Kto Chce Cytaty

Kto Chce Cytaty: Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą. -Narcyza Żmichowska


kto-chce-pisać-powinien-uczyć-a-kto-uczy-powinien-stanąć-przed-ludźmi-z-prawdą-już-ujętą
Kto Chce Cytaty: W miłości trud­no jest da­wać te­mu, kto nie chce brać, ale jeszcze trud­niej - te­mu, kto tyl­ko bierze. -Władysław Grzeszczyk


w miłoś-trud­no-jest da­wać-te­mu-kto-nie chce-brać-ale-jeszcze-trud­niej- te­mu-kto-tyl­ko-bierze
Kto Chce Cytaty: Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego. -Czuang-Cy


kto-chce-opanować-świat-zewnętrzny-zostaje-opanowany-przez-otoczenie-a-kto-ślepo-słucha-otoczenia-ten-nie-może-zyskać-swobody-dla-siebie
Kto Chce Cytaty: Kto chce świecić, ten mu­si się spalać. -Wincenty Rzymowski


Kto Chce Cytaty: - A Ty? Kim Ty jesteś? - Kimś kto chce Cię kochać. -opuszczona


 a ty-kim-ty jesteś-kimś-kto-chce-cię-kochać
Kto Chce Cytaty: Kto chce za wiele do­wieść, nie do­wodzi niczego. -Honoré de Balzac


kto-chce-za wiele-do­wieść-nie do­wodzi-niczego
Kto Chce Cytaty: Kto chce świecić, ten musi się spalać. -W. Rzymowski


kto-chce-świecić-ten-musi-ę-spalać
Kto Chce Cytaty: Kto chce za wiele dowieść, nie dowodzi niczego. -Honore de Balzac


kto-chce-za-wiele-dowieść-nie-dowodzi-niczego
Kto Chce Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey


Kto Chce Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania


Kto Chce Cytaty: Przyzwoitość. Ktoś, kto wcale nie był tak wyrafinowany jak pan de La Roche-foucault, uczynił taką oto uwagę:


Kto Chce Cytaty: Największym ślepcem jest ten, kto nie chce widzieć. -Jonathan Swift


największym-ślepcem-jest-ten-kto-nie-chce-widzieć
Kto Chce Cytaty: Tylko ten wie, czego chce, kto się omylił. -Georges Braque


Kto Chce Cytaty: Kto chce zro­zumieć poetę, po­winien po­jechać do je­go kraju. -Johann Wolfgang Goethe


kto-chce-zro­zumieć-poetę-po­winien-po­jechać-do ­go-kraju
Kto Chce Cytaty: Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju. -Johann Wolfgang Goethe


kto-poetę-chce-zrozumieć-musi-pojechać-do-jego-kraju
Kto Chce Cytaty: Kto chce się uwolnić od prawdy, najczęściej dusi ją słowami. -Tomasz Mann


kto-chce-ę-uwolnić-od-prawdy-najczęściej-dusi-ją-słowami
Kto Chce Cytaty: Kto chce rozponać mędrca sam musi być mądry. -Ksenofanes z Kolofonu


Kto Chce Cytaty: Kto chce się wzbogacić za dzień, będzie wisiał za rok. -Leonardo da Vinci


kto-chce-ę-wzbogacić-za-dzień-będzie-wisiał-za-rok