­nic wątły blask, od­chodzi, mar­twy w czas gwiazd. Cicho się żegna. -Vergil


Źre­nic-wątły-blask-od­chodzi-mar­twy-w czas-gwiazd-cicho ę-żegna
Które Cicho Mkną Cytaty: Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho. -Giovanni Guareschi


gdyby-ludzie-mówili-tylko-o-sprawach-na-których-ę-znają-na-świecie-byłoby-bardzo-cicho
Które Cicho Mkną Cytaty: mi­mo szu­mu wiat­ru...cicho,mi­mo zu­pełnej ciem­ności..jas­no, mi­mo pus­tki...obec­ność, bo czuję Ciebie  -psycholożka


mi­mo-szu­mu-wiat­rucichomi­mo-zu­pełnej-ciem­nośjas­no-mi­mo-pus­tkiobec­ność-bo czuję-ciebie 
Które Cicho Mkną Cytaty: całujesz mnie tak łagodnie usy­piasz cicho bezszelestnie na zawsze od­pra­wiasz do krainy umarłych  -Angel Des Penseurs


całujesz-mnie-tak-łagodnie-usy­piasz-cicho-bezszelestnie-na-zawsze-od­pra­wiasz-do krainy-umarłych 
Które Cicho Mkną Cytaty: Tylko prostota jest wielka. Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Johann Wolfgang Goethe


tylko-prostota-jest-wielka-kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
Które Cicho Mkną Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach, na których się znają - na świecie byłoby bar­dzo cicho. -Giovanni Guareschi


gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-o spra­wach-na których ę-znają- na świecie-byłoby-bar­dzo-cicho
Które Cicho Mkną Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery


ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Które Cicho Mkną Cytaty: Gdy ktoś nie ma nic do powiedzenia, czemuż nie siedzi cicho? -Charles Louis Montesquieu


Które Cicho Mkną Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl


Które Cicho Mkną Cytaty: ..Ogólnie uj­mując , rzecz była ciut sprośna : ......On Ją wiel­bił cicho Ona była głośna ...... றiℓℓ... -mill


ogólnie-uj­mując-rzecz-była-ciut-sprośna-on-ją wiel­bił-cicho-ona-była-głośna-றiℓℓ
Które Cicho Mkną Cytaty: Było cicho w natręctwie dłoni wciąż pusto a łzy nienak­reślo­ne kłębiły się na czte­ry strony Dałam im po nosie na myśl o Twoim uśmiechu  -nieodwracalne


było-cicho-w-natręctwie-dłoni-wciąż-pusto-a-łzy-nienak­reślo­ne-kłębiły ę-na czte­ry-strony-dałam-im po nosie-na-myśl-o twoim
Które Cicho Mkną Cytaty: ra­zu pew­ne­go py­ta śmierć kto z nas ważniej­sze dla człowieka życie chwi­leczkę zadumało i cicho szepcząc rzekło ja jes­tem a na ciebie człowiek czeka  -jarekkozikowski


ra­zu-pew­ne­go-py­-śmierć-kto-z nas-ważniej­sze-dla-człowieka-życie-chwi­leczkę-zadumało-i-cicho-szepcząc-rzekło-ja-jes­tem-a