Której Umysłem Człowieka Cytaty

Której Umysłem Człowieka Cytaty: Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości  -Mitria


Której Umysłem Człowieka Cytaty: Nic człowieka tak nie charakteryzuje, jak rodzaj zabawy, której szuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


nic-człowieka-tak-nie-charakteryzuje-jak-rodzaj-zabawy-której-szuka
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Wolności! Ty najpierwsza z własności człowieka, bez której inne nikną i szczęście ucieka. -Adam Jerzy Czartoryski


wolnoś-ty-najpierwsza-z-własnoś-człowieka-bez-której-inne-nikną-i-szczęście-ucieka
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Narkotyki to zakład z twoim umysłem. -Charles Louis Montesquieu


Której Umysłem Człowieka Cytaty: Nic człowieka tak nie cha­rak­te­ryzu­je jak rodzaj za­bawy,której szuka  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


nic-człowieka-tak-nie cha­rak­te­ryzu­-jak rodzaj-za­bawyktórej-szuka 
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Tylko skazanie na śmierć wyróżnia człowieka od innych; to jedyna rzecz, której nie da się kupić. -Henri Stendhal


tylko-skazanie-na-śmierć-wyróżnia-człowieka-od-innych-to-jedyna-rzecz-której-nie-da-ę-kupić
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Tyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżnia człowieka od in­nych; to je­dyna rzecz, której nie da się kupić. -Stendhal (Henri Beyle)


tyl­ko-ska­zanie-na śmierć-wyróżnia-człowieka-od in­nych-to ­dyna-rzecz-której nie da ę-kupić
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem. -Hordian


po­ągnęłaś-moim-umysłem-jak tępym-akordem
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim


jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem. -Lech Nawrocki


dziwne-jak-często-ostry-język-idzie-w-parze-z-tępym-umysłem
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Ciało roz­biegło mi się z umysłem, każde poszło w swoją strone. -Bella


ciało-roz­biegło-mi ę-z umysłem-każde-poszło-w swoją-strone
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Na każdego człowieka przychodzi raz w życiu godzina, w której musi dać próbę samego siebie; każdy ma w życiu taką godzinę. -Maria Corti


na-każdego-człowieka-przychodzi-raz-w-życiu-godzina-w-której-musi-dać-próbę-samego-siebie-każdy-w-życiu-taką-godzinę
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem


zasadę-na-mocy-której-każda-zmiana-śli-jest-korzystna-zostaje-zachowana-nazwałem-doborem-naturalnym-by-wskazać-na-jej-stosunek-do-doboru
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams


nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami. -Elina Vincent


Której Umysłem Człowieka Cytaty: Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami. -Ali


człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Wielu mężczyzn bardziej zajmuje się własnym samochodem niż własnym umysłem. -Roger Peyrefitte


wielu-mężczyzn-bardziej-zajmuje-ę-własnym-samochodem-ż-własnym-umysłem
Której Umysłem Człowieka Cytaty: Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne? -John Ruskin