Które Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Które Cytaty: Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza. -Montesquieu
najgroźniejsze-jest-zepsucie-tajemne-zepsucie-które-ę-kryje-które-udaje-porządek-które-przybiera-kształt-zasady-które-kieruje-ę-tam-dokąd-na
Które Cytaty: ****** *** …w myślach, które biegną szybko… …w marze­niach, które są jak ko­loro­we motyle… …w snach, które są piękne… ZAWSZE… ****** ***  -Bożena BAJA
w-myślach-które-biegną-szybko-w-marze­niach-które-są jak ko­loro­we-motyle-w-snach-które-są piękne-zawsze- 
Które Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery
ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Które Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl
Które Cytaty: Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123
nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas
Które Cytaty: Wolimy te, które chodzą w obcisłych sweterkach, od tych, które je robią na drutach. -Janina Ipohorska
wolimy-te-które-chodzą-w-obcisłych-sweterkach-od-tych-które-robią-na-drutach
Które Cytaty: Dwa są tylko gatunki kobiet: te, które my kompromitujemy - i te, które nas kompromitują. -Henry Francois Becque
dwa-są-tylko-gatunki-kobiet-te-które-my-kompromitujemy-i-te-które-nas-kompromitują
Które Cytaty: Najtrudniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić -David Russell
najtrudniejsza-rzecz-w-życiu-to-nauczyć-ę-które-mosty-przekraczać-a-które-palić
Które Cytaty: Można naprawić głupstwa, które popełniamy, ale te, które mówimy nie są do naprawiania. -Anonim
można-naprawić-głupstwa-które-popełniamy-ale-te-które-mówimy-nie-są-do-naprawiania
Które Cytaty: Pożuce mi­lione­ra które­go nie kocham dla bied­ne­go które­mu srse bym oddała. -Charlotte22
pożuce-mi­lione­ra-które­go-nie kocham-dla-bied­ne­go-które­mu-srse-bym-oddała
Które Cytaty: Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić. -Karol Irzykowski
nie-bolą-mnie-te-głupstwa-które-już-zrobiłem-ale-te-które-mam-jeszcze-zrobić
Które Cytaty: Dzi­siej­sze dziec­ko, które oszu­kuje, to to, w które wczo­raj nie wierzyliśmy. -Ronald Russell
dzi­siej­sze-dziec­ko-które-oszu­kuje-to to-w które-wczo­raj-nie wierzyliśmy
Które Cytaty: Jest jak cieniut­kie os­trze, które łat­wo złamać,ale które głębo­ko rani. -John Fowles
jest-jak cieniut­kie-os­trze-które-łat­wo-złamaćale-które-głębo­ko-rani
Które Cytaty: Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić. -Arthur Schopenhauer
naj­ważniej­sze-w życiu-to nau­czyć-ę-które-mos­ty-przek­raczać-a które-palić
Które Cytaty: Tych rzeczy najlepszych: serca, które kocha i słońca, które świeci i tak na własność mieć niepodobna. -Maria Dąbrowska
tych-rzeczy-najlepszych-serca-które-kocha-i-słońca-które-świeci-i-tak-na-własność-mieć-niepodobna
Które Cytaty: . . . nie ma żadnego Pawła, ten człowiek nazywał się Szaweł i był Szawłem,i jako Szaweł opowiadał ludziom z Koryntu o niezmiernie tanich kiełbasach, które nazywał wiarą, nadzieją i miłością, które chwalił za lekkostrawność, które dziś jeszcze, pod postacią coraz to innego Szawła, potrafi ludziom wmówić. -Gunter Grass
Które Cytaty: Spróbuj odzys­kać szczęście, które masz w so­bie. Po­myśl o całym pięknie, które cię otacza. I bądź szczęśliwym. -PoznajPrawdę
spróbuj-odzys­kać-szczęście-które-masz-w so­bie-po­myśl-o całym-pięknie-które-ę-otacza-i-bądź-szczęśliwym
Które Cytaty: Widzimy, że te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają złej. -Mikołaj Kopernik
widzimy-że-te-kraje-rozwijają-ę-najbardziej-które-mają-dobrą-monetę-upadają-zaś-i-giną-które-używają-złej
Które Cytaty: Tych rzeczy najlepszych – serca, które nas kocha, słońca, które nam świeci – i tak na własność mieć nie podobna. -Maria Dąbrowska
tych-rzeczy-najlepszych-serca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci-i-tak-na-własność-mieć-nie-podobna
Które Cytaty: Kobiety w pewnym wieku, które miały kochanków, sądzą, że naprawią reputację, okazując surowość wobec błędów, które są im już niedostępne. -Stendhal
kobiety-w-pewnym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że-naprawią-reputację-okazując-surowość-wobec-błędów-które-są-im-już-niedostępne
Które Cytaty: Jest dla mnie jas­ne, że to, co zwiemy prag­nieniami, to sznur­ki, które ma w ręku Bóg, i które wpra­wiają nas w ruch jak marionetki. -André Gide
jest-dla-mnie-jas­ne-że to-co zwiemy-prag­nieniami-to sznur­ki-które- w ręku-bóg-i które-wpra­wiają-nas-w ruch-jak marionetki
Które Cytaty: Starość ma uzbierane zapasy życia najtajemniej w rozmaitych kryjówkach, jak skarby u skąpca ukryte, które na ostatnią chowa potrzebę i które wydaje powoli i najoszczędniej. -Ignacy Chodźko
starość-uzbierane-zapasy-życia-najtajemniej-w-rozmaitych-kryjówkach-jak-skarby-u-skąpca-ukryte-które-na-ostatnią-chowa-potrzebę-i-które
Które Cytaty: Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna. -Maria Dąbrowska
tych-rzeczy-naj­lep­szych- ser­ca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci- i tak-na włas­ność-mieć-nie podobna
Które Cytaty: Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę. -Gold Fishy
Które Cytaty: Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek
im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te
Które Cytaty: Ko­biety w pew­nym wieku, które miały kochanków, sądzą, że nap­ra­wią swą re­putację, oka­zując su­rowość wo­bec błędów, które są im już niedostępne. -Stendhal (Henri Beyle)
ko­biety-w pew­nym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że nap­ra­wią-swą-re­putację-oka­zując-su­rowość-wo­bec-błędów-które
Które Cytaty: Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki. -Anna Jokai
cięższe-jest-brzemię-które-ę-dźwiga-ż-to-które-dopiero-chce-ę-wziąć-na-barki
Które Cytaty: Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
Które Cytaty: Nie ma mostów, które na­leży pa­lić, ale jest ogień, które­go nie war­to gasić. -Papillondenuit
nie- mostów-które-na­ży-pa­lić-ale-jest ogień-które­go-nie war­to-gasić
Które Cytaty: Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi. -Stefan Wyszyński
człowiek-jest od­po­wie­dzial­ny-nie tyl­ko-za uczu­cia-które- dla-in­nych-ale-i za te-które-w in­nych-budzi
Które Cytaty:
pa­mięć-to raj-z które­go-nikt-nie może-nas-wyg­nać-lub-piekło-z które­go-nie możemy-uciec 
Które Cytaty: Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty. -Charles Chaplin
ilość-głupstw-które-dokonuje-ę-z-rozsądku-jest-daleko-większa-od-tych-które-ę-czyni-rzeczywiście-z-głupoty
Które Cytaty: Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku, jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty. -Charles Chaplin
ilość-głupstw-które-dokonuje-ę-z-rozsądku-jest-daleko-większa-od-tych-które-ę-czyni-rzeczywiście-z-głupoty
Które Cytaty: Dziennikarze nie interesują się wiadomościami, które podają, tak jak kelnerzy nie maja apetytu na potrawy, które przynoszą. -Hugo Dyonizy Steinhaus
dziennikarze-nie-interesują-ę-wiadomościami-które-podają-tak-jak-kelnerzy-nie-maja-apetytu-na-potrawy-które-przynoszą
Które Cytaty: Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu. -Marlena Dietrich
kobiety-dzielą-ę-na-dwie-kategorie-na-roztrzepane-które-zawsze-gubią-rękawiczki-i-na-uważne-które-zawsze-jedną-przynoszą-do-domu