Których życie Cytaty

Których życie Cytaty: Są wartości, dla których warto życie poświęcić. -Anonim


są-wartoś-dla-których-warto-życie-poświęć
Których życie Cytaty: Życie miejskie: miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność. -Henry David Thoreau


Życie-miejskie-miliony-ludzi-których-dzieli-wspólna-samotność
Których życie Cytaty: Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością. -Ali Ibn Abi Talib


Których życie Cytaty: I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
Których życie Cytaty: Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
Których życie Cytaty: Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą. -Wolter


lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą
Których życie Cytaty: I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i-znowu-człowiek-wydaje-pieniądze-których-nie-na-rzeczy-których-nie-potrzebuje-by-imponować-ludziom-których-nie-lubi
Których życie Cytaty: Na­rażać życie war­to tyl­ko dla ta­kich dóbr,bez których żyć ciężko. -Feliks Chwalibóg


na­rażać-życie-war­to-tyl­ko-dla-­kich-dóbrbez-których-żyć-ężko
Których życie Cytaty: Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam - ludzkości. -Albert Schweitzer


istnieją-ludzie-których-życie-jest-darem-ofiarowanym-nie-im-samym-lecz-nam-ludzkoś
Których życie Cytaty: Niena­wiść rodzi się w tych, których życie zbyt mało dos­wiad­czało miłością. -Mateusz Piecki Schizoidalny


niena­wiść-rodzi ę-w tych-których-życie-zbyt-ło-­wiad­czało-miłośą
Których życie Cytaty: Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić -Henry Ford


Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Których życie Cytaty: Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. -Henry Ford


Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Których życie Cytaty: Naj­gor­sze sy­tuac­je to te, gdzie jak­byś nie postąpił, ra­nisz ludzi, których kochasz nad życie... -Majka08


naj­gor­sze-sy­tuac­-to te-gdzie-jak­byś-nie postąpił-ra­nisz-ludzi-których-kochasz-nad-życie
Których życie Cytaty: Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas sil­niejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. -Henry Ford


Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-sil­niejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Których życie Cytaty: Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić. -Henry Ford


Życie-jest ągiem-doświad­czeń-z których-każde-czy­-nas-sil­niej­szy­mi-mi­mo-że cza­sem-trud­no-nam-to so­bie-uświadomić
Których życie Cytaty: Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014}  -watchingmefall


wyob­raźnia-to piękna-rzecz-spełnia marze­nia-których-nie spełnia-życie-z-mo­jego-mob­lo-15112014 
Których życie Cytaty: Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć. -Demokryt


Życie-bez-świąt-jest-jak-długa-droga-bez-zajazdów-w-których-podróżny-mógłby-ę-pokrzepić-i-wypocząć
Których życie Cytaty: Jeśli uważasz że two­je życie jest bez­sensu spójrz na pa­pugi ,które cały czas pow­tarzają rzeczy o których niemają pojęcia. Aut. Leon J  -ZłoteMyśliLeonka


jeśli-uważasz-że two­-życie-jest bez­sensu-spójrz-na pa­pugi-które-cały-czas-pow­tarzają-rzeczy-o których-niemają-pojęcia-aut