Kto Ją stworzył Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kto Ją stworzył Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną, ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam, z niczego? -Jostein Gaarder
bóg-stworzył-przestrzeń-kosmiczną-ale-co-z-samym-bogiem-czy-on-stworzył-ę-sam-z-niczego
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył Ada­ma, nie do końca za­dowo­lony za­ryzy­kował i...stworzył Ewę. Do­piero ona położyła kres dal­szym eksperymentom. -nicola-57
bóg-stworzył-ada­-nie do końca-za­dowo­lony-za­ryzy­kował-istworzył-ewę-do­piero ona-położyła-kres-dal­szym-eksperymentom
Kto Ją stworzył Cytaty: Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią. -Anonim
uważam-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-stworzył-sobie-sam
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu! -Anonim
bóg-nie-stworzył-kobiety-z-głowy-mężczyzny-aby-nim-nie-rządziła-nie-stworzył-z-nogi-aby-nie-była-niewolnicą-ale-z-żebra-aby-była
Kto Ją stworzył Cytaty: Dlacze­go tak ma być, że można zu­pełnie bez­prob­le­mowo po­pierać Par­tię Pra­cy al­bo kon­serwa­tystów, de­mok­ratów czy re­pub­li­kanów, ten lub tam­ten mo­del eko­nomiczny, ma­cin­tosha raczej niż win­dowsa – ale mieć opi­nie na te­mat te­go jak roz­począł się wszechświat oraz kto go stworzył, to już nie, bo to, to jest święte?  -Douglas Adams
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył dziewczęta do miłości! -Mahlmann
bóg-stworzył-dziewczę-do-miłoś
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył miłość. Jest piękna. -Irving Stone
bóg-stworzył-miłość-jest-piękna
Kto Ją stworzył Cytaty: Szatan stworzył armię a Bóg dezertera. -Dezertre
szatan-stworzył-armię-a-bóg-dezertera
Kto Ją stworzył Cytaty: Nie lekceważ diabła. Ktoś go po coś stworzył. -Anonim
nie-lekceważ-diabła-ktoś-go-po-coś-stworzył
Kto Ją stworzył Cytaty: Pan Bóg stworzył jedzenie, a diabeł kucharzy. -James Joyce
pan-bóg-stworzył-jedzenie-a-diabeł-kucharzy
Kto Ją stworzył Cytaty: Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto. -Samuel Adalberg
pan-bóg-stworzył-wieś-a człowiek-miasto
Kto Ją stworzył Cytaty: To­warzysz Le­nin stworzył nasze państwo, a my je przesraliśmy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg na świecie stworzył nap­rzód strach. -Stacjusz
bóg-na świecie-stworzył-nap­rzód-strach
Kto Ją stworzył Cytaty: Wszystko co Bóg stworzył, posiada znamiona świętości. -Harold Kushner
wszystko-co-bóg-stworzył-posiada-znamiona-świętoś
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi. -Sylvia Plath
bóg-stworzył-­den-świat-a człowiek-drugi
Kto Ją stworzył Cytaty: świat nie py­ta o to czy stworzył go bóg, lecz o to po co to zrobił  -danioł
świat-nie py­-o to czy-stworzył-go bóg-lecz-o to po co to zrobił 
Kto Ją stworzył Cytaty: Pan Bóg stworzył jedze­nie, a diabeł kucharzy. -James Joyce
pan-bóg-stworzył-jedze­nie-a diabeł-kucharzy
Kto Ją stworzył Cytaty: Jakiegoś mnie, Panie Boże, stworzył, takiego masz. -Sabała
jakiegoś-mnie-panie-boże-stworzył-takiego-masz
Kto Ją stworzył Cytaty: Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić. -Augustyn Św
ten-który-ę-stworzył-wie-również-co-z-tobą-zrobić
Kto Ją stworzył Cytaty: Czy jest ta­ki mis­trz, który stworzył sa­mego siebie?  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył ko­ta, żeby człowiek mógł głas­kać tygrysa. -Victor Marie Hugo
bóg-stworzył-ko­-żeby-człowiek-mógł-głas­kać-tygrysa
Kto Ją stworzył Cytaty: Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył matkę -Matthew Arnold
bóg-nie-może-być-wszędzie-dlatego-stworzył-matkę
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył kota, żeby człowiek mógł głaskać tygrysa. -Wiktor Hugo
bóg-stworzył-kota-żeby-człowiek-mógł-głaskać-tygrysa
Kto Ją stworzył Cytaty: Sko­ro Bóg stworzył miłość to mu­si również tak sa­mo kochać cierpienie!  -ouch
sko­ro-bóg-stworzył-miłość-to mu­-również-tak-­mo-kochać-cierpienie 
Kto Ją stworzył Cytaty: bóg nie mógł być wszędzie więc stworzył ciebie  -katts
bóg-nie mógł-być-wszędzie-więc-stworzył-ciebie 
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył człowieka na własne podobieństwo, a człowiek odpłacił mu się za to sowicie. -Wolter
bóg-stworzył-człowieka-na-własne-podobieństwo-a-człowiek-odpłacił-mu-ę-za-to-sowicie
Kto Ją stworzył Cytaty: Pan Bóg świat stworzył, a potem zaczął się nim bawić. -Karol Irzykowski
pan-bóg-świat-stworzył-a-potem-zaczął-ę-nim-bawić
Kto Ją stworzył Cytaty: Pan Bóg świat stworzył, a po­tem zaczął się nim bawić. -Karol Irzykowski
pan-bóg-świat-stworzył-a po­tem-zaczął ę-nim-bawić
Kto Ją stworzył Cytaty: Jak silny byłby mężczyzna, gdyby Bóg stworzył go z żebra Ewy -Mieczysław Michał Szargan
jak-silny-byłby-mężczyzna-gdyby-bóg-stworzył-go-z-żebra-ewy
Kto Ją stworzył Cytaty: Sko­ro bóg stworzył białego człowieka na swo­je po­dobieństwo , to czar­ne­go na czy­je ?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
sko­ro-bóg-stworzył-białego-człowieka-na swo­-po­dobieństwo- to czar­ne­go-na czy­- 
Kto Ją stworzył Cytaty: Każdy jest takim, jakim Bóg go stworzył, a często jeszcze gorszy. -Miguel de Cervantes
każdy-jest-takim-jakim-bóg-go-stworzył-a-często-jeszcze-gorszy
Kto Ją stworzył Cytaty: Bóg stworzył człowieka na włas­ne po­dobieństwo, a człowiek odpłacił mu się za to sowicie. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
bóg-stworzył-człowieka-na włas­ne-po­dobieństwo-a człowiek-odpłacił-mu ę-za to sowicie
Kto Ją stworzył Cytaty: Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał