Kto Płacze Cytaty

Kto Płacze Cytaty: Płacze się nie wte­dy kiedy du­simy coś w so­bie, ale kiedy mówi­my o tym ko­muś, kto zaczy­na się zas­ta­nawiać, to ot­warcie przed kimś po­wodu­je że ot­wiera­my się również na płacz..... Płacze... -daniello


Kto Płacze Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose


Kto Płacze Cytaty: Na­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym, kto płacze w nocy. -Talmud


na­wet-gwiaz­dy-płaczą-ra­zem-z tym-kto-płacze-w nocy
Kto Płacze Cytaty: Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-


trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha
Kto Płacze Cytaty: Kiedy przestaje się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać. -Carla Lane


kiedy-przestaje-ę-kochać-to-ę-nie-płacze-płacze-ę-kiedy-ktoś-przestaje-nas-kochać
Kto Płacze Cytaty: Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać. -Carla Lane


kiedy-przes­­ ę-kochać-to ę-nie płacze-płacze ę-kiedy-ktoś-przes­­-nas-kochać
Kto Płacze Cytaty: Płacze dzien­nie całe noce. Już są mok­re wszys­tkie koce. Płaczę ciągle i nic nie dają. Łzy, które jak deszcz z ciekają. Ból jest tak wiel­ki, że nie z łagodzony. Roz­wa­la się w ser­cu na wszys­tkie strony. I kłuje i du­si i męczy nieznośnie. Trze­ba pocze­kać aż op­ty­mizm urośnie. Lecz on nie ma w pla­nach rosnąć wcale. Zgniję w tym gównie i w piek­le się spale.. -I'm nothing


Kto Płacze Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress


Kto Płacze Cytaty: Lód top­nieje, bo płacze z zimna. -Ramón Gómez de La Serna


Kto Płacze Cytaty: Na­wet niebo płacze zaglądając przez ok­no do mo­jego pokoju. -Janusz Leon Wiśniewski


na­wet-niebo-płacze-zaglądając-przez-ok­no-do mo­jego-pokoju
Kto Płacze Cytaty: strze­lam piorunem płacze rozładowany spełniając błękit  -Cykam


strze­lam-piorunem-płacze-rozładowany-spełniając-błękit 
Kto Płacze Cytaty: Na sto­le płacze świeca, a ja o to­bie śnię... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


na sto­-płacze-świeca-a ja o to­bie-śę-~ mrs-vercetti 
Kto Płacze Cytaty: Naj­więcej żar­tują ci ludzie, w których ser­ce płacze. -Who


naj­więcej-żar­tują- ludzie-w których-ser­-płacze
Kto Płacze Cytaty: Cza­sem płaczę, bo chce mi się płakać, wte­dy czuję, że uchodzi ze mnie złość. -Ryszard Riedel


cza­sem-płaczę-bo chce-mi ę-płakać-wte­dy-czuję-że uchodzi-ze mnie-złość
Kto Płacze Cytaty: Cho­ciaż nie widzisz, jak płaczę to ocierasz łzy. Dob­rze, że jesteś. -cytlopka


cho­ciaż-nie widzisz-jak-płaczę-to ocierasz-łzy-dob­rze-że jesteś
Kto Płacze Cytaty: to śmieszne bez do­tyku umieramy usy­puje­my so­bie błyszczące kurhany i płacze­my ze śmiechu w samotności  -JustStupidMe


to śmieszne-bez-do­tyku-umieramy-usy­puje­my-so­bie-błyszczą-kurhany-i-płacze­my-ze śmiechu-w-samotnoś 
Kto Płacze Cytaty: Człowieko­wi wy­daje się cza­sem, że nic nie znaczy. Po­pat­rz ilu płacze za ty­mi co odeszli... -Majka_Majdan


człowieko­wi-wy­daje ę-cza­sem-że nic-nie znaczy-po­pat­rz ilu-płacze-za ty­mi-co odeszli
Kto Płacze Cytaty: Tym, co we mnie płacze i złorzeczy jest moje pragnienie zaśnięcia w spokoju, wściekłość na myśl, że mi przeszkodzą. -Georges Bataille


tym-co-we-mnie-płacze-i-złorzeczy-jest-moje-pragnienie-zaśęcia-w-spokoju-wściekłość-na-myśl-że-mi-przeszkodzą