Kto Mówi Do Cytaty

Kto Mówi Do Cytaty: Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski


jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Kto Mówi Do Cytaty: Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski


je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Kto Mówi Do Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer


kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Kto Mówi Do Cytaty: Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi. -Lew Tołstoj


mówi-ę-że-kobiety-kochają-tych-którzy-kochają-to-nieprawda-ulegają-one-temu-kto-im-to-mówi
Kto Mówi Do Cytaty: Cho­ciaż mik­ro­fon jest rzeczą, Lecz chy­ba nikt nie zaprzeczy: Kto mówi do mikrofonu, Nie zaw­sze mówi do rzeczy!  -Antoni Marianowicz


cho­ciaż-mik­ro­fon-jest rzeczą-lecz-chy­ba-nikt-nie zaprzeczy-kto-mówi-do mikrofonu-nie-zaw­sze-mówi-do rzeczy 
Kto Mówi Do Cytaty: Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie. -Lao Cy


kto-wie-nie mówi-kto-zaś-mówi-ten-nie wie
Kto Mówi Do Cytaty: Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera. -Pitagoras


kto-mówi-sieje-kto-słucha-zbiera
Kto Mówi Do Cytaty: Kto mówi, sieje... kto słucha, zbiera. -Pitagoras


kto-mówi-sieje-kto-słucha-zbiera
Kto Mówi Do Cytaty: Małe świństwa mówi się głośno... Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem? -Marek Hłasko


małe-świństwa-mówi-ę-głośno-wielkie-szeptem-prawdy-natomiast-nie-mówi-ę-w-ogó-kto-wie-czy-każda-prawda-nie-jest-w-gruncie-rzeczy
Kto Mówi Do Cytaty: Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary. -Józef Stanisław Tischner


kto­kol­wiek-mi mówi-że ­go-wiara-jest skończo­na-i skończo­na-jest ­go-niewiara-po­dej­rze­wam-że nie mówi-o wie­rze-lecz
Kto Mówi Do Cytaty: Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim


ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Kto Mówi Do Cytaty: Me­ta, nie start, mówi co kto wart. -Tadeusz Fangrat


Kto Mówi Do Cytaty: Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. -Anonim


cham-to-ktoś-kto-mówi-gdy-całuje
Kto Mówi Do Cytaty: Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. -Cyprian Kamil Norwid


Kto Mówi Do Cytaty: Kto mówi prawdę, w praw­dzie mu obrona. -Sofokles


kto-mówi-prawdę-w praw­dzie-mu obrona
Kto Mówi Do Cytaty: Kto mówi, że Bo­ga nie ma i jest we­soło, so­bie kłamie. -Leszek Kołakowski


kto-mówi-że bo­ga-nie  i jest we­soło-so­bie-kłamie
Kto Mówi Do Cytaty: Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu. -Magdalena Samozwaniec


nie-jest-naszym-przyjacielem-ten-kto-nam-mówi-pochlebstwa-ale-również-i-ten-kto-nam-nigdy-nie-powie-komplementu
Kto Mówi Do Cytaty: Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę. -Elias Canetti


nigdy-nie-wierz-temu-kto-zawsze-mówi-prawdę