Które Się Kryje Cytaty

Które Się Kryje Cytaty: Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza. -Montesquieu


najgroźniejsze-jest-zepsucie-tajemne-zepsucie-które-ę-kryje-które-udaje-porządek-które-przybiera-kształt-zasady-które-kieruje-ę-tam-dokąd-na
Które Się Kryje Cytaty: W pytaniach, na które nie ma odpowiedzi, kryje się zawsze jakaś nadzieja. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Które Się Kryje Cytaty: Szczęśliwy człowiek, w którego duszy nie kryje się podstęp. Ps. 32, 2 -Biblia


szczęśliwy-człowiek-w-którego-duszy-nie-kryje-ę-podstęp-ps-32-2
Które Się Kryje Cytaty: W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia. -Antoni Czechow


w-nieugiętym-proteście-przeciw-złu-kryje-ę-cała-sól-życia
Które Się Kryje Cytaty: W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. -Demokryt


w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi
Które Się Kryje Cytaty: Obywateli nie produkuje się w fabrykach; to w rodzinie, pod sercem matki kryje się naród. -Stefan Wyszyński kard


obywateli-nie-produkuje-ę-w-fabrykach-to-w-rodzinie-pod-sercem-matki-kryje-ę-naród
Które Się Kryje Cytaty: Porażka tkwi utajona w każdym sukcesie, a w każdej porażce kryje się sukces -Eckhart Tolle


porażka-tkwi-utajona-w-każdym-sukcesie-a-w-każdej-poraż-kryje-ę-sukces
Które Się Kryje Cytaty: Za wszystkim, co myślimy, kryje się wszystko, w co wierzymy, jakby ostateczna zasłona naszej duszy. -Antonio Machado


za-wszystkim-co-myślimy-kryje-ę-wszystko-w-co-wierzymy-jakby-ostateczna-zasłona-naszej-duszy
Które Się Kryje Cytaty: Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość. -Jonathan Carroll


wydaje-ci-ę-że-życie-kryje-tak-wiele-cudownych-niespodzianek-iż-możesz-sobie-pozwolić-na-niedbałość
Które Się Kryje Cytaty: Nie czuj się nigdy bezpieczny u boku kobiety którą kochasz, ponieważ natura kobieca kryje w sobie więcej niebezpieczeństw niż ci się wydaje. -Anonim


nie-czuj-ę-nigdy-bezpieczny-u-boku-kobiety-którą-kochasz-ponieważ-natura-kobieca-kryje-w-sobie-więcej-niebezpieczeństw-ż-ę-wydaje
Które Się Kryje Cytaty: Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności! -Michał Choromański


nałóg-traktowany-poważnie-praktykowany-z-całą-świadomośą-i-metodą-kryje-w-sobie-wiele-nie-dających-ę-zaprzeczyć-przyjemnoś
Które Się Kryje Cytaty: Wartość dziel człowieka nie kryje się zgoła w nich samych, ale w rozwoju, jaki przydają im dzieła inne i okoliczności późniejsze. -Paul Ambroise Valery


wartość-dziel-człowieka-nie-kryje-ę-zgoła-w-nich-samych-ale-w-rozwoju-jaki-przydają-im-dzieła-inne-i-okolicznoś-późniejsze
Które Się Kryje Cytaty: Każda rewolucja, nawet jeśli staje się następnie niesprawiedliwa, kryje w sobie słuszną zasadę, która kieruje jej pierwszymi krokami. -Rosalina Lisboa Coelho


każda-rewolucja-nawet-śli-staje-ę-następnie-niesprawiedliwa-kryje-w-sobie-słuszną-zasadę-która-kieruje-jej-pierwszymi-krokami
Które Się Kryje Cytaty: Zraniona godność ludzka kryje w sobie zarodek śmierci. -Francois Chateaubriand


zraniona-godność-ludzka-kryje-w-sobie-zarodek-śmierci
Które Się Kryje Cytaty: Musi przyjść czas, w którym społeczeństwo od polityki aż po sztukę zreorganizuje się w dwa systemy czy dwie grupy: wybitnych i pospolitych. Za całym współczesnym życiem kryje się prowokacja i głęboka niesłuszność założenia, iż ludzie są obecnie równi... -Jose Ortega Y Gasset


Które Się Kryje Cytaty: Największa dana człowiekowi i osiągalna przez niego możliwość szczęścia kryje się w miłości do osoby, która jest zdolna dużo dać nam z siebie lub nas zrozumieć. -Zofia Gerlach


największa-dana-człowiekowi-i-osiągalna-przez-niego-możliwość-szczęścia-kryje-ę-w-miłoś-do-osoby-która-jest-zdolna-żo-dać-nam-z-siebie
Które Się Kryje Cytaty: Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo. -Karol Dickens


niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo
Które Się Kryje Cytaty: Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć. -Matylda Canetti


rzeczywistość-jest-czymś-samoistym-rzeczywistość-jest-wszystkim-ten-kto-ę-kryje-przed-rzeczywistośą-nie-zasługuje-na-to-żeby-żyć