Który Tkwi W sa­mej Cytaty

Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Jes­tem is­totą, której przez­naczo­no: żyć sa­mej i sa­mej umierać. -Zygmunt Krasiński


jes­tem-is­totą-której przez­naczo­no-żyć-­mej-i ­mej-umierać
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Ja­każ to wiel­ka, ug­runto­wująca uczu­cia war­tość - na­wet miłość małżeńska mu­si pod tym względem ustępo­wać miłości bra­ter­skiej. Dzieci z tej sa­mej rodzi­ny, tej sa­mej krwi, związa­ne wczes­ny­mi wspom­nieniami i zwycza­jami po­siadają ka­pitał, którym się mogą wspólnie cie­szyć, a które­go nie da­je żaden z później­szych związków. -Jane Austen


Który Tkwi W sa­mej Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć. -Giovanni Giacomo Casanova


w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć... -Giovanni Giacomo Casanova


w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Uro­da mężczyz­ny tkwi w je­go sukcesach. -Jeanne Moreau


uro­da-mężczyz­ny-tkwi-w ­go-sukcesach
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe


prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca. -Mieczysław Jastrun


w-każdym-fanatyku-tkwi-potencjalny-morderca
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Uroda mężczyzny tkwi w jego sukcesach. -Jeanne Moreau


uroda-mężczyzny-tkwi-w-jego-sukcesach
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: W logice tkwi zawsze pierwiastek nudy. -Fiodor Dostojewski


Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Klucz sytuacji często tkwi w zamku sąsiada. -Stanisław Jerzy Lec


Który Tkwi W sa­mej Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz


w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: W każdym fa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­ny morderca. -Mieczysław Jastrun


w każdym-fa­naty­ku-tkwi-po­ten­cjal­ny-morderca
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Siła nie tkwi w dłoniach, lecz w umyśle. -Papużka


siła-nie tkwi-w dłoniach-lecz-w umyś
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Klucz sytuacji tkwi często w zamku sąsiada. -Stanisław Jerzy Lec


Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Już puszczają mnie złe pędy trwo­gi i poczu­cia winy. Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy, których już nie naprawimy. Wy­baczyłam sa­mej sobie to cze­go nig­dy już nie zrobię. Czas pot­ra­fi leczyć rany i cho­robę zmienić w zdrowie. Już zwal­niają się łańcuchy z me­go ser­ca przyk­rej skruchy, bo to czas do­biega końca mej ok­rutnej czczej pokuty. To co było już minęło i nicze­go nie żałuję. Te­raz się układa w całość, co po­zor­nie nie pasuje. -Angelique Cruelty


Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. -Jeanette Winterson


gdzieś-między-lękiem-a sek­sem-tkwi-namiętność
Który Tkwi W sa­mej Cytaty: Prawdziwy, powszechny pożytek z komedii tkwi w samym śmiechu. -Gotthold Ephraim Lessing


prawdziwy-powszechny-pożytek-z-komedii-tkwi-w-samym-śmiechu