Którym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Którym Cytaty: Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. -Franciszek Salezy Św
Życie-to-czas-w-którym-szukamy-boga-Śmierć-to-czas-w-którym-go-znajdujemy-wieczność-to-czas-w-którym-go-posiadamy
Którym Cytaty: Z psiap­siółą szep­cze, ga­da, chichot słychać nieraz; O którym chłop­cu, młoda, o którym myślisz teraz?  -SirNobody
z psiap­ółą-szep­cze-ga­da-chichot-słychać-nieraz-o-którym chłop­cu-młoda-o którym myślisz-teraz 
Którym Cytaty: Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski
bo-każdy-człowiek-trzy-życia-w-sobie-jedno-po-którym-płacze-drugie-w-którym-żyje-i-stęka-trzecie-którego-ę-spodziewa
Którym Cytaty: Każdy człowiek ma trzy życia w so­bie: jed­no, po którym płacze, dru­gie, w którym żyje i stęka, trze­cie, które­go się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski
każdy-człowiek- trzy-życia-w so­bie-jed­no-po którym płacze-dru­gie-w którym żyje-i stęka-trze­cie-które­go ę-spodziewa
Którym Cytaty: Dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło. -Antoni Kępiński
dzień-w którym miało ę-wiele-przeżyć-jest dłuższy-od dnia-w którym nic ę-nie zmieniło
Którym Cytaty: Od dnia, w którym Cię poz­nałam nie tra­fił się jeszcze ta­ki, w którym bym o To­bie nie myślała. -MistrzyniPióra
od dnia-w którym cię-poz­nałam-nie tra­fił ę-jeszcze-­ki-w którym bym-o to­bie-nie myśła
Którym Cytaty: Miłość to nie tyl­ko stan emoc­jo­nal­ny, w którym uczu­cie do dru­giego człowieka prze­wyższa wszys­tko. To też tęskno­ta za miej­scem, w którym zos­ta­wiło się serce. -Devin
miłość-to nie tyl­ko-stan-emoc­jo­nal­ny-w którym uczu­cie-do dru­giego-człowieka-prze­wyższa-wszys­tko-to też-tęskno­
Którym Cytaty: Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo. -Curzio Malaparte
wolę-świat-w-którym-wszystko-trzeba-budować-od-nowa-ż-taki-w-którym-trzeba-przyjąć-wszystko-jako-nieodwracalne-dziedzictwo
Którym Cytaty: „Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co” -Mark Twain
dwa-najważniejsze-dni-twojego-życia-to-ten-w-którym-ę-urodziłeś-oraz-ten-w-którym-dowiedziałeś-ę-po-co
Którym Cytaty: Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili. -Montesquieu
Którym Cytaty: Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Którym Cytaty: W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem - masz prawo powiedzieć kocham. -Michel Quoist
w-dniu-w-którym-radość-innych-staje-ę-twoją-radośą-w-dniu-w-którym-cierpienie-innych-staje-ę-twoim-cierpieniem-masz-prawo-powiedzieć
Którym Cytaty: Reformatorzy są wyrzutem społeczeństwa, w którym żyją. -Alberto Moravia
reformatorzy-są-wyrzutem-społeczeństwa-w-którym-żyją
Którym Cytaty: Chcę żołnierzy, którym sprzyja szczęście. -Napoleon Bonaparte
chcę-żołnierzy-którym-sprzyja-szczęście
Którym Cytaty: Idol - to ideolog, z którym nie można dyskutować. -Anonim
idol-to-ideolog-z-którym-nie-można-dyskutować
Którym Cytaty: Życie to nałóg, z którym bardzo trudno zerwać. -Terry Pratchett
Życie-to-nałóg-z-którym-bardzo-trudno-zerwać
Którym Cytaty: Przypadek to miano, którym określamy zasługi innych. -Jaques Deval
przypadek-to-miano-którym-określamy-zasługi-innych
Którym Cytaty: Tragedia: miejsce, w którym tchórze umierają, a bohaterowie giną. -Anonim
tragedia-miejsce-w-którym-tchórze-umierają-a-bohaterowie-giną
Którym Cytaty: Są ludzie, którym niezbędne jest publiczne wymierzenie policzka. -Mikołaj Gogol
są-ludzie-którym-niezbędne-jest-publiczne-wymierzenie-policzka
Którym Cytaty: Człowiek jest tym, czym miejsce, w którym żyje. -Zofia Nałkowska
człowiek-jest-tym-czym-miejsce-w-którym-żyje
Którym Cytaty: Francja - kraj, w którym strych nazywa się mansardą. -Anonim
francja-kraj-w-którym-strych-nazywa-ę-mansardą
Którym Cytaty: Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. -Magdalena Samozwaniec
Którym Cytaty: Wyobraźnia to latawiec, na którym możesz wzbić się najwyżej. -Lauren Bacall
wyobraźnia-to-latawiec-na-którym-możesz-wzbić-ę-najwyżej
Którym Cytaty: Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta. -Szolem Alejchem
godzien-politowania-mężczyzna-o-którym-wydaje-sąd-kobieta
Którym Cytaty: Budzik: urządzenie do budzenia domu, w którym nie ma dzieci. -Anonim
budzik-urządzenie-do-budzenia-domu-w-którym-nie-dzieci
Którym Cytaty: Najtrwalsze takie szczęście, o którym nikt nie wie. -Deotyma
najtrwalsze-takie-szczęście-o-którym-nikt-nie-wie
Którym Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud
bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Którym Cytaty: Przy­padek to miano, którym ok­reśla­my zasługi innych. -Jacques Deval
przy­padek-to miano-którym ok­reś­my-zasługi-innych
Którym Cytaty: Sojusz to małżeństwo, w którym zazdrość jest większa od miłości. -Anonim
sojusz-to-łżeństwo-w-którym-zazdrość-jest-większa-od-miłoś
Którym Cytaty: W dyplomacji ultimatum to stanowcze żądanie, po którym przechodzi się do ustępstw. -Ambrose Bierce
w-dyplomacji-ultimatum-to-stanowcze-żądanie-po-którym-przechodzi-ę-do-ustępstw
Którym Cytaty: Prawda jest imieniem, którym nazywamy nasze zmienne pomyłki. -Rabindranath Tagore
prawda-jest-imieniem-którym-nazywamy-nasze-zmienne-pomyłki
Którym Cytaty: Natchnienie: bal maskowy wyobraźni, po którym zostaje czczość i fałsz. -Gustaw Flaubert
natchnienie-bal-maskowy-wyobraź-po-którym-zostaje-czczość-i-fałsz
Którym Cytaty: Cóż to jest historia? To gwóźdź, na którym wieszam moje powieści. -Aleksander Dumas
cóż-to-jest-historia-to-gwóźdź-na-którym-wieszam-moje-powieś
Którym Cytaty: Kogut opiewa nawet ten ranek, w którym idzie na rosół. -Stanisław Jerzy Lec
kogut-opiewa-nawet-ten-ranek-w-którym-idzie-na-rosół
Którym Cytaty: Kosmetyczka: O takim kochanku marzy, z którym jej będzie do twarzy. -Jan Sztaudynger
kosmetyczka-o-takim-kochanku-marzy-z-którym-jej-będzie-do-twarzy