Którym Się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Którym Się Cytaty: Dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło. -Antoni Kępiński
dzień-w którym miało ę-wiele-przeżyć-jest dłuższy-od dnia-w którym nic ę-nie zmieniło
Którym Się Cytaty: Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski
bo-każdy-człowiek-trzy-życia-w-sobie-jedno-po-którym-płacze-drugie-w-którym-żyje-i-stęka-trzecie-którego-ę-spodziewa
Którym Się Cytaty: Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. -Franciszek Salezy Św
Życie-to-czas-w-którym-szukamy-boga-Śmierć-to-czas-w-którym-go-znajdujemy-wieczność-to-czas-w-którym-go-posiadamy
Którym Się Cytaty: Każdy człowiek ma trzy życia w so­bie: jed­no, po którym płacze, dru­gie, w którym żyje i stęka, trze­cie, które­go się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski
każdy-człowiek- trzy-życia-w so­bie-jed­no-po którym płacze-dru­gie-w którym żyje-i stęka-trze­cie-które­go ę-spodziewa
Którym Się Cytaty: „Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co” -Mark Twain
dwa-najważniejsze-dni-twojego-życia-to-ten-w-którym-ę-urodziłeś-oraz-ten-w-którym-dowiedziałeś-ę-po-co
Którym Się Cytaty: Od dnia, w którym Cię poz­nałam nie tra­fił się jeszcze ta­ki, w którym bym o To­bie nie myślała. -MistrzyniPióra
od dnia-w którym cię-poz­nałam-nie tra­fił ę-jeszcze-­ki-w którym bym-o to­bie-nie myśła
Którym Się Cytaty: Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili. -Montesquieu
Którym Się Cytaty: Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Którym Się Cytaty: Miłość to nie tyl­ko stan emoc­jo­nal­ny, w którym uczu­cie do dru­giego człowieka prze­wyższa wszys­tko. To też tęskno­ta za miej­scem, w którym zos­ta­wiło się serce. -Devin
miłość-to nie tyl­ko-stan-emoc­jo­nal­ny-w którym uczu­cie-do dru­giego-człowieka-prze­wyższa-wszys­tko-to też-tęskno­
Którym Się Cytaty: Z psiap­siółą szep­cze, ga­da, chichot słychać nieraz; O którym chłop­cu, młoda, o którym myślisz teraz?  -SirNobody
z psiap­ółą-szep­cze-ga­da-chichot-słychać-nieraz-o-którym chłop­cu-młoda-o którym myślisz-teraz 
Którym Się Cytaty: W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem - masz prawo powiedzieć kocham. -Michel Quoist
w-dniu-w-którym-radość-innych-staje-ę-twoją-radośą-w-dniu-w-którym-cierpienie-innych-staje-ę-twoim-cierpieniem-masz-prawo-powiedzieć
Którym Się Cytaty: Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo. -Curzio Malaparte
wolę-świat-w-którym-wszystko-trzeba-budować-od-nowa-ż-taki-w-którym-trzeba-przyjąć-wszystko-jako-nieodwracalne-dziedzictwo
Którym Się Cytaty: Pobierając się, mężczyzna i kobieta stają się tylko jednym; główna trudność to ustalić którym. -Henry Louis Mencken
pobierając-ę-mężczyzna-i-kobieta-stają-ę-tylko-jednym-główna-trudność-to-ustalić-którym
Którym Się Cytaty: Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. -Magdalena Samozwaniec
Którym Się Cytaty: Wyobraźnia to latawiec, na którym możesz wzbić się najwyżej. -Lauren Bacall
wyobraźnia-to-latawiec-na-którym-możesz-wzbić-ę-najwyżej
Którym Się Cytaty: Francja - kraj, w którym strych nazywa się mansardą. -Anonim
francja-kraj-w-którym-strych-nazywa-ę-mansardą
Którym Się Cytaty: Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną. -James Matthew Barrie
Życie-każdego-człowieka-jest-dziennikiem-w-którym-chciałoby-ę-napisać-jedną-historię-a-pisze-ę-inną
Którym Się Cytaty: Każdy los, w którym widać krzyż, staje się łaską. -Reinhold Schneider
każdy-los-w-którym-widać-krzyż-staje-ę-łaską
Którym Się Cytaty: Błogi to stan śmieci w którym prze­jawia się życie ... -Cykam
błogi-to stan-śmieci-w którym prze­jawia ę-życie
Którym Się Cytaty: W dyplomacji ultimatum to stanowcze żądanie, po którym przechodzi się do ustępstw. -Ambrose Bierce
w-dyplomacji-ultimatum-to-stanowcze-żądanie-po-którym-przechodzi-ę-do-ustępstw
Którym Się Cytaty: Dzień, w którym się nie śmiałeś, jest dniem straconym. -Phil Bosmans
dzień-w-którym-ę-nie-śmiałeś-jest-dniem-straconym
Którym Się Cytaty: Dzień, w którym oderwiesz się od kolektywu będzie początkiem końca. -Mikołaj Ostrowski
dzień-w-którym-oderwiesz-ę-od-kolektywu-będzie-początkiem-końca
Którym Się Cytaty: Cisza jest żywiołem, w którym for­mują się rzeczy wielkie. -Thomas Carlyle
cisza-jest żywiołem-w którym for­mują ę-rzeczy-wielkie
Którym Się Cytaty: Smak chleba, którym się dzielimy, nie ma sobie równych. -Antoine De Saint - Exupery
Którym Się Cytaty: Życie każde­go człowieka jest dzien­ni­kiem, w którym chciałoby się na­pisać jedną his­to­rię, a pisze się inną. -James Matthew Barrie
Życie-każde­go-człowieka-jest dzien­­kiem-w którym chciałoby ę-na­pisać-jedną-his­to­rię-a pisze ę-inną
Którym Się Cytaty: Umiejętność rozmowy i wdzięczna przymilność... to cytryna, z której wygniata się sok na usmażone flaki, to pieprz, którym się je posypuje. -Pietro Aretino
umiejętność-rozmowy-i-wdzięczna-przymilność-to-cytryna-z-której-wygniata-ę-sok-na-usmażone-flaki-to-pieprz-którym-ę-posypuje
Którym Się Cytaty: Zmysłowość kobiety jest praźródłem, w którym odnawia się intelekt mężczyzny. -Karl Kraus
zmysłowość-kobiety-jest-praźródłem-w-którym-odnawia-ę-intelekt-mężczyzny
Którym Się Cytaty: Przeszłość podobną jest do zwierciadła, w którym każdy rad się przegląda. -Ignacy Piotr Legatowicz
przeszłość-podobną-jest-do-zwierciadła-w-którym-każdy-rad-ę-przegląda
Którym Się Cytaty: Stracony dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. -Chamfort
stracony-dla-człowieka-jest-dzień-w-którym-ę-nie-śmiał
Którym Się Cytaty: Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich. -Anonim
dyktatura-to-państwo-w-którym-wszyscy-boją-ę-jednego-a-jeden-wszystkich
Którym Się Cytaty: Dziew­czy­na to piec, w którym po­woli pie­cze się baba. -Magdalena Samozwaniec
dziew­czy­na-to piec-w którym po­woli-pie­cze ę-baba
Którym Się Cytaty: Zupełnie nie rozumiemy ruin do dnia, w którym się nimi stajemy. -Heinrich Heine
zupełnie-nie-rozumiemy-ruin-do-dnia-w-którym-ę-nimi-stajemy
Którym Się Cytaty: Człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość i mądrość wypowiedziały się najpełniej. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-jest-arcydziełem-bożym-w-którym-miłość-i-mądrość-wypowiedziały-ę-najpełniej
Którym Się Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że mo­ja du­pa to miej­sce, w którym spo­tykają się wszys­cy ludzie... -Ewelius
praw­da-jest ­ka-że mo­ja-­pa-to miej­sce-w którym spo­tykają ę-wszys­cy-ludzie
Którym Się Cytaty: Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. -Chamfort
najbardziej-straconym-dla-człowieka-jest-dzień-w-którym-ę-nie-śmiał