Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty

Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz


kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Kto wzgardzi fałszywą sławą, prawdziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz


kto-wzgardzi-fałszywą-sławą-prawdziwą-mieć-będzie
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Praw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławą do­piero po śmierci. -Mikołaj Gogol


praw­dzi­wy-ar­tysta-cie­szy ę-sławą-do­piero-po śmierci
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Sława za życia i sława po śmierci to czasem za dużo. Trzeba umieć poprzestać na jednej. -Anonim


sława-za-życia-i-sława-po-śmierci-to-czasem-za-żo-trzeba-umieć-poprzestać-na-jednej
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia! -Witold Gombrowicz


jakaż-różnica-pomiędzy-sławą-za-którą-ę-płaci-a-sławą-na-której-ę-zarabia
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Pieniądze? Jak ćmy się rozlecą. Sława? Nieraz płakał, kto cię miał. Przyjaźń? Szukaj jej ze świecą nocą, na wietrze, wśród skał. -Konstanty Ildefons Gałczyński


pieniądze-jak-ćmy-ę-rozlecą-sława-nieraz-płakał-kto-ę-miał-przyjaźń-szukaj-jej-ze-świecą-nocą-na-wietrze-wśród-skał
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Pieniądze? Jak ćmy się roz­lecą. Sława? Nieraz płakał, kto cię miał. Przy­jaźń? Szu­kaj jej ze świecą nocą, na wiet­rze, wśród skał. -Konstanty Ildefons Gałczyński


pieniądze-jak-ćmy ę-roz­lecą-sława nieraz-płakał-kto-ę-miał-przy­jaźń szu­kaj-jej-ze świecą-nocą-na wiet­rze-wśród-skał
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein


praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Sława budzi zawiść. Ci, których napotykasz, myślą sobie, no dobrze, kim ona właściwie jest, kim jej się zdaje, że jest tą całą Marilyn Monroe. Czują, że twoja sława daje im jakiś przywilej aby podejść do ciebie i coś ci powiedzieć, cokolwiek, wszystko jedno co, a to i tak nie zrani twoich uczuć – tak jakby [...] -Marilyn Monroe


Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Fałszywa skromność to wyrafinowana próżność. -Jena De La Bruyere


fałszywa-skromność-to-wyrafinowana-próżność
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. -Albert Einstein


Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Fałszywa skromność jest najprzyzwoitszym z kłamstw. -Chamfort


fałszywa-skromność-jest-najprzyzwoitszym-z-kłamstw
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Fałszywa skromność jest najprzyzwoitszym ze wszystkich kłamstw. -Chamfort


fałszywa-skromność-jest-najprzyzwoitszym-ze-wszystkich-kłamstw
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść. -Apolinary Despinoix


fałszywa-miłość-jest-gorsza-ż-prawdziwa-nienawiść
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: ...religia, nawet fałszywa, jest najlepszą rękojmią uczciwości ludzi. -Montesquieu


religia-nawet-fałszywa-jest-najlepszą-rękojmią-uczciwoś-ludzi
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Najsmutniejsze jest to, że za otrzymany od Boga dar dziękujemy Mu płacąc fałszywą monetą. -Julien Green


najsmutniejsze-jest-to-że-za-otrzymany-od-boga-dar-dziękujemy-mu-płacąc-fałszywą-monetą
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Pochlebstwo jest fałszywą monetą istniejącą tylko dzięki naszej próżności. -Francois de la Rochefoucauld


pochlebstwo-jest-fałszywą-monetą-istniejącą-tylko-dzięki-naszej-próżnoś
Kto Wzgar­dzi Fałszywą Sławą Cytaty: Nie godzien zasnąć, kto gar­dzi snami. -Ludwik Dorn


nie-godzien-zasnąć-kto-gar­dzi-snami