Którzy Nie Zauważają Cytaty

Którzy Nie Zauważają Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże -Pearl Buck


są-ludzie-którzy-nie-zauważają-łego-szczęścia-ponieważ-daremnie-czekają-na-że
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże. -Pearl Buck


są-ludzie-którzy-nie-zauważają-łego-szczęścia-ponieważ-daremnie-czekają-na-że
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, po­nieważ da­rem­nie cze­kają na duże. -Pearl Buck


są ludzie-którzy-nie zauważają-łego-szczęścia-po­nieważ-da­rem­nie-cze­kają-na że
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Głupcy nigdy nie zauważają, gdzie i kiedy są niepotrzebni. -Philip Chesterfield


głupcy-nigdy-nie-zauważają-gdzie-i-kiedy-są-niepotrzebni
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Bieg świata za­leży od szczegółów, których nie zauważają inni. -Autor nieznany


bieg-świata-za­ży-od szczegółów-których-nie zauważają-inni
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Człowiek jest obec­ny tyl­ko wte­dy, gdy in­ni to zauważają. -Czesław Banach


człowiek-jest obec­ny-tyl­ko-wte­dy-gdy-in­-to zauważają
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają. -Czesław Banach


człowiek-jest-obecny-tylko-wtedy-gdy-inni-to-zauważają
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. -Henry Alonzo Myers


Którzy Nie Zauważają Cytaty: Gadułami są ci, którzy rozmawiają z wami o innych. Nudziarze to ci, którzy opowiadają o sobie. Ale ci, którzy mówią wam o was samych - to czarujący gawędziarze... -Marcel Pagnol


gadułami-są-którzy-rozmawiają-z-wami-o-innych-nudziarze-to-którzy-opowiadają-o-sobie-ale-którzy-mówią-wam-o-was-samych-to-czarujący
Którzy Nie Zauważają Cytaty: 'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.


Którzy Nie Zauważają Cytaty: Naj­lep­sze życze­nie głównie do­rosłym, którzy nie dos­ta­li pre­zentów. Tym, którzy się bun­tują, prze­ciw­ko cho­remu sys­te­mowi świata ludzi pełnoletnich. Tym, którzy tyl­ko po­zor­nie są dziecinni. -szary*nikt


Którzy Nie Zauważają Cytaty: Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu. -Anonim


są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Kobiety wolą mężczyzn, którzy je biorą nie rozumiejąc, od tych, którzy je rozumieją, nie biorąc. -Marcel Proust


kobiety-wolą-mężczyzn-którzy-biorą-nie-rozumiejąc-od-tych-którzy-rozumieją-nie-biorąc
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Ludzie, którzy osiągają coś na tym świecie, to ci, którzy nie znajdując sprzyjających do działania warunków, samije sobie tworzą. -George Bernard Shaw


ludzie-którzy-osiągają-coś-na-tym-świecie-to-którzy-nie-znajdując-sprzyjających-do-działania-warunków-samije-sobie-tworzą
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Są, którzy patrzą w lustro i wytrzymują. Są, którzy niszczą lustra. Są, którzy ujrzawszy się, niszczą siebie samych. I zdarza się, przed którymi Jego miłosierdzie zasłania lustro. -Anna Jokai


są-którzy-patrzą-w-lustro-i-wytrzymują-są-którzy-niszczą-lustra-są-którzy-ujrzawszy-ę-niszczą-siebie-samych-i-zdarza-ę-przed-którymi
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie


ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Ci, którzy nie miłują prawdy, szukają pozoru przeczenia jej w mnogości tych, którzy jej przeczą. -Blaise Pascal


ci-którzy-nie-miłują-prawdy-szukają-pozoru-przeczenia-jej-w-mnogoś-tych-którzy-jej-przeczą
Którzy Nie Zauważają Cytaty: Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVl -Baltazar Gracian Y Morales


obdziela-ę-tylko-tych-którzy-tego-nie-potrzebują-a-nigdy-tych-którzy-są-w-potrzebie-lvl