Których Się Kocha Cytaty

Których Się Kocha Cytaty: Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego. -Gustaw Flaubert


skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha-a-co-stanowi-z-górą-trzy-czwarte
Których Się Kocha Cytaty: Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha. -Gustaw Flaubert


skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha
Których Się Kocha Cytaty: Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem. -Ryder


za­kocha­na-ko­bieta-i za­kocha­ny-mężczyz­na-to dwa-wa­gony-których-lo­komo­tywa-to miłość-ich po­ąg-ździ-po krainie-zwa­nej
Których Się Kocha Cytaty: Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy. -aforystokrata


jak-ło-wiemy-o ludziach-których-kocha­my-i jak ło-kocha­my-tych-o których-żo-wiemy
Których Się Kocha Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy


Których Się Kocha Cytaty: Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością. -Ali Ibn Abi Talib


Których Się Kocha Cytaty:


Których Się Kocha Cytaty: Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją. -Ernst Penzoldt


ludzie-których-kocha-ę-z-całego-serca-nigdy-ę-nie-starzeją
Których Się Kocha Cytaty: Nie przy­pisu­je się praw­dzi­wych win tym, których się kocha. -Aurore Dudevant (George Sand)


Których Się Kocha Cytaty: Takie małe śmiesznostki odkrywane u ludzi, których się kocha, jeszcze bardziej wiążą. -Ewa Szumańska


takie-łe-śmiesznostki-odkrywane-u-ludzi-których-ę-kocha-jeszcze-bardziej-wiążą
Których Się Kocha Cytaty: Ty­ko ko­biety, których nie kocha­my, są punktualne. -Aleksander Dumas


ty­ko-ko­biety-których-nie kocha­my-są punktualne
Których Się Kocha Cytaty: Każdy powinien złożyć w całość to, co w nim najlepsze, i rozdać innym. I zebrać się razem z tymi, których kocha, żeby odnowić radość. -Anonim


każdy-powinien-złożyć-w-całość-to-co-w-nim-najlepsze-i-rozdać-innym-i-zebrać-ę-razem-z-tymi-których-kocha-żeby-odnowić-radość
Których Się Kocha Cytaty: Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


ci-których-kocha­my-nie umierają-bo miłość-jest nieśmiertelna
Których Się Kocha Cytaty: Ludzie, których kocha­my, są szki­cami do możli­wych obrazów. -Hugo Hofmannsthal


ludzie-których-kocha­my-są szki­cami-do możli­wych-obrazów
Których Się Kocha Cytaty: Ci, których kocha­my, są dla nas często naj­bar­dziej obcy. -Christopher Paolini


ci-których-kocha­my-są dla-nas-często-naj­bar­dziej-obcy
Których Się Kocha Cytaty: To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


to naj­większy-dar-ja­ki-może-człowieka-spot­kać-w życiu-kiedy-otaczają-go ludzie-których-kocha
Których Się Kocha Cytaty: Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje. -Mary Ward


tylko-ten-kto-kocha-jest-silny-i-zdolny-do-wszystkich-dobrych-czynów-których-świat-potrzebuje
Których Się Kocha Cytaty: Jeżeli nie będzie wokół nas tych, których kocha­my, zre­zyg­nu­jemy z pas­ji, marzeń, planów, to co nam pozostanie?  -Emilia Szumiło


jeżeli-nie będzie-wokół-nas-tych-których-kocha­my-zre­zyg­nu­jemy-z ­ji-marzeń-planów-to-co nam-pozostanie