Kto Mądry Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kto Mądry Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek
Kto Mądry Cytaty: Kto tak mądry, że zgadnie, Co mu jut­ro przypadnie?  -Jan Kochanowski
kto-tak-mądry-że zgadnie-co-mu jut­ro-przypadnie 
Kto Mądry Cytaty: Kto mądry, ten wyt­rwa w postanowieniach. -Sy-Ma Cien
kto-mądry-ten-wyt­rwa-w postanowieniach
Kto Mądry Cytaty: Kto chce rozponać mędrca sam musi być mądry. -Ksenofanes z Kolofonu
Kto Mądry Cytaty: ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy... -poeta wyklęty
ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
Kto Mądry Cytaty: Ten jest mądry prawdziwie, kto uczy się na błędach innych. -Publiusz Syrus
ten-jest-mądry-prawdziwie-kto-uczy-ę-na-błędach-innych
Kto Mądry Cytaty: Naprawdę mądry jest ten, kto zna jedno słowo: miłość. -Brygida Św
naprawdę-mądry-jest-ten-kto-zna-jedno-słowo-miłość
Kto Mądry Cytaty: Kto jest bardzo mądry, ten nigdy nie będzie człowiekiem interesu. -Fiodor Dostojewski
kto-jest-bardzo-mądry-ten-nigdy-nie-będzie-człowiekiem-interesu
Kto Mądry Cytaty: Jed­ni wy­zywają dru­gich od głupców i na od­wrót. W ta­kim ra­zie... Kto jest mądry?  -Mistyfikacja
jed­-wy­zywają-dru­gich-od głupców-i na od­wrót-w ­kim-ra­zie-kto jest mądry 
Kto Mądry Cytaty: Nadaremnie traci czas, kto chce pouczyć człowieka robjącego sobie, że już jest mądry. -Demokryt
nadaremnie-traci-czas-kto-chce-pouczyć-człowieka-robjącego-sobie-że-już-jest-mądry
Kto Mądry Cytaty: Nemo sapiens nisi patiens - nie mądry, kto nie jest cierpliwy. -Anonim
nemo-sapiens-nisi-patiens-nie-mądry-kto-nie-jest-cierpliwy
Kto Mądry Cytaty: Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy. -Anonim
nie-jest-mądry-kto-nie-jest-cierpliwy
Kto Mądry Cytaty: Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut
mądry-sam-kształtuje-sobie-los
Kto Mądry Cytaty: Mądry człowiek podróżuje tylko w wyobraźni. -William Somerset Maugham
Kto Mądry Cytaty: Mądry nig­dy się nie gniewa. -Cyceron
mądry-nig­dy ę-nie gniewa
Kto Mądry Cytaty: Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry. -Anonim
po-szkodzie-nawet-i-głupiec-jest-mądry
Kto Mądry Cytaty: Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów. -Arystofanes
człowiek-mądry-umie-uczyć-ę-od-wrogów
Kto Mądry Cytaty: Nikt sam nie jest dostatecznie mądry. -Plaut
nikt-sam-nie-jest-dostatecznie-mądry
Kto Mądry Cytaty: Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi. -Henryk Sienkiewicz
Kto Mądry Cytaty: Mądry człowiek poszu­kuje po­mocy pomagając. -Terry Goodkind
mądry-człowiek-poszu­kuje-po­mocy-pomagając
Kto Mądry Cytaty: Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. -Wilhelm Busch
Kto Mądry Cytaty: Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów.
człowiek-mądry-umie-uczyć ę-od wrogów
Kto Mądry Cytaty: Nikt sam nie jest dos­ta­tecznie mądry. -Plaut
nikt-sam-nie jest ­­tecznie-mądry
Kto Mądry Cytaty: Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski
mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
Kto Mądry Cytaty: Mądry człowiek szu­ka nie szczęścia, lecz dobra. -Vauvenargues
mądry-człowiek-szu­ka-nie szczęścia-lecz-dobra
Kto Mądry Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Kto Mądry Cytaty: Mądry człowiek nie cze­ka na okaz­je - sam je stwarza. -Francis Bacon
mądry-człowiek-nie cze­ka-na okaz­- sam- stwarza
Kto Mądry Cytaty: Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
Kto Mądry Cytaty: Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Kto Mądry Cytaty: Człowiek mądry rozpoznaje wady swoich przyjaciół i zalety wrogów. -Li - Ki
człowiek-mądry-rozpoznaje-wady-swoich-przyjaciół-i-zalety-wrogów
Kto Mądry Cytaty: Mądry zro­zumie w lot, głup­co­wi pot­rzeb­ny młot. -Talmud
mądry-zro­zumie-w lot-głup­co­wi-pot­rzeb­ny-młot
Kto Mądry Cytaty: Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość. -Seneka
mądry-od-nikogo-nie-doznaje-lekceważenia-zna-swoją-wielkość
Kto Mądry Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali
człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Kto Mądry Cytaty: Jako człowiek mądry, ukazuj swój rozum ze skromnym umiarem. -Anonim
jako-człowiek-mądry-ukazuj-swój-rozum-ze-skromnym-umiarem
Kto Mądry Cytaty: Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans. -Francis Bacon
człowiek-mądry-wykorzystuje-więcej-możliwoś-ż-otrzymuje-szans