Których Nie zadajesz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Których Nie zadajesz Cytaty: Są pewne wydatki, których najlepiej nie wpisywać. -Henryk Ibsen
są-pewne-wydatki-których-najlepiej-nie-wpisywać
Których Nie zadajesz Cytaty: Ci, których kochamy, nie umierają. Bo miłość to nieśmiertelność. -Emily Dickinson
ci-których-kochamy-nie-umierają-bo-miłość-to-nieśmiertelność
Których Nie zadajesz Cytaty: Są gra­nice, których nie na­leży przekraczać. -Horacy
są gra­nice-których-nie na­ży-przekraczać
Których Nie zadajesz Cytaty: Tylko kobiety, których nie kochamy są punktualne. -Anonim
tylko-kobiety-których-nie-kochamy-są-punktualne
Których Nie zadajesz Cytaty: Tylko kobiety, których nie kochamy, są punktualne. -Aleksander Dumas
tylko-kobiety-których-nie-kochamy-są-punktualne
Których Nie zadajesz Cytaty: Biada ar­tystom, na których nikt nie pluje. -Carpio Lope de Vega
Których Nie zadajesz Cytaty: Są wzlo­ty, po których nie można się podnieść. -Władysław Piekarski
Których Nie zadajesz Cytaty: Nieżona­ty - mężczyz­na po­siadający wa­dy, o których jeszcze nie wie. -Antoni Uniechowski
nieżona­ty- mężczyz­na-po­siadający-wa­dy-o których-jeszcze-nie wie
Których Nie zadajesz Cytaty: Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. -Blaise Pascal
serce-swoje-racje-których-rozum-nie-zna
Których Nie zadajesz Cytaty: Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas Jr
kobiety-są-bezlitosne-wobec-ludzi-których-nie-lubią
Których Nie zadajesz Cytaty: Są słowa, których nigdy nie wolno wypowiadać, bo umrą... -Kurt Tucholsky
są-słowa-których-nigdy-nie-wolno-wypowiadać-bo-umrą
Których Nie zadajesz Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy
Których Nie zadajesz Cytaty: Rady, których się nie oczekuje, szkodzą przyjaźni. -Rosalina Lisboa Coelho
Których Nie zadajesz Cytaty: Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś. -Anonim
tylko-te-drzwi-pozostaną-zamknięte-do-których-nie-pukałeś
Których Nie zadajesz Cytaty: Nie można kochać tych, których się boimy. -Lew Tołstoj
nie-można-kochać-tych-których-ę-boimy
Których Nie zadajesz Cytaty: Ra­dy, których się nie ocze­kuje, szkodzą przyjaźni. -Roalina Lisboa Coelho
Których Nie zadajesz Cytaty: Kocham Cię w słowach, których jeszcze nie wymyślono. -kszyszunia
kocham-cię-w słowach-których-jeszcze-nie wymyślono
Których Nie zadajesz Cytaty: Nie rób rzeczy, na których możesz zostać złapany. -John Rockefeller
nie-rób-rzeczy-na-których-możesz-zostać-złapany
Których Nie zadajesz Cytaty: Ważne są tyl­ko te dni, których jeszcze nie znamy. -Marek Grechuta
ważne-są tyl­ko-te dni-których-jeszcze-nie znamy
Których Nie zadajesz Cytaty: Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson
ci-których-kocha­my-nie umierają-bo miłość-jest nieśmiertelna
Których Nie zadajesz Cytaty: Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć!  -Van Kalisz
Których Nie zadajesz Cytaty: Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain
cywilizacja-to-niekończący-ę-ąg-potrzeb-których-nie-potrzebujemy
Których Nie zadajesz Cytaty: Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy. -Martin Dean
geniusz-to-człowiek-rozwiązujący-problemy-o-których-nie-wiemy-że-mamy
Których Nie zadajesz Cytaty: Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas
ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
Których Nie zadajesz Cytaty: Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epoki-lubią-rozprawiać-na-temat-cnót-których-nie-posiadają
Których Nie zadajesz Cytaty: Szczęście żonatego mężczyzny zależy od kobiet, których nie poślubił. -Oscar Wilde
szczęście-żonatego-mężczyzny-zależy-od-kobiet-których-nie-poślubił
Których Nie zadajesz Cytaty: Są chwile życia, których nie trzeba na drobniuteczkie wrażenia roztrwaniać. -Narcyza Żmichowska
są-chwile-życia-których-nie-trzeba-na-drobniuteczkie-wrażenia-roztrwaniać
Których Nie zadajesz Cytaty: ...Ka­kofo­nia uczuć, myśli... ... I słowa, których nie wypowiedziano... -daru
ka­kofo­nia-uczuć-myśli-i słowa-których-nie wypowiedziano
Których Nie zadajesz Cytaty: Są rzeczy, których nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim. -Emilia Szumiło
są rzeczy-których-nie ro­bimy-na po­kaz-lecz-wbrew-wszystkim
Których Nie zadajesz Cytaty: • 
 -są-­kie-dni-których-po pros­-nie wy­pada-za­pomi­nać- 
Których Nie zadajesz Cytaty: Są ludzie, którzy nie po­pełniają błędów. To ci, za których myślą inni. -Henryk Jagodziński
są ludzie-którzy-nie po­pełniają-błędów-to -za których-myślą-inni
Których Nie zadajesz Cytaty: Pycha to czasem samoobrona ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec
pycha-to-czasem-samoobrona-ludzi-których-nikt-nie-pochwali
Których Nie zadajesz Cytaty: Była to jedna z tych nocy, w których nie ma nadziei na świt. -Antoine De Saint - Exupery
Których Nie zadajesz Cytaty: Bieg świata za­leży od szczegółów, których nie zauważają inni. -Autor nieznany
bieg-świata-za­ży-od szczegółów-których-nie zauważają-inni
Których Nie zadajesz Cytaty: Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc. -Horace Kallen