Który Chciałby Cytaty

Który Chciałby Cytaty: Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem. -Montesquieu


Który Chciałby Cytaty: Ekstremista to facet, który rozbija brudną szybę, zamiast ją umyć. Konserwatysta to ktoś, kto broni istniejącego zła. Liberał to człowiek, który chciałby zastąpić istniejące zło innym złem. -Robert Byrd


Który Chciałby Cytaty: Łatwiej mi zrozumieć kogoś, kto nie chciałby być królem, niż tego, kto nie chciałby być ogrodnikiem. -Aleksander Świętochowski


Łatwiej-mi-zrozumieć-kogoś-kto-nie-chciałby-być-królem-ż-tego-kto-nie-chciałby-być-ogrodnikiem
Który Chciałby Cytaty: Jes­teś jak niebo w bez­chmurną noc, trud­no oder­wać wzrok, a ja jes­tem jak as­tro­nom które­go cieka­wi i onieśmiela twe piękno, i który chciałby Cię poz­na­wać krok po kroku. -Ryder


jes­teś-jak niebo-w bez­chmurną-noc-trud­no-oder­wać-wzrok-a ja jes­tem-jak as­tro­nom-które­go-cieka­wi-i onieśmiela-twe-piękno
Który Chciałby Cytaty: Były to je­dyne chwi­le me­go życia, kiedy czułem się zu­pełnie bez­silny; tak bez­silny, jak tyl­ko może się czuć człowiek, który up­rzy­tom­ni so­bie, że zaw­sze może iść z cza­sem nap­rzód, lecz nig­dy go pow­strzy­mać. Trwało to jed­nak krótko; po­tem zro­zumiałem, że człowiek, który chciałby pow­strzy­mać czas, jest w ta­kiej sy­tuac­ji, jak­by wsadził dłoń w górski stru­mień i czując jej drżenie, myślał, że tamą jest je­go dłoń. -Marek Hłasko


Który Chciałby Cytaty: jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce  -Papużka


Który Chciałby Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na-jaką-nie-zasługuje
Który Chciałby Cytaty: Kto, do cholery, chciałby słyszeć jak aktorzy mówią?. -Anonim


kto-do-cholery-chciałby-słyszeć-jak-aktorzy-mówią
Który Chciałby Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na jaką-nie zasługuje
Który Chciałby Cytaty: Każdy chciałby od razu być kimś, nikt nie chce dorastać. -Johann Wolfgang Goethe


każdy-chciałby-od-razu-być-kimś-nikt-nie-chce-dorastać
Który Chciałby Cytaty: Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
Który Chciałby Cytaty: Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-pragnie-żyć-długo-ale-nikt-nie-chciałby-staroś
Który Chciałby Cytaty: Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności... -blacksun


każdy-chciałby-żyć-długo-i szczęśli­wie-ale-żaden-z nas-nie chce-sta­roś-w samotnoś
Który Chciałby Cytaty: Każdy prze­ciętny człowiek przeżywa chwi­le, w których chciałby przyw­dziać czarną maskę i roz­począć swą rzeź. -Henry Louis Mencken


każdy-prze­ętny-człowiek-przeżywa-chwi­-w których-chciałby-przyw­dziać-czarną-maskę-i roz­począć-swą-rzeź
Który Chciałby Cytaty: Każdy prag­nie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-prag­nie-żyć-długo-ale-nikt-nie chciałby-staroś
Który Chciałby Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę. -Cyprian Kamil Norwid


któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszy-przez-szkodę
Który Chciałby Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszym przez szkodę? -Cyprian Kamil Norwid


któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszym-przez-szkodę
Który Chciałby Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć... -Giovanni Giacomo Casanova


w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć