Który Przestał Myśleć Cytaty

Który Przestał Myśleć Cytaty: Ekspert to człwiek, który przestał myśleć - on wie. -Anonim


ekspert-to-człwiek-który-przestał-myść-on-wie
Który Przestał Myśleć Cytaty: Władza to nie parasol, który stawia się w kącie, gdy deszcz przestał padać. -Antonio Salazar


władza-to-nie-parasol-który-stawia-ę-w-kącie-gdy-deszcz-przestał-padać
Który Przestał Myśleć Cytaty: Set­ki ludzi mogą mówić za jed­ne­go, który myśli, ale ty­siące mogą myśleć za jed­ne­go, który umie patrzeć. Hun­dreds of peop­le can talk for one who can think, but thousan­ds can think for one who can see. (ang.)  -John Ruskin


Który Przestał Myśleć Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright


ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Który Przestał Myśleć Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska


Który Przestał Myśleć Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter


cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Który Przestał Myśleć Cytaty: Kochał Przestał Zapomniał No to trudno   -Starlight


kochał-przestał-zapomniał-no-to trudno- 
Który Przestał Myśleć Cytaty: To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski


to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Który Przestał Myśleć Cytaty: Wpierw przestał istnieć las - przeżyli go zbieracze. -Włodzimierz Ścisłowski


Który Przestał Myśleć Cytaty: Człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi humorami, nie powinien myśleć o karierze biznesmena. -Hrabia Chesterfield


człowiek-który-nie-potrafi-panować-nad-swoimi-humorami-nie-powinien-myść-o-karierze-biznesmena
Który Przestał Myśleć Cytaty: Zakrywał swoje słabe strony i przestał być widoczny. -Sławomir Trocki


zakrywał-swoje-słabe-strony-i-przestał-być-widoczny
Który Przestał Myśleć Cytaty: Życie nie jest prezentem, który otrzymuje się w dniu urodzin. Z chwilą kiedy zaczynam myśleć, staje się ono zobowiązaniem. -Izabela Bielińska


Życie-nie-jest-prezentem-który-otrzymuje-ę-w-dniu-urodzin-z-chwilą-kiedy-zaczynam-myść-staje-ę-ono-zobowiązaniem
Który Przestał Myśleć Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness


gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Który Przestał Myśleć Cytaty: Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć. -Anonim


człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
Który Przestał Myśleć Cytaty: . . . gdybym przestał być


gdybym-przestał-być-oszołomem-wówczas-ojciec-wstałby-z-grobu-i-dałby-mi-po-pysku
Który Przestał Myśleć Cytaty: Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi


jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
Który Przestał Myśleć Cytaty: Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. -Stefan Żeromski


gdy­byś-kiedy-we śnie-poczuła-że oczy-mo­-już-nie pat­rzą-na ciebie-z miłośą-wiedz-żem-żyć-przestał
Który Przestał Myśleć Cytaty: Tyl­ko fi­lozof pot­ra­fi myśleć o śmier­ci ja­ko obo­wiązku, który na­leży wy­pełnić ochoczo i bez lęku, póki bo­wiem jes­teśmy, śmier­ci jeszcze nie ma, a kiedy przychodzi śmierć, nas już nie ma. -Umberto Eco