Których życie Wyraźnie Cytaty

Których życie Wyraźnie Cytaty: Bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia biegu, jak gdyby się wahało czy iść naprzód czy też zmienić kierunek. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej przytrafia się nieszczęście. -Robert Musil


Których życie Wyraźnie Cytaty: Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie. -John Locke


niektórym-są-potrzebne-okulary-aby-widzieć-jasno-i-wyraźnie-nie-pozwólcie-im-jednak-mówić-że-bez-okularów-nikt-nie-widzi-wyraźnie
Których życie Wyraźnie Cytaty: Są wartości, dla których warto życie poświęcić. -Anonim


są-wartoś-dla-których-warto-życie-poświęć
Których życie Wyraźnie Cytaty: Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością. -Ali Ibn Abi Talib


Których życie Wyraźnie Cytaty: Życie miejskie: miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność. -Henry David Thoreau


Życie-miejskie-miliony-ludzi-których-dzieli-wspólna-samotność
Których życie Wyraźnie Cytaty: I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
Których życie Wyraźnie Cytaty: Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
Których życie Wyraźnie Cytaty: Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą. -Wolter


lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą
Których życie Wyraźnie Cytaty: I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i-znowu-człowiek-wydaje-pieniądze-których-nie-na-rzeczy-których-nie-potrzebuje-by-imponować-ludziom-których-nie-lubi
Których życie Wyraźnie Cytaty: Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie. -Kartezjusz


kto-chce-jednym-spojrzeniem-ująć-wiele-równocześnie-przedmiotów-ten-żadnego-z-nich-nie-widzi-wyraźnie
Których życie Wyraźnie Cytaty: Na­rażać życie war­to tyl­ko dla ta­kich dóbr,bez których żyć ciężko. -Feliks Chwalibóg


na­rażać-życie-war­to-tyl­ko-dla-­kich-dóbrbez-których-żyć-ężko
Których życie Wyraźnie Cytaty: Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam - ludzkości. -Albert Schweitzer


istnieją-ludzie-których-życie-jest-darem-ofiarowanym-nie-im-samym-lecz-nam-ludzkoś
Których życie Wyraźnie Cytaty: Najkrótsza i najlepszą drogą, by zrobić fortunę, jest dać ludziom wyraźnie poznać, że wspieranie nas leży w ich najlepszym interesie. -Jean de La Bruyère


najkrótsza-i-najlepszą-drogą-by-zrobić-fortunę-jest-dać-ludziom-wyraźnie-poznać-że-wspieranie-nas-ży-w-ich-najlepszym-interesie
Których życie Wyraźnie Cytaty: Niena­wiść rodzi się w tych, których życie zbyt mało dos­wiad­czało miłością. -Mateusz Piecki Schizoidalny


niena­wiść-rodzi ę-w tych-których-życie-zbyt-ło-­wiad­czało-miłośą
Których życie Wyraźnie Cytaty: On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predestynuje go to wyraźnie do kariery politycznej. -George Bernard Shaw


on-nie-wie-nic-a-zdaje-mu-ę-że-wie-wszystko-predestynuje-go-to-wyraźnie-do-kariery-politycznej
Których życie Wyraźnie Cytaty: Kto chce jed­nym spoj­rze­niem ująć wiele równocześnie przed­miotów, ten żad­ne­go z nich nie widzi wyraźnie. -René Descartes (Kartezjusz)


kto-chce-jed­nym-spoj­rze­niem-ująć-wiele-równocześnie-przed­miotów-ten-żad­ne­go-z nich-nie widzi-wyraźnie
Których życie Wyraźnie Cytaty: Naj­gor­sze sy­tuac­je to te, gdzie jak­byś nie postąpił, ra­nisz ludzi, których kochasz nad życie... -Majka08


naj­gor­sze-sy­tuac­-to te-gdzie-jak­byś-nie postąpił-ra­nisz-ludzi-których-kochasz-nad-życie
Których życie Wyraźnie Cytaty: Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić -Henry Ford


Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić