Którzy Wnoszą W życie Cytaty

Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie


ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. -Henry Alonzo Myers


Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Szczęśliwi ci, którzy znają zdrowie zapomnienia i którzy z ułomków dawniejszego istnienia wciąż tworzą dalsze życie. -Francois Mauriac


szczęśliwi-którzy-znają-zdrowie-zapomnienia-i-którzy-z-ułomków-dawniejszego-istnienia-wciąż-tworzą-dalsze-życie
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: As­ce­ci - ludzie, którzy mar­nują swo­je piękne życie otaczając się ludźmi, którzy ra­nią ich katuszami. -Mateusz Piecki Schizoidalny


as­­- ludzie-którzy-mar­nują-swo­-piękne-życie-otaczając ę-ludźmi-którzy-ra­ą-ich-katuszami
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Roztropność u męża i cierpliwość żony wnoszą szczęście do domu. -Feliks Feldheim


roztropność-u-męża-i-cierpliwość-żony-wnoszą-szczęście-do-domu
Którzy Wnoszą W życie Cytaty:


Życie-kocha-tych-którzy-kochają-życie- 
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Ludzie nie zapełniają życia, wnoszą w nie tylko chaos. -Maria Rodziewiczówna


ludzie-nie-zapełniają-życia-wnoszą-w-nie-tylko-chaos
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift


Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift


Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. -Jan Twardowski


Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Gadułami są ci, którzy rozmawiają z wami o innych. Nudziarze to ci, którzy opowiadają o sobie. Ale ci, którzy mówią wam o was samych - to czarujący gawędziarze... -Marcel Pagnol


gadułami-są-którzy-rozmawiają-z-wami-o-innych-nudziarze-to-którzy-opowiadają-o-sobie-ale-którzy-mówią-wam-o-was-samych-to-czarujący
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Życie du­si tych, którzy so­bie z nim nie radzą. -Bruno


Życie-­-tych-którzy-so­bie-z nim-nie radzą
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Dziś Obóz Wiel­kiej Pol­ski to jest właści­wie obóz młodych Po­laków, którzy mają tworzyć życie na­rodu pol­skiego, je­go pracę na wszys­tkich po­lach, osłaniać pier­siami swoimi je­go byt i je­go dob­ro prze­ciw wro­gom, którzy by chcieli je zniszczyć, wziąć w swo­je ręce lo­sy państwa polskiego. -Roman Dmowski


Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. -Ezop


marne-jest-życie-ludzi-którzy-kłamstwo-wyżej-stawiają-od-prawdy
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Są ludzie, którzy przez całe życie spoglądają na zegarek, a mimo to zawsze się spóźniają. -Antoni Czechow


są-ludzie-którzy-przez-całe-życie-spoglądają-na-zegarek-a-mimo-to-zawsze-ę-spóźniają
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Pros­te życie wiodą tyl­ko nieudaczni­cy, którzy nie pot­ra­fią go so­bie skomplikować. -aforystokrata


pros­te-życie-wiodą-tyl­ko-nieudaczni­cy-którzy-nie pot­ra­fią-go so­bie-skomplikować
Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Mówią,że rodzi­ny się nie wy­biera, ale ja wyb­rałam ludzi którzy z przy­jaciół sta­li się rodziną, bo nie ważne są więzy krwi, lecz idee i pogląd na życie, które podziela­my... Ci którym po­wie­rzasz sek­re­ty i myśli są swoistą opoką, którzy po­magają, gdy zgu­bisz drogę, pot­rząsną, gdy zgu­bisz siebie.. -starry night


Którzy Wnoszą W życie Cytaty: Ci, którzy wciąż zastanawiają się zanim uczynią jeden krok, spędzają życie, stojąc na jednej nodze. -Anthony de Mello


ci-którzy-wciąż-zastanawiają-ę-zanim-uczynią-jeden-krok-spędzają-życie-stojąc-na-jednej-nodze