Kto Mówi Do Cytaty

Kto Mówi Do Cytaty: Za największego wroga mają ludzie tego, kto mówi im prawdę. -Ralph Waldo Platon


za-największego-wroga-mają-ludzie-tego-kto-mówi-im-prawdę
Kto Mówi Do Cytaty: Ktoś, kto o innych źle mówi, potępia siebie samego. -Francesco Petrarca


ktoś-kto-o-innych-ź-mówi-potępia-siebie-samego
Kto Mówi Do Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Kto Mówi Do Cytaty: Kto mówi o zwy­cięstwie? Przet­rwa­nie jest wszystkim. -Rainer Maria Rilke


kto-mówi-o zwy­ęstwie-przet­rwa­nie-jest wszystkim
Kto Mówi Do Cytaty: ,,Jest różni­ca pomiędzy kimś kto mówi, że cię kocha, a kimś kto rzeczy­wiście cię kocha.


jest-róż­ca-pomiędzy-kimś-kto-mówi-że-ę-kocha-a-kimś-kto-rzeczy­wiście-ę-kocha 
Kto Mówi Do Cytaty: Dyplomata to ktoś, kto mówi ci abyś poszedł do diabła, a ty cieszysz się na podróż. -Robertson


dyplomata-to-ktoś-kto-mówi-abyś-poszedł-do-diabła-a-ty-cieszysz-ę-na-podróż
Kto Mówi Do Cytaty: Nic nie jest tak frustrujące, jak spór z kimś, kto wie, co mówi. -Sam Ewing


nic-nie-jest-tak-frustrują-jak-spór-z-kimś-kto-wie-co-mówi
Kto Mówi Do Cytaty: Kto raz skłamał, temu się nie wierzy, nawet, gdy mówi prawdę. -Fedrus


kto-raz-skłamał-temu-ę-nie-wierzy-nawet-gdy-mówi-prawdę
Kto Mówi Do Cytaty: Dla głup­ca niebez­pie­czny jest ten, kto mówi mądrze i vi­ce versa. -Bruno


dla-głup­ca-niebez­pie­czny-jest ten-kto-mówi-mądrze-i vi­-versa
Kto Mówi Do Cytaty: Praw­dzi­wie sza­nuje władcę ten, kto mu mówi o tym, co trudne. -Mencjusz


praw­dzi­wie-sza­nuje-władcę-ten-kto-mu mówi-o tym-co trudne
Kto Mówi Do Cytaty: Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. A cad is a man who kis­ses and tel­ls. (ang.)  -Autor nieznany


cham-to ktoś-kto-mówi-gdy-całuje-a-cad-is a man-who-kis­-and-tel­ls-ang 
Kto Mówi Do Cytaty: Kto mi otworzy?. . . Najgłupszy otwiera natychmiast. Wtedy fortuna uśmiecha się i mówi:


kto-mi-otworzy-najgłupszy-otwiera-natychmiast-wtedy-fortuna-uśmiecha-ę-i-mówi-zostanę-z-tobą
Kto Mówi Do Cytaty: Ten, kto mówi:


ten-kto-mówi-to-niewykonalne-nigdy-nie-powinien-przerywać-tym-którzy-coś-właśnie-robią
Kto Mówi Do Cytaty: Bo to ludziom rzecz takowa, chociaż widzisz, iż już kona, gdy kto o pieniądzach mówi, wnet podniesie każdy głowy. -Mikołaj Rej


bo-to-ludziom-rzecz-takowa-chociaż-widzisz-iż-już-kona-gdy-kto-o-pieniądzach-mówi-wnet-podniesie-każdy-głowy
Kto Mówi Do Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Kto Mówi Do Cytaty: Kto mówi wszystko, co wie, wygada także to, czego nie wie. -Bacon Francis


kto-mówi-wszystko-co-wie-wygada-także-to-czego-nie-wie
Kto Mówi Do Cytaty: Meta: Meta nie start, mówi co kto wart. -Tadeusz Fangrat


Kto Mówi Do Cytaty: Błądzi ten, kto mówi mężczyźnie o defektach jego kochanki, pieniaczowi o słabych stronach procesu, który wytoczył, mistykowi o rozumnych argumentach. -Wolter


błądzi-ten-kto-mówi-mężczyźnie-o-defektach-jego-kochanki-pieniaczowi-o-słabych-stronach-procesu-który-wytoczył-mistykowi-o-rozumnych