Których Nikt W świecie Cytaty

Których Nikt W świecie Cytaty: Słowo polskie zwiastować ma myśli, do których nikt w świecie się jeszcze nie dopracował. -Stanisław Brzozowski


słowo-polskie-zwiastować-myśli-do-których-nikt-w-świecie-ę-jeszcze-nie-dopracował
Których Nikt W świecie Cytaty: Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma. -József Eotvos


Których Nikt W świecie Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański


Których Nikt W świecie Cytaty: Biada artystom, na których nikt nie pluje. -Felix Lope De Vega Carpio


Których Nikt W świecie Cytaty: Biada ar­tystom, na których nikt nie pluje. -Carpio Lope de Vega


Których Nikt W świecie Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy


Których Nikt W świecie Cytaty: Pycha to czasem samoobrona ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec


pycha-to-czasem-samoobrona-ludzi-których-nikt-nie-pochwali
Których Nikt W świecie Cytaty: Pycha to cza­sem sa­moob­ro­na ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec


pycha-to cza­sem-­moob­ro­na-ludzi-których-nikt-nie pochwali
Których Nikt W świecie Cytaty: Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho. -Giovanni Guareschi


gdyby-ludzie-mówili-tylko-o-sprawach-na-których-ę-znają-na-świecie-byłoby-bardzo-cicho
Których Nikt W świecie Cytaty: Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. -Groucho Marx


gdyby-wszyscy-politycy-mówili-jedynie-o-sprawach-na-których-ę-znają-byłoby-o-wiele-ciszej-na-świecie
Których Nikt W świecie Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach, na których się znają - na świecie byłoby bar­dzo cicho. -Giovanni Guareschi


gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-o spra­wach-na których ę-znają- na świecie-byłoby-bar­dzo-cicho
Których Nikt W świecie Cytaty: Ideał wszystkich cenzorów: dopuszczać tylko takie książki, których i tak nikt nie będzie czytał. -Giovanni Guareschi


ideał-wszystkich-cenzorów-dopuszczać-tylko-takie-książki-których-i-tak-nikt-nie-będzie-czytał
Których Nikt W świecie Cytaty: Wystarczy pleść jakieś głupstwa, których nikt nie może zrozumieć, a ludzie zrobią wszystko, czego od nich zażądasz. -Jerome David Salinger


wystarczy-pleść-jakieś-głupstwa-których-nikt-nie-może-zrozumieć-a-ludzie-zrobią-wszystko-czego-od-nich-zażądasz
Których Nikt W świecie Cytaty: Za nic w świecie, nie od­dam wspom­nień, do których nig­dy nie wrócę. -Bruno


za nic-w świecie-nie od­dam-wspom­nień-do których-nig­dy-nie wrócę
Których Nikt W świecie Cytaty: Ko­biety, które nie upadną, to te, których nikt nie uwodził. -Pitigrilli


ko­biety-które-nie upadną-to te-których-nikt-nie uwodził
Których Nikt W świecie Cytaty: Kobiety, które nie upadną, to te, których nikt nie uwodził. -Pitigrilli


kobiety-które-nie-upadną-to-te-których-nikt-nie-uwodził
Których Nikt W świecie Cytaty: Opinia publiczna to zdanie ludzi, których normalnie nikt o zdanie nie pyta. -Anonim


opinia-publiczna-to-zdanie-ludzi-których-normalnie-nikt-o-zdanie-nie-pyta
Których Nikt W świecie Cytaty: Wi­tam Pa­na w tym świecie. W świecie ludzi cieka­wych, których życie in­nych bar­dziej jest in­te­resujące od ich włas­ne­go. Kiedy prob­le­my wy­wołują sen­sacje i są rozgłasza­ne na czte­ry stro­ny świata jak hej­nał Ma­riac­ki. I niech Pan za­pamięta, że swo­je ta­jem­ni­ce le­piej trzy­mać tyl­ko dla siebie, bo obudzi się Pan ra­no,a pańska ta­jem­ni­ca będzie gru­bym dru­kiem wy­pisa­na w gazecie. -chrupcia