Których Nie zadajesz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Których Nie zadajesz Cytaty: wędrówka zaczęła się dawno naj­pierw pias­kowni­ca i wiaderko pal­ce pop­la­mione atramentem pier­wsza książka ro­wer nar­ty otar­te kolana pier­wszy łomot serca ple­cak góry i obo­lałe nogi wiel­ka miłość ktoś po­wie­dział tata zaczęli odchodzić ci których kochałeś spra­wy których nie chciałeś wspomnienia łzy gorące zgry­zoty ser­ce palące mo­men­ty uniesień i wzruszeń wciąż dalej choć włos biały pod kapeluszem *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Których Nie zadajesz Cytaty: Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów. -Eurypides
tym-których-sprawa-jest-słuszna-nigdy-nie-brak-argumentów
Których Nie zadajesz Cytaty: Pycha to cza­sem sa­moob­ro­na ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec
pycha-to cza­sem-­moob­ro­na-ludzi-których-nikt-nie pochwali
Których Nie zadajesz Cytaty: Moralność to postawa, jaką przyjmujemy wobec osób, których nie lubimy. -Oscar Wilde
moralność-to-postawa-jaką-przyjmujemy-wobec-osób-których-nie-lubimy
Których Nie zadajesz Cytaty: Z biegiem lat uczymy się rzeczy, których dnie nie znają. -Anonim
z-biegiem-lat-uczymy-ę-rzeczy-których-dnie-nie-znają
Których Nie zadajesz Cytaty: Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną. -Enoch Powell
historia-pełna-jest-wojen-o-których-każdy-wiedział-że-nie-wybuchną
Których Nie zadajesz Cytaty: Są krzywdy, których człowiek czujący swą godność, znieść nie może. -Henryk Sienkiewicz
są-krzywdy-których-człowiek-czujący-swą-godność-znieść-nie-może
Których Nie zadajesz Cytaty: Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają. -Alfred Aleksander Konar
Żony-by­wają-zaz­dros­ne-na­wet-o mężów-których-nie kochają
Których Nie zadajesz Cytaty: Mam ochotę wy­lać z siebie słowa, o których na­wet nie myślę. -kszyszunia
mam-ochotę-wy­ć-z siebie-słowa-o których-na­wet-nie myślę
Których Nie zadajesz Cytaty: Są ludzie, których wiedza i życzenia nad brzuch ich nie wychodzą. -Jan Fedorowicz
są-ludzie-których-wiedza-i-życzenia-nad-brzuch-ich-nie-wychodzą
Których Nie zadajesz Cytaty: Potrafił się oprzeć tylko tym pokusom, których nie miał. -Henryk Sienkiewicz
potrafił-ę-oprzeć-tylko-tym-pokusom-których-nie-miał
Których Nie zadajesz Cytaty: Nie psuj te­go, co masz, pragnąc rzeczy, których mieć nie możesz. -Epikur
nie-psuj-te­go-co masz-pragnąc-rzeczy-których-mieć-nie możesz
Których Nie zadajesz Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711
nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
Których Nie zadajesz Cytaty: Prawdziwa miłość jest nieskończona i nie ma krzywd, których nie przebaczy. -Lew Tołstoj
prawdziwa-miłość-jest-nieskończona-i-nie-krzywd-których-nie-przebaczy
Których Nie zadajesz Cytaty: Strzały, których nie wy­puszczasz, nig­dy nie tra­fią do celu. -Wayne Gretzky
strzały-których-nie wy­puszczasz-nig­dy-nie tra­fią-do celu
Których Nie zadajesz Cytaty: Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-nie-żałuje-tylko-tych-słów-których-nie-powiedział
Których Nie zadajesz Cytaty: Ko­biety, które nie upadną, to te, których nikt nie uwodził. -Pitigrilli
ko­biety-które-nie upadną-to te-których-nikt-nie uwodził
Których Nie zadajesz Cytaty: Kobiety, które nie upadną, to te, których nikt nie uwodził. -Pitigrilli
kobiety-które-nie-upadną-to-te-których-nikt-nie-uwodził
Których Nie zadajesz Cytaty: Są ta­jem­ni­ce, których dusza... nie na­zywa, nie ogląda; poz­na­je się je we dwoje. -Stanisław Brzozowski
Których Nie zadajesz Cytaty: Są hotele, w których nie ma pcheł tylko dlatego, że pluskwy by im żyć nie dały. -Anonim
są-hotele-w-których-nie-pcheł-tylko-dlatego-że-pluskwy-by-im-żyć-nie-dały
Których Nie zadajesz Cytaty: Nie istnieją sytuacje, w których miłość nie miałaby jeszcze czegoś do powiedzenia. -Stefan Wyszyński kard
nie-istnieją-sytuacje-w-których-miłość-nie-miałaby-jeszcze-czegoś-do-powiedzenia
Których Nie zadajesz Cytaty: Mówią, że się zgadzają. Nie lubię przeciwników, których nigdy nie ma w domu. -Karol Irzykowski
mówią-że-ę-zgadzają-nie-lubię-przeciwników-których-nigdy-nie-w-domu
Których Nie zadajesz Cytaty: Za nic w świecie, nie od­dam wspom­nień, do których nig­dy nie wrócę. -Bruno
za nic-w świecie-nie od­dam-wspom­nień-do których-nig­dy-nie wrócę
Których Nie zadajesz Cytaty: Nie bierz na siebie win, których nie jes­teś w sta­nie wypić. pi­jana wciąż. -LiaMort
nie-bierz-na siebie-win-których-nie jes­teś-w sta­nie-wypić-pi­jana-wciąż
Których Nie zadajesz Cytaty: Nie odkrywa przed duszą światła, których nie jest zdolne uchwycić szczęście. -Jan Babtysta
nie-odkrywa-przed-duszą-światła-których-nie-jest-zdolne-uchwycić-szczęście
Których Nie zadajesz Cytaty: Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
Których Nie zadajesz Cytaty: Nie ma ta­kich sy­tuac­ji, w których by jeszcze miłość nie miała cze­goś do powiedzenia. -Stefan Wyszyński
nie- ­kich-sy­tuac­ji-w których-by jeszcze-miłość-nie miała-cze­goś-do powiedzenia
Których Nie zadajesz Cytaty: Dziec­ko nie po­win­no być nig­dy ka­rane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziec­ko-nie po­win­no-być-nig­dy-ka­rane-przez-tych-których-nie kocha
Których Nie zadajesz Cytaty: Naj­piękniej­sze są miłości, których nie ma, które jut­ro może przyjdą al­bo nie. -Jonasz Kofta
naj­piękniej­sze-są miłoś-których-nie -które-jut­ro-może-przyjdą-al­bo-nie
Których Nie zadajesz Cytaty: Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią -Denis Waitley
czas-i-zdrowie-to-dwa-cenne-skarby-których-nie-rozpoznajemy-i-nie-doceniamy-dopóki-ę-nie-wyczerpią