Kto Ma Minę Właściwą Cytaty

Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: wspa­niałe uczucie... wie­dzieć , że jest ktoś kto... widząc jak po­pełniasz ko­lej­ny życiowy błąd... kieru­je Ciebie na właściwą drogę... -aura69


wspa­niałe-uczucie-wie­dzieć- że jest ktoś-kto-widząc-jak po­pełniasz-ko­lej­ny-życiowy-błąd-kieru­-ciebie-na właściwą
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Właściwa miara pewniejsza jest od nadmiaru. -Demokryt


właściwa-miara-pewniejsza-jest-od-nadmiaru
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Mi­na z Uśmiechem Sa­per gdy po­mylił minę z miną Do ka­mery się wywinął Bądźmy szczerzy Z uśmie­chem końca ka­riery Po­machał rączka­mi i zginął. -awatar


mi­na-z uśmiechem-sa­per-gdy-po­mylił-minę-z miną-do-ka­mery ę-wywinął-bądźmy-szczerzy-z-uśmie­chem-końca-ka­riery-po­machał
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Daw­na róża trwa w naz­wie, naz­wy je­dynie mamy. Stat ro­sa pris­ti­na no­mine, no­mina nu­da tenemus. -Umberto Eco


daw­na-róża-trwa-w naz­wie-naz­wy-­dynie-mamy-stat-ro­-pris­ti­na-no­-no­mina-nu­da-tenemus
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Kochająca żona jest jak saper - zawsze wie, jak rozbroić groźną minę swego męża. -Andrzej Klawitter


kochająca-żona-jest-jak-saper-zawsze-wie-jak-rozbroić-groźną-minę-swego-męża
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Właściwą rzeczą głupców jest przyglądanie się wadom innych i zapominanie o własnych. -Fryderyk Chrystian Hebbel


właściwą-rzeczą-głupców-jest-przyglądanie-ę-wadom-innych-i-zapominanie-o-własnych
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. -Marion Stroud


zna­lezienie-właś­wej-oso­by-jest tak-­mo-ważne-jak by­cie-właściwą-osobą
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.   -wdech


Łat­wo-wyp­ro­wadzić-ko­goś-na manowce-trud­niej-na właściwą-drogę-wte­dy-to wyg­ra­na-obu-stron- 
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Kochająca żona jest jak sa­per – zaw­sze wie, jak roz­broić groźną minę męża. A czy się uda, to już in­na sprawa. -Andrzej Klawitter


kochająca-żona-jest jak ­per-zaw­sze-wie-jak roz­broić-groźną-minę-męża-a czy ę-uda-to już-in­na-sprawa
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Każdy ma w życiu swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić ani też powtórzyć niczyjego życia! -Victor Frankl


każdy-w-życiu-swoje-powołanie-właściwą-misję-dlatego-nikogo-nie-można-zastąpić-ani-też-powtórzyć-niczyjego-życia
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary. -Christian Schutz


dzień-powszedni-jest-właściwą-szkołą-życia-i-z-pewnośą-też-szkołą-wiary
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Przez krajobrazy najwięcej szczegółów pamięta się z wędrówek pieszych, gdyż ta szybkość jest właściwa rodzajowi ludzkiemu i nic nie mąci. -Jerzy Jucewicz


przez-krajobrazy-najwięcej-szczegółów-pamię-ę-z-wędrówek-pieszych-gdyż-szybkość-jest-właściwa-rodzajowi-ludzkiemu-i-nic-nie-mą
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Nigdy nie patrz pod nogi, gdy chcesz uczynić kolejny krok; tylko ten, który kieruje się na odległy horyzont, znajdzie właściwą drogę. -Dag Hammarskjold


nigdy-nie-patrz-pod-nogi-gdy-chcesz-uczynić-kolejny-krok-tylko-ten-który-kieruje-ę-na-odległy-horyzont-znajdzie-właściwą-drogę
Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Ro­zumiem wszys­tko co te­raz się dzieje A więc na pew­no so­bie poradzę To tyl­ko wiatr za moc­no wieje Upa­dając, sa­ma siebie zdradzę Nie pot­rze­buję li­tości nikogo Kryjąc minę wrogą Ustąpię raz jeszcze  -jatoja


Kto Ma Minę Właściwą Cytaty: Pie­chur i Jeżyk Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk, W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył Do os­tatniej fotki, Jak­by wyg­rał w totku; Po­machał nóżka­mi i już nie żył. -awatar


pie­chur-i jeżyk-pie­chur-gdy-wdepnął-na minę- żyk-w-jed­nej-chwi­li-zęby-wyszczerzył-do-os­tatniej-fotki-jak­by-wyg­rał-w totku