Które Nazywamy Starymi Cytaty

Które Nazywamy Starymi Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Które Nazywamy Starymi Cytaty: My wszyscy korzystamy z siebie wzajemnie i nazywamy to miłością, a kiedy nie możemy posłużyć się sobą - nazywamy to nienawiścią. -Tennessee Williams


my-wszyscy-korzystamy-z-siebie-wzajemnie-i-nazywamy-to-miłośą-a-kiedy-nie-możemy-posłużyć-ę-sobą-nazywamy-to-nienawiśą
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Randką nazywamy spotkanie, na które mężczyzna przychodzi z bukietem kwiatów, a kobieta ze spóźnieniem. -Jiri Suchy


randką-nazywamy-spotkanie-na-które-mężczyzna-przychodzi-z-bukietem-kwiatów-a-kobieta-ze-spóźnieniem
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych - i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości. -Heinrich Heine


każda-epoka-swoje-wady-które-sumują-ę-z-wadami-epok-wcześniejszych-i-to-właśnie-nazywamy-dziedzictwem-ludzkoś
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Zadziwiającą rzeczą dotyczącą młodych głupców jest to, jak wielu z nich potrafi przetrwać, by stać się starymi głupcami. -Doug Larson


zadziwiającą-rzeczą-dotyczącą-młodych-głupców-jest-to-jak-wielu-z-nich-potrafi-przetrwać-by-stać-ę-starymi-głupcami
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi. -Tadeusz Peiper


Które Nazywamy Starymi Cytaty: Czasem kilkadziesiąt milionów aspołecznych typów nazywamy społeczeństwem. -Anonim


czasem-kilkadziesiąt-milionów-aspołecznych-typów-nazywamy-społeczeństwem
Które Nazywamy Starymi Cytaty: To, co my nazywamy przypadkiem, jest być może logiką Bożą. -Georges Bernanos


to-co-my-nazywamy-przypadkiem-jest-być-może-logiką-bożą
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją. -Platon


każdy-prowadzi-jakąś-kalkulację-którą-nazywamy-nadzieją
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Prawda jest imieniem, którym nazywamy nasze zmienne pomyłki. -Rabindranath Tagore


prawda-jest-imieniem-którym-nazywamy-nasze-zmienne-pomyłki
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w która popadł z własnej winy. -Emanuel Kant


oświeceniem-nazywamy-wyjście-człowieka-z-niepełnoletnoś-w-która-popadł-z-własnej-winy
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Słusznie nazywamy ziemie matka, skoro depczemy ja, a ona nie przestaje rodzic. -Dimitrios Kamburoglu


słusznie-nazywamy-ziemie-matka-skoro-depczemy-ja-a-ona-nie-przestaje-rodzic
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Większa część tego, co nazywamy zarządzaniem, polega głównie na utrudnianiu innym ludziom pracy. -Peter Drucker


większa-część-tego-co-nazywamy-zarządzaniem-polega-głównie-na-utrudnianiu-innym-ludziom-pracy
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Miłość to wiara, to religia ziemskiego szczęścia - promienny trójkąt umieszczony w sklepieniu świątyni, którą nazywamy światem. -Alfred Musset


miłość-to-wiara-to-religia-ziemskiego-szczęścia-promienny-trójkąt-umieszczony-w-sklepieniu-świątyni-którą-nazywamy-światem
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke


nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Punkt spotkania woli człowieka i woli Boga jest właśnie tym, co nazywamy materią. -Henri Bergson


punkt-spotkania-woli-człowieka-i-woli-boga-jest-właśnie-tym-co-nazywamy-materią
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich. -Oscar Wilde


cynikiem-nazywamy-takiego-człowieka-co-zna-cenę-wszystkich-rzeczy-a-nie-zna-wartoś-żadnej-z-nich
Które Nazywamy Starymi Cytaty: Jeśli ktoś uparcie obstaje przy swoim, nazywamy go uparciuchem. Jeśli sami trwamy przy czymś z żelazną konsekwencją - jest to dowód zdecydowania. -Vittorio De Sica


jeśli-ktoś-uparcie-obstaje-przy-swoim-nazywamy-go-uparciuchem-jeśli-sami-trwamy-przy-czymś-z-żelazną-konsekwencją-jest-to-dowód