Kto Prędko Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kto Prędko Cytaty: Dwa ra­zy da­je, kto prędko daje. -Publiusz Syrus
Kto Prędko Cytaty: Dwa razy daje, kto prędko daje. -Publiusz Syrus
Kto Prędko Cytaty: Od pięknej kobiety prędko odwykniesz, od dobrej nigdy. -Michel de Montaigne
od-pięknej-kobiety-prędko-odwykniesz-od-dobrej-nigdy
Kto Prędko Cytaty: Nar­ko­tyki są trujące Ale za to wciągające Nar­ko­tyki są niezdrowe Ale za to odlotowe Nar­ko­tyki nie są tanie Ale nieźle ryją banie Nar­ko­tyki przemycane prędko są rozchwytywane Nar­ko­tyki nielegalne Są naj­bar­dziej opłacalne Ten kto bie­rze narkotyki Z cza­sem ro­bi się człek dziki Ten kto nar­ko­tyki bierze życia swe­go nie ustrzeże Nar­ko­tyki są dla dzieci gdy chcesz by z nich były śmieci Jeśli nie chcesz, uczyń tako: dragów nie da­waj dzieciakom! Z se­rii: we­sołe pióro K.prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata. -K. K. Hunt
Kto Prędko Cytaty: Aby wyjść z włas­ne­go cienia Prędko duszę zrzuć z ramienia. -Kojak
aby-wyjść-z włas­ne­go-cienia-prędko-duszę-zrzuć-z ramienia
Kto Prędko Cytaty: Nic nie starzeje się tak prędko jak szczęście. -Oscar Wilde
nic-nie-starzeje-ę-tak-prędko-jak-szczęście
Kto Prędko Cytaty: Nie ufam uczuciom, które za prędko znajdują swój wyraz. -Andre Gide
nie-ufam-uczuciom-które-za-prędko-znajdują-swój-wyraz
Kto Prędko Cytaty: Swo­boda prędko stała się dla mnie narkotykiem. -Raymond Radiguet
swo­boda-prędko-stała ę-dla-mnie-narkotykiem
Kto Prędko Cytaty: biec przed siebie tak prędko, by nie nadążać żałować nic. -thrillofit
biec-przed-siebie-tak-prędko-by-nie nadążać-żałować-nic
Kto Prędko Cytaty: Nowe rządy nowych ludzi podnoszą, a dawne zasługi prędko się starzeją. -Fryderyk Schiller
nowe-rządy-nowych-ludzi-podnoszą-a-dawne-zasługi-prędko-ę-starzeją
Kto Prędko Cytaty: Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz. -André Gide
nie-ufaj-uczu­ciom-które-za prędko-znaj­dują-swój-wyraz
Kto Prędko Cytaty: Nie żałuj, że żyjesz, dziec­ko. Życie i tak prze­minie ci dos­ta­tecznie prędko. -Jeanette Winterson
nie-żałuj-że żyjesz-dziec­ko-Życie i tak-prze­minie- ­­tecznie-prędko
Kto Prędko Cytaty: Jak prędko w płochej kobiecie umiera miłość, gdy wzroku jej uścisk nie podpiera. -Alighieri Dante
jak-prędko-w-płochej-kobiecie-umiera-miłość-gdy-wzroku-jej-uścisk-nie-podpiera
Kto Prędko Cytaty: Jak prędko w płochej ko­biecie umiera miłość, gdy wzro­ku jej uścisk nie podpiera. -Alighieri Dante
jak-prędko-w płochej-ko­biecie-umiera-miłość-gdy-wzro­ku-jej-uścisk-nie podpiera
Kto Prędko Cytaty: Dwóch głupców nie tak się prędko z sobą unudzą jak dwóch uczonych. -Stefan Witwicki
dwóch-głupców-nie-tak-ę-prędko-z-sobą-unudzą-jak-dwóch-uczonych
Kto Prędko Cytaty: Sto lat już trwa całkowite nieporozumienie między artystą i społeczeństwem i nie widać, aby się to prędko zmieniło na lepsze. Sztuka obraża. -Jan Cybis
sto-lat-już-trwa-całkowite-nieporozumienie-między-artystą-i-społeczeństwem-i-nie-widać-aby-ę-to-prędko-zmieniło-na-lepsze-sztuka-obraża
Kto Prędko Cytaty: Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko. -Fiodor Dostojewski
dlaczego-ludzie-potrafią-lepiej-umierać-ż-żyć-dlatego-że-żyć-trzeba-długo-a-umrzeć-można-prędko
Kto Prędko Cytaty: W oczekiwaniu rzeczy niektóre niżeli w dostąpieniu przyjem niejsze; otrzymane, smak i pozór tracą. Nowinka rada się prędko przyje, częściej zwyczajne lepsze. -Andrzej Maksymilian Fredro
w-oczekiwaniu-rzeczy-niektóre-żeli-w-dostąpieniu-przyjem-niejsze-otrzymane-smak-i-pozór-tracą-nowinka-rada-ę-prędko-przyje-częściej
Kto Prędko Cytaty: TAK BYWA ano zdarza się panienkom kiedy za mąż chcą za prędko nie wiedzą ko­go biorą a po­tem ga­cie piorą a pan gdzieś hu­la z wędką Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
Kto Prędko Cytaty: Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Kto Prędko Cytaty: Już? Tak prędko? Co to było? Coś strwo­nione? Pie­rzchło skrycie? Czy się młodość swą przeżyło? Ach, więc to już było... życie?  -Leopold Staff
już-tak-prędko-co to było-coś-strwo­nione-pie­rzchło-skrycie-czy ę-młodość-swą-przeżyło-ach-więc-to już-było-życie 
Kto Prędko Cytaty: Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje. -Tersteegen
bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
Kto Prędko Cytaty: Miłość jest przejściowym zaburzeniem życia duchowego i ludzie muszą prędko umierać, jeżeli ich miłość ma być dozgonna. W najlepszym wypadku przechodzi w przyjaźń, szacunek, nawyk, lojalną spółkę życiową. -Stefan Witwicki
Kto Prędko Cytaty: Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego. -Andrzej Maksymilian Fredro
Kto Prędko Cytaty: Czas leci niekiedy jak ptak, innym razem pełza jak gad; człowiekowi jednak najlepiej wtedy, kiedy nawet nie spostrzega czy mu prędko, czy wolno czas upływa. -Iwan Turgieniew
czas-leci-niekiedy-jak-ptak-innym-razem-pełza-jak-gad-człowiekowi-jednak-najlepiej-wtedy-kiedy-nawet-nie-spostrzega-czy-mu-prędko-czy-wolno-czas
Kto Prędko Cytaty: Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się! -Horacy
Kto Prędko Cytaty: Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba. -Leopold Staff
kto-szuka-ciebie-już-znalazł-ciebie-już-cię-komu-ciebie-trzeba-kto-tęskni-w-niebo-twe-jest-w-niebie-kto-głodny-go-z-twego-chleba
Kto Prędko Cytaty: O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko!  -Johann Wolfgang Goethe
Kto Prędko Cytaty: Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę. -Malwina Meysenburg
Kto Prędko Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse
Kto Prędko Cytaty: Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski
nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on
Kto Prędko Cytaty: Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża. -Lao-Cy
ten-kto-odważny-jest-lecz-o-miłoś-zapomniał-i-kto-jest-szczodry-iecz-zapomniał-o-oszczędnoś-kto-pierwszym-być-pragnie-lecz-zapomniał-o-tych
Kto Prędko Cytaty: Kto się zbliża, te­go nie od­pychaj­cie, a kto od­chodzi, te­go nie zat­rzy­muj­cie. Kto wra­ca, te­go przyj­mujcie tak, jak­by się nig­dy nie oddalał. -Johann Wolfgang Goethe
kto ę-zbliża-te­go-nie od­pychaj­cie-a kto-od­chodzi-te­go-nie zat­rzy­muj­cie-kto wra­ca-te­go-przyj­mujcie-tak-jak­by ę
Kto Prędko Cytaty: Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał. -Talmud
kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał
Kto Prędko Cytaty: Jałmużna przy­nosi ulgę te­mu, kto ją da­je, a wyrządza zło te­mu, kto ją otrzymuje. -Anatol France (François Anatole Thibault)