Które Udaje Porządek Cytaty

Które Udaje Porządek Cytaty: Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza. -Montesquieu


najgroźniejsze-jest-zepsucie-tajemne-zepsucie-które-ę-kryje-które-udaje-porządek-które-przybiera-kształt-zasady-które-kieruje-ę-tam-dokąd-na
Które Udaje Porządek Cytaty: Małżeństwo to porządek. Romans - to nieład. Porządek kieruje nas ku górze, w bezładzie tracimy nasze najlepsze siły nic w zamian nie zyskując. -Luise Rinser


małżeństwo-to-porządek-romans-to-nieład-porządek-kieruje-nas-ku-górze-w-bezładzie-tracimy-nasze-najlepsze-ły-nic-w-zamian-nie-zyskując
Które Udaje Porządek Cytaty: Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych. -Jan Paweł II


każdy-znajduje-w-swoim-życiu-jakiś-porządek-praw-i-wartoś-które-trzeba-utrzymać-i-obronić-obronić-dla-siebie-i-innych
Które Udaje Porządek Cytaty: Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu. -Paulo Coelho


Które Udaje Porządek Cytaty: Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem... -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Które Udaje Porządek Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frédéric Amiel


Które Udaje Porządek Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frederic Amiel


Które Udaje Porządek Cytaty: Komizm, to faszyzm, który udaje, że ma ludzką twarz. -Susan Sontag


komizm-to-faszyzm-który-udaje-że-ludzką-twarz
Które Udaje Porządek Cytaty: Leniwy: człowiek, który nie udaje, że pracuje. -Alfons Allais


leniwy-człowiek-który-nie-udaje-że-pracuje
Które Udaje Porządek Cytaty: Udaję się na poszukiwanie wielkiego Być Może. -Francois Rabelais


udaję-ę-na-poszukiwanie-wielkiego-być-może
Które Udaje Porządek Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Które Udaje Porządek Cytaty: Jedynym Bogiem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Które Udaje Porządek Cytaty: Miłość jak rewolucja - nie udaje się słabszym. -Karol Dusza


miłość-jak-rewolucja-nie-udaje-ę-słabszym
Które Udaje Porządek Cytaty: Porządek trze­ba ro­bić, nieporządek ro­bi się sam. -Tadeusz Kotarbiński


porządek-trze­ba-ro­bić-nieporządek-ro­bi ę-sam
Które Udaje Porządek Cytaty: W malarstwie nigdy człowiekowi nie udaje się nazwać przedmiotu. -Pablo Picasso


w-malarstwie-nigdy-człowiekowi-nie-udaje-ę-nazwać-przedmiotu
Które Udaje Porządek Cytaty: Nic nie udaje się równie dobrze jak sukces. -Aleksander Dumas


nic-nie-udaje-ę-równie-dobrze-jak-sukces
Które Udaje Porządek Cytaty: Pierw ta­niec, następnie myśl. Ta­ki jest na­tural­ny porządek. -Samuel Beckett


pierw-­niec-następnie-myśl-ta­ki jest na­tural­ny-porządek
Które Udaje Porządek Cytaty: Porządek trzeba robić, nieporządek robi się sam. -Anonim


porządek-trzeba-robić-nieporządek-robi-ę-sam