Który Ma Służyć Cytaty

Który Ma Służyć Cytaty: Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie) -Anonim


Który Ma Służyć Cytaty: Obawiać się - to znaczy służyć nieprzyjacielowi. -Maria Skłodowska - Curie


Który Ma Służyć Cytaty: Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie im służyć -Seneka Młodszy


pieniądzom-trzeba-rozkazywać-a-nie-im-służyć
Który Ma Służyć Cytaty: Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie służyć im. -Seneka


pieniądzom-trzeba-rozkazywać-a-nie-służyć-im
Który Ma Służyć Cytaty: By służyć życiu, nie należy go kochać zbyt silnie. -Zofia Nałkowska


by-służyć-życiu-nie-należy-go-kochać-zbyt-silnie
Który Ma Służyć Cytaty: Le­piej być władcą w piek­le, niż służyć w niebiosach. -John Milton


le­piej-być-władcą-w piek­-ż-służyć-w niebiosach
Który Ma Służyć Cytaty: By służyć życiu, nie należy kochać go zbyt silnie. -Zofia Nałkowska


by-służyć-życiu-nie-należy-kochać-go-zbyt-silnie
Który Ma Służyć Cytaty: Obce wyrazy mogą służyć półinteligentom jako pancerz ochronny. -Carl de Vries


obce-wyrazy-mogą-służyć-półinteligentom-jako-pancerz-ochronny
Który Ma Służyć Cytaty: Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi. -Edyta Stein


człowiek-może-na-różne-sposoby-służyć-zbawieniu-innych-ludzi
Który Ma Służyć Cytaty: Każdy ma wartość chociażby po to, aby służyć jako zły przykład. -Attila the Hun


każdy-wartość-chociażby-po-to-aby-służyć-jako-zły-przykład
Który Ma Służyć Cytaty: Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. -Albert Einstein


głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
Który Ma Służyć Cytaty: Łat­wiej dwom pa­nom służyć niż jed­nej pani. -Zenon Bosacki


Łat­wiej-dwom-pa­nom-służyć-ż-jed­nej-pani
Który Ma Służyć Cytaty: Bee­tho­ven wstąpił kiedyś do res­taurac­ji i usiadł przy sto­liku za­myślo­ny, nie zwra­cając uwa­gi na kel­ne­ra, który pod­chodził kil­ka ra­zy, żeby przyjąć zamówienie. Po godzi­nie kom­po­zytor woła kel­ne­ra i pyta: - Ile płacę? - Pan do­tychczas jeszcze nicze­go nie zamówił, właśnie chciałbym się spy­tać, czym mogę służyć? - A przy­nieś pan, co chcesz, i daj mi święty spokój. -Ludwig van Beethoven


Który Ma Służyć Cytaty: Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei. -William Blake


miłość-chce-służyć-tylko-celom-swoim-rozkosz-swą-własną-z-cudzych-cierpień-klei
Który Ma Służyć Cytaty: A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. J 12,26 -Biblia


a-kto-by-chciał-mi-służyć-niech-idzie-za-mną-a-gdzie-ja-jestem-tam-będzie-i-mój-sługa-j-1226
Który Ma Służyć Cytaty: Z chwilą, gdy lekko bierzemy naszą sztukę, każąc jej służyć osobistym celom, ona z kolei zaczyna nas zdradzać. -Rudyard Kipling


z-chwilą-gdy-lekko-bierzemy-naszą-sztukę-każąc-jej-służyć-osobistym-celom-ona-z-kolei-zaczyna-nas-zdradzać
Który Ma Służyć Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć... -Giovanni Giacomo Casanova


w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
Który Ma Służyć Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć. -Giovanni Giacomo Casanova


w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć