Który Przestał Cytaty

Który Przestał Cytaty: Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie. -Andrzej Majewski


człowiek-mądry-to nie ten-który-wie-tyl­ko-który-rozumie
Który Przestał Cytaty: Człowiek, który się modli, to ten, który inaczej mówi. -Józef Zakwitowski


człowiek-który-ę-modli-to-ten-który-inaczej-mówi
Który Przestał Cytaty: Kobieta ma dwa rodzaje gniewu. Ten, który boli i który tylko drażni naskórek. -Gabriela Zapolska


kobieta-dwa-rodzaje-gniewu-ten-który-boli-i-który-tylko-draż-naskórek
Który Przestał Cytaty: Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał. -szantiil


Który Przestał Cytaty: Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić. -David Russell


naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić
Który Przestał Cytaty: Człowiek, który przes­ta­je kochać, jest mar­twy bar­dziej niż ten, który umarł, kochając. -MyBigDreams


człowiek-który-przes­­-kochać-jest mar­twy-bar­dziej-ż-ten-który-umarł-kochając
Który Przestał Cytaty:


syf-na ziemi-który-stworzy­liśmy-i który-da­lej-tworzy­my-pochłonie-jeszcze-wiele-is­tnień-ludzkich-~pa­weł-rychlica 
Który Przestał Cytaty: Książę, który staje na czele partii, upodabnia się człowiekowi, który obciąłby sobie jedno ramię, aby wszystkie siły żywotne poszły w drugie. -Montesquieu


książę-który-staje-na-czele-partii-upodabnia-ę-człowiekowi-który-obciąłby-sobie-jedno-ramię-aby-wszystkie-ły-żywotne-poszły-w-drugie
Który Przestał Cytaty: w którą stronę mam iść z płaczem który mam w sobie gdzie łzy wylać naj­bar­dziej słone w czy­je ramiona wyk­rzyczeć żal i w które oczy wy­powie­dzieć słowa parzące w duszę pop­roszę ręce ciepłe i wspierające i serce w całości połykające umysł który przyjmie prze­raźli­we wołanie o pomoc chcę głos który ukoi  -dooorotis


Który Przestał Cytaty: Mężczyźnie, który jest próżny i prze­sad­ny, wielomówny i w żar­tach niewyb­redny, który o so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwem, a o in­nych z po­gardą, który jest po­ryw­czy, niep­rzystępny, zuchwały, nieobyczaj­ny i zgoła niec­ny, og­ra­niczo­ny przy tym i roz­wiązły - trze­ba tyl­ko rysów ład­nych i słuszne­go wzros­tu, by był uwiel­biany przez kobiety. -Jean de La Bruyére


Który Przestał Cytaty: Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi. -Khalil Gibran


piękno-świeci-jaśniej-w-sercu-tego-który-za-nim-tęskni-ż-w-oczach-tego-który-widzi
Który Przestał Cytaty:


jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Który Przestał Cytaty: Lep­szy mały ogień, który nas og­rze­wa, niż wiel­ki, który może nas spalić. -Thomas Fuller


lep­szy-ły-ogień-który-nas-og­rze­wa-ż-wiel­ki-który-może-nas-spalić
Który Przestał Cytaty: Piękność jest pierwszym darem, który natura daje kobiecie i pierwszym, który jej odbiera. -Feliks Feldheim


piękność-jest-pierwszym-darem-który-natura-daje-kobiecie-i-pierwszym-który-jej-odbiera
Który Przestał Cytaty: Krzyż nie jest znakiem, który dodaje nam zapału, lecz znakiem, który otrzeźwia. -Werner Steinberg


krzyż-nie-jest-znakiem-który-dodaje-nam-zapału-lecz-znakiem-który-otrzeźwia
Który Przestał Cytaty: Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach. -Alberto Moravia


człowiek-który-nic-nie-wie-posiada-odwagę-ten-który-żo-wie-strach
Który Przestał Cytaty: Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje! -Anna Jokai


biada-temu-kto-w-imię-tego-który-może-ę-bez-niego-obejść-opuszcza-tego-który-go-potrzebuje
Który Przestał Cytaty: Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać. -Anonim


Życiowe-bitwy-nie-zawsze-wygrywają-silni-i-szybsi-lecz-prędzej-czy-później-tym-który-wygrywa-jest-ten-który-nieustannie-myśli-że-może