Kto Jest Ojcem Cytaty

Kto Jest Ojcem Cytaty: Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. -Dow Ber


człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem
Kto Jest Ojcem Cytaty: Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. -Willy Brandt


demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem
Kto Jest Ojcem Cytaty: Kto chce wiele dobrego uczynić dla swej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem Narodów. -Stefan Wyszyński kard


kto-chce-wiele-dobrego-uczynić-dla-swej-ojczyzny-nie-może-zasłaniać-sobą-boga-ale-musi-współdziałać-z-bogiem-ojcem-narodów
Kto Jest Ojcem Cytaty: Czas jest ojcem prawdy. -Francois Rabelais


Kto Jest Ojcem Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot


pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Kto Jest Ojcem Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. -Heraklit z Efezu


Kto Jest Ojcem Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter


praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Kto Jest Ojcem Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich grzechów. -Heraklit z Efezu


Kto Jest Ojcem Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu


walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Kto Jest Ojcem Cytaty: Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. -Oscar Wilde


język-jest-ojcem-a-nie-dzieckiem-myśli
Kto Jest Ojcem Cytaty: Despota jest najpłodniejszym ojcem i najtroskliwszym wychowawcą łotrów. -Aleksander Świętochowski


despota-jest-najpłodniejszym-ojcem-i-najtroskliwszym-wychowawcą-łotrów
Kto Jest Ojcem Cytaty: ... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego... -Zygmunt Freud


psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
Kto Jest Ojcem Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun


Kto Jest Ojcem Cytaty: Rzecz to ciężka i nieraz trudna, jeśli się musi czasami zostać ojcem własnego ojca. -George Sand


rzecz-to-ężka-i-nieraz-trudna-śli-ę-musi-czasami-zostać-ojcem-własnego-ojca
Kto Jest Ojcem Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse


Kto Jest Ojcem Cytaty: Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje. -Tersteegen


bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
Kto Jest Ojcem Cytaty: Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę. -Malwina Meysenburg


Kto Jest Ojcem Cytaty: Świętym Cię zwać nie mogę; Ojcem się nie wstydzę, kiedy, wielki kapłanie syny Twoje widzę. -Jan Kochanowski


Świętym-cię-zwać-nie-mogę-ojcem-ę-nie-wstydzę-kiedy-wielki-kapłanie-syny-twoje-widzę