Kto Po Cytaty

Kto Po Cytaty: Rozmawiali o tym, kto wygra i kto przegra. Wygrał ludzki rozum. Wygrała ludzkość. -Nikita Chruszczow


rozmawiali-o-tym-kto-wygra-i-kto-przegra-wygrał-ludzki-rozum-wygrała-ludzkość
Kto Po Cytaty: Łacno z grzechu powstanie, kto nie ma nałogu, a kto ma, niech wylezie z niego po ożogu. -Wacław Potocki


Łacno-z-grzechu-powstanie-kto-nie-nałogu-a-kto-niech-wylezie-z-niego-po-ożogu
Kto Po Cytaty: Kto ma sto­doły, ma myszy, a kto ma skar­by, ma złodziejów. -Wincenty Ignacy Marewicz


Kto Po Cytaty: Nieważne, kto głosu­je, ważne, kto liczy głosy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Kto Po Cytaty: Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. -Józef Stalin


nieważne-kto-głosuje-ważne-kto-liczy-głosy
Kto Po Cytaty: Nie ten przyjaciel, kto współczuje, a kto pomaga. -Anonim


nie-ten-przyjaciel-kto-współczuje-a-kto-pomaga
Kto Po Cytaty: Krytykiem jest każdy, kto książkę przeczytał, a nawet ten, kto tylko słyszał o niej. -Adolf Dygasiński


krytykiem-jest-każdy-kto-książkę-przeczytał-a-nawet-ten-kto-tylko-słyszał-o-niej
Kto Po Cytaty: Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby. -Johann Wolfgang Goethe


kto-musi-być-cierpliwy-kto-podejmuje-wielkie-dzieło-wspina-ę-na-górę-ryby
Kto Po Cytaty: Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał. -Johann Wolfgang Goethe


kto-ę-zbliża-tego-nie-odpychajcie-a-kto-odchodzi-tego-nie-zatrzymujcie-kto-wraca-tego-przyjmujcie-tak-jakby-ę-nigdy-nie-oddalał
Kto Po Cytaty: Kto mówi, sieje... kto słucha, zbiera. -Pitagoras


kto-mówi-sieje-kto-słucha-zbiera
Kto Po Cytaty: Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera. -Pitagoras


kto-mówi-sieje-kto-słucha-zbiera
Kto Po Cytaty: Kto ma stodoły, ma myszy, a kto ma skarby, ma złodziejów. -Wincenty Ignacy Marewicz


Kto Po Cytaty: Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Kto Po Cytaty: Kto żyje uczciwie - będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie. -Anonim


kto-żyje-uczciwie-będzie-ocalony-kto-przewrotnie-chodzi-dwiema-drogami-zapewne-na-jednej-z-nich-zginie
Kto Po Cytaty: Szczęśliwy jest, kto siał, używał i rozdawał; nieszczęśliwy, kto uzbierawszy umarł i nie użył ani dał drugiemu. -Bertrand Saadi z Szirazu


szczęśliwy-jest-kto-siał-używał-i-rozdawał-nieszczęśliwy-kto-uzbierawszy-umarł-i-nie-użył-ani-dał-drugiemu
Kto Po Cytaty: Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili. -Silvidian


ten-kto-zaczy­na-życie-po czter­dzies­tce-nie zro­zumie-te­go-kto-przeżył- w jed­nej-chwili
Kto Po Cytaty: Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw. -Bruce Lee


nie-zas­­nawiaj ę-kto- rację-kto ę-my­li-ani-kto-jest lep­szy-czy-gor­szy-nie bądź-ani-za-ani-przeciw
Kto Po Cytaty: Nie­szczęścia spa­dają tyl­ko na te­go, kto się ich boi, zaś te­go, kto wychodzi im nap­rze­ciw - omijają. -Mikołaj Gogol


nie­szczęścia-spa­dają-tyl­ko-na te­go-kto ę-ich-boi-zaś-te­go-kto-wychodzi-im nap­rze­ciw- omijają