Który Lubi Swój Cytaty

Który Lubi Swój Cytaty: Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni. -Władysław Biegański


człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym
Który Lubi Swój Cytaty: Człowiek, który nikogo nie lubi, szczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi. -Anonim


człowiek-który-nikogo-nie-lubi-szczęśliwszy-jest-ż-ten-którego-nikt-nie-lubi
Który Lubi Swój Cytaty: Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes. -Michel Eyquem de Montaigne


człowiek-który-dla-in­te­resu-poświęca-swój-ho­nor-tra­-i swój-ho­nor-i swój-interes
Który Lubi Swój Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne


człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Który Lubi Swój Cytaty: Przyjaciel to człowiek, który wie o Tobie wszystko i mimo to lubi. -H. Jackson Brown


przyjaciel-to-człowiek-który-wie-o-tobie-wszystko-i-mimo-to-lubi
Który Lubi Swój Cytaty: Zbyt słodkich owoców nie lubi wojownik; dlatego lubi kobietę, bo gorzką jest nawet najsłodsza z kobiet. -Friedrich Nietzsche


zbyt-słodkich-owoców-nie-lubi-wojownik-dlatego-lubi-kobietę-bo-gorzką-jest-nawet-najsłodsza-z-kobiet
Który Lubi Swój Cytaty: Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu lub muzyki. -William Shakespeare


złym-musi-być-człowiek-który-nie-lubi-pieś-śpiewu-lub-muzyki
Który Lubi Swój Cytaty: Przy­jaciel to człowiek, który wie wszys­tko o to­bie i wciąż cię lubi. -Elbert Hubbard


przy­jaciel-to człowiek-który-wie-wszys­tko-o to­bie-i wciąż-ę-lubi
Który Lubi Swój Cytaty: Myślała o mężczyźnie, dla które­go miała znacze­nie różni­ca między pas­twis­kiem a łąką, które­go ek­scy­tuje bar­wa nieba, który pi­suje wier­sze ale do pro­zy nie ma ser­ca. Który gra na gi­tarze, który za­rabia na życie fo­tog­ra­fowa­niem, a swój sprzęt wo­zi w ple­cakach. Który jest jak wiatr. I po­rusza się jak wiatr. Być może z wiat­ru powstał. -Robert James Waller


Który Lubi Swój Cytaty: Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia. -Anonim


Życie-to-ągła-zmiana-a-śli-nie-lubi-ę-zmian-to-nie-lubi-ę-życia
Który Lubi Swój Cytaty: Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze. -Karol Irzykowski


człowiek-nie-wytworzył-sobie-jeszcze-ideału-za-który-by-było-warto-umierać-ale-lubi-w-ogó-za-coś-umierać-i-to-jest-na-razie-najlepsze
Który Lubi Swój Cytaty: Nie lubi się ludzi przybłąkanych z innego czasu i właśnie dlatego nie lubi się rówieśników, którzy nie chcą umrzeć. -Maria Kuncewicz


nie-lubi-ę-ludzi-przybłąkanych-z-innego-czasu-i-właśnie-dlatego-nie-lubi-ę-rówieśników-którzy-nie-chcą-umrzeć
Który Lubi Swój Cytaty: Swój chłop to ta­ki, który nig­dy nie po­pełni draństw, ja­kie mu się przypisuje. -Karl Kraus


swój-chłop-to ­ki-który-nig­dy-nie po­peł-draństw-ja­kie-mu ę-przypisuje
Który Lubi Swój Cytaty: Swój chłop to taki, który nigdy nie popełni draństw, jakie mu się przypisuje. -Karl Kraus


swój-chłop-to-taki-który-nigdy-nie-popeł-draństw-jakie-mu-ę-przypisuje
Który Lubi Swój Cytaty: Mąż, który za często pokazuje swoją żonę i swój portfel, naraża się, że mu je zabiorą. -Benjamin Franklin


mąż-który-za-często-pokazuje-swoją-żonę-i-swój-portfel-naraża-ę-że-mu-zabiorą
Który Lubi Swój Cytaty: Człowiek, który przerywa swój sen, staje się przede wszystkim igraszką swojej pamięci. -Breton


człowiek-który-przerywa-swój-sen-staje-ę-przede-wszystkim-igraszką-swojej-pamię
Który Lubi Swój Cytaty: Ko­bieto, nie wy­pat­ruj oczu za rycerzem, który wyb­rał już pochwę na swój miecz. -Sisto


ko­bieto-nie wy­pat­ruj-oczu-za rycerzem-który-wyb­rał-już-pochwę-na swój-miecz
Który Lubi Swój Cytaty: Łow­ca który przez całe życie po­lował na jedną zwie­rzy­ny stra­ci swój sens gdy ta pad­nie trupem. -Kossak


Łow­ca-który-przez-całe-życie-po­lował-na jedną-zwie­rzy­ny-stra­-swój-sens-gdy- pad­nie-trupem