Którzy Jej Cytaty

Którzy Jej Cytaty: Ci, którzy nie miłują prawdy, szukają pozoru przeczenia jej w mnogości tych, którzy jej przeczą. -Blaise Pascal


ci-którzy-nie-miłują-prawdy-szukają-pozoru-przeczenia-jej-w-mnogoś-tych-którzy-jej-przeczą
Którzy Jej Cytaty: Ci, którzy znają miłość w jej bezmiarach, wiedzą, że nie sposób kosztować jej rozkoszy, nie przyswoiwszy sobie jej cnót. -Honore de Balzac


ci-którzy-znają-miłość-w-jej-bezmiarach-wiedzą-że-nie-sposób-kosztować-jej-rozkoszy-nie-przyswoiwszy-sobie-jej-cnót
Którzy Jej Cytaty: ...inną rzeczą jest powinne przywiązanie do religii, a inną zapał w jej szerzeniu, ... można ją kochać i wyznawać, a niekoniecznie nienawidzić i tępić tych, którzy jej nie wyznają. -Montesquieu


inną-rzeczą-jest-powinne-przywiązanie-do-religii-a-inną-zapał-w-jej-szerzeniu-można-ją-kochać-i-wyznawać-a-niekoniecznie-nienawidzić
Którzy Jej Cytaty: Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. -Henry Alonzo Myers


Którzy Jej Cytaty: Ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, są skazani na jej powtarzanie. -George Santayana


ci-którzy-nie-pamiętają-o-przeszłoś-są-skazani-na-jej-powtarzanie
Którzy Jej Cytaty: Ci, którzy nie pa­miętają przeszłości, ska­zani są na jej powtarzanie. -George Santayana


ci-którzy-nie pa­miętają-przeszłoś-ska­zani-są na jej-powtarzanie
Którzy Jej Cytaty: Gadułami są ci, którzy rozmawiają z wami o innych. Nudziarze to ci, którzy opowiadają o sobie. Ale ci, którzy mówią wam o was samych - to czarujący gawędziarze... -Marcel Pagnol


gadułami-są-którzy-rozmawiają-z-wami-o-innych-nudziarze-to-którzy-opowiadają-o-sobie-ale-którzy-mówią-wam-o-was-samych-to-czarujący
Którzy Jej Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, którzy jej nie doświadczają. -Francois Chateaubriand


miłość-jest-niepoję-dla-tych-którzy-jej-nie-doświadczają
Którzy Jej Cytaty: Tylko ci, którzy sami kochają, znajdują miłość i wcale nie muszą jej szukać. -David Herbert Lawrence


tylko-którzy-sami-kochają-znajdują-miłość-i-wcale-nie-muszą-jej-szukać
Którzy Jej Cytaty: Potęga pióra jest o wiele groźniejsza, niźli sądzą ci, którzy jej na sobie nie wypróbowali. -Giovanni Boccaccio


potęga-pióra-jest-o-wiele-groźniejsza-źli-sądzą-którzy-jej-na-sobie-nie-wypróbowali
Którzy Jej Cytaty: Zdolność bystrej obserwacji jest nazywana cynizmem przez tych, którzy jej nie posiadają. -George Bernard Shaw


zdolność-bystrej-obserwacji-jest-nazywana-cynizmem-przez-tych-którzy-jej-nie-posiadają
Którzy Jej Cytaty: Polityka jest jak podanie o legendarnym sfinksie; pożera wszystkich, którzy nie potrafią rozwiązać jej zagadek. -Antoine Rivarol


polityka-jest-jak-podanie-o-legendarnym-sfinksie-pożera-wszystkich-którzy-nie-potrafią-rozwiązać-jej-zagadek
Którzy Jej Cytaty: 'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.


Którzy Jej Cytaty: Są, którzy patrzą w lustro i wytrzymują. Są, którzy niszczą lustra. Są, którzy ujrzawszy się, niszczą siebie samych. I zdarza się, przed którymi Jego miłosierdzie zasłania lustro. -Anna Jokai


są-którzy-patrzą-w-lustro-i-wytrzymują-są-którzy-niszczą-lustra-są-którzy-ujrzawszy-ę-niszczą-siebie-samych-i-zdarza-ę-przed-którymi
Którzy Jej Cytaty: Widzisz tę pos­tać błąkającą się po ulicy, W ciem­nych ka­mieni­cach, pełnych ciszy? Jest to Miłość zabłąkana, Która krąży bo przed­sion­kach smut­nych serc. Bied­ni Ci którzy zat­rzas­kują jej przed no­sem drzwi, Zza oparów czar­nej mgły nie­szczęscia, wi­dać jej oczy umarłe. Porzu­cona, poszu­kuje ot­warte­go ser­ca aby móc tam zamieszkać. -Angel Des Penseurs


Którzy Jej Cytaty:


Którzy Jej Cytaty: Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz


samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Którzy Jej Cytaty: Naj­lep­sze życze­nie głównie do­rosłym, którzy nie dos­ta­li pre­zentów. Tym, którzy się bun­tują, prze­ciw­ko cho­remu sys­te­mowi świata ludzi pełnoletnich. Tym, którzy tyl­ko po­zor­nie są dziecinni. -szary*nikt