Którzy Chodzą Cytaty

Którzy Chodzą Cytaty: Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić. -Anonim


więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić
Którzy Chodzą Cytaty: Prze­mija­my. Sta­re ustępu­je miej­sca no­wemu, w ten sposób świat po­suwa się nap­rzód. Ale pa­miętaj­my o tych, którzy od­chodzą - ta pa­mięć da­je im nieśmiertelność. -Rafał Kosik


prze­mija­my-sta­re ustępu­-miej­sca-no­wemu-w ten-sposób-świat-po­suwa ę-nap­rzód-ale pa­miętaj­my-o tych-którzy-od­chodzą
Którzy Chodzą Cytaty: Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. -Henry Alonzo Myers


Którzy Chodzą Cytaty: Gadułami są ci, którzy rozmawiają z wami o innych. Nudziarze to ci, którzy opowiadają o sobie. Ale ci, którzy mówią wam o was samych - to czarujący gawędziarze... -Marcel Pagnol


gadułami-są-którzy-rozmawiają-z-wami-o-innych-nudziarze-to-którzy-opowiadają-o-sobie-ale-którzy-mówią-wam-o-was-samych-to-czarujący
Którzy Chodzą Cytaty: Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. -Sławomir Wróblewski


Którzy Chodzą Cytaty: Ci, co przerośli epokę, chodzą ze spuszczoną głową. -Stanisław Jerzy Lec


ci-co-przerośli-epokę-chodzą-ze-spuszczoną-głową
Którzy Chodzą Cytaty: Rozum i miłość rzadko chodzą w parze. -William Shakespeare


Którzy Chodzą Cytaty: Sukcesy nie chodzą parami, to przywilej porażek. -Krzysztof Chyła


sukcesy-nie-chodzą-parami-to-przywilej-porażek
Którzy Chodzą Cytaty: 'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.


Którzy Chodzą Cytaty: Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni. -Tupac Amaru Shakur


woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
Którzy Chodzą Cytaty: I złodzieje chodzą czasem w aureoli. Wcale nie kradzionej. -Stanisław Jerzy Lec


i-złodzieje-chodzą-czasem-w-aureoli-wcale-nie-kradzionej
Którzy Chodzą Cytaty: Prze­pisy o ty­le nas ob­chodzą, o ile my ob­chodzi­my przepisy. -Jerzy Leszczyński


prze­pisy-o ty­-nas-ob­chodzą-o ile-my ob­chodzi­my-przepisy
Którzy Chodzą Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch


myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Którzy Chodzą Cytaty: Ciekawe, jak to jest, że ślimaki chodzą tak wolno, a zdążają. -Stanisław Tym


ciekawe-jak-to-jest-że-ślimaki-chodzą-tak-wolno-a-zdążają
Którzy Chodzą Cytaty: Nasze dro­gi się roz­chodzą ... w tym sa­mym kierunku. -Indygoo


nasze-dro­gi ę-roz­chodzą-w-tym-­mym-kierunku
Którzy Chodzą Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin


kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Którzy Chodzą Cytaty: W ta­kie upały Ser­ca nie chcą się tulić. Chodzą na lody. -PINGWINIOWATY


w ­kie-upały-ser­ca-nie chcą ę-tulić-chodzą-na lody
Którzy Chodzą Cytaty: Deszczo­we niebo. Chodzą zmok­nięte serca. W smut­nych kropelkach. -PINGWINIOWATY


deszczo­we-niebo-chodzą-zmok­ęte-serca-w-smut­nych-kropelkach